vagina szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): hüvely, bögre (szleng), buksza (szleng), kéjbarlang (szleng), kisfazék (tréfás), punci (tréfás), tarisznya (tréfás), pina (durva), picsa (durva), trüsi (bizalmas), muff (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

változatos

melléknév
 • fordulatos, mozgalmas, érdekes, színes, sokszínű, sokoldalú, tarka, tarkabarka, kaleidoszkopikus (idegen), szórakoztató, eleven, eseménydús, kalandos, ezerarcú, ezerféle

virtus

főnév
 • virtuskodás, vakmerőség, legénykedés, hősködés
 • (régies): hősiesség, bátorság, vitézség, hőstett
 • (régies): erény, érdem, becsület, tisztesség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vagina szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

utas

főnév
 • utazó, utasember (régies), turista, útonjáró
 • vendég
 • vándor, zarándok
 • csavargó, nomád

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny

teljesül

ige
 • megvalósul, beteljesedik, bekövetkezik, valóra válik, megigazodik (tájnyelvi)

szomorkodik

ige
 • bánkódik, búsul, búslakodik, borong, búsong, búsolkodik (tájnyelvi), csügged, kesereg, emésztődik, emészti magát, szontyolog (tájnyelvi), szomorog (tájnyelvi), szívére vesz (valamit), gyötrődik, lógatja az orrát, lógatja a fejét

ürge

főnév
 • (szleng): ember, férfi, alak, pasas (bizalmas), hapsi (szleng), krapek (szleng), mókus (szleng), pacák (szleng), muki (szleng), fazon (bizalmas), tag (bizalmas)

vers

főnév
 • költemény, poéma (régies), klapancia (régies), rigmus
 • szösszenet
 • szakasz
 • strófa, versszak
 • verssor

szakállas

melléknév
 • borotválatlan, szőrös, torzonborz, bozontos
 • szálkás (kalász), toklászos (kalász), bajuszos (kukorica)
 • régi, elavult, közismert, ócska, banális, közhelyes, sablonos, elkoptatott, elcsépelt, unalmas

suhint

ige
 • csap, legyint, suhant (tájnyelvi), suttyant (tájnyelvi), csesszintget (tájnyelvi)

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

vezekel

ige
 • bűnhődik, penitenciázik (idegen), Canossát jár, hamut hint a fejére, magába száll, expiál (régies)
 • megbán
 • szenved, megszenved, lakol, meglakol

zárlat

főnév
 • karantén
 • blokád, ostromzár
 • kádencia (szaknyelvi), záradék
 • (bizalmas): rövidzárlat, áramkimaradás

kielégítés

főnév
 • elégtétel, kompenzálás
 • eltöltés, jóllakatás
 • csillapítás

vágyakozás

főnév
 • vágy, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, sóvárgás, sóhajtozás, áhítozás
 • szenvedély, szomjúság

urna

főnév
 • szavazóurna, szavazóláda, szavazatgyűjtő láda, szavazószekrény
 • persely
 • hamvveder
 • váza, virágtartó

végezetül

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, végtére, a végén, legutolszor, utolsóként, leghátul, bezárólag

válogat

ige
 • szed, szemel (tájnyelvi), szemelget, kiszemel, szedeget, szemecsel (tájnyelvi), szemerkél (tájnyelvi), tallózik, mazsoláz (bizalmas), kiveddegél (régies), megtisztogat, szétválaszt, keresgél, kiválaszt
 • tallóz, ollóz
 • osztályoz, csoportosít, fajtáz (régies), szortíroz (bizalmas), rendez, besorol, kategorizál, minősít, feloszt
 • rostál, szitál, szelektál, szűr
 • kényeskedik, turkál, csipeget, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), butyhászik (tájnyelvi), büzsmöl (tájnyelvi), dúskál (tájnyelvi), maználkodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi) Sz: válogat, mint tót a vadkörtében

tilalmas I.

melléknév
 • tiltott, tilos, tilalmazott (régies), illicit (idegen)

vélt

melléknév
 • képzelt, kitalált, fiktív, valószerűtlen, látszólagos
 • sejtett, gyanított, állítólagos