traktál szinonimái

ige
 • jóltart, megkínál, megetet, megvendégel, vendégséget ad, ellát
 • erőltet (valakire) (pejoratív), elhalmoz
 • terhel, untat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alább

határozószó
 • lejjebb, lentebb, alul, alacsonyabban, aljabb (tájnyelvi), alábbacska (tájnyelvi), mélyebbre, mélyebben
 • (szövegben): az alábbiakban, a következőkben, a későbbiekben, a továbbiakban
 • olcsóbban, alacsonyabb áron

hecsedli, hecserli

főnév
 • (tájnyelvi): csipkebogyó
 • csipkeíz, csipkelekvár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a traktál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

told

ige
 • kapcsol, illeszt, függeszt, ragaszt (tájnyelvi), pótol
 • hozzáad, hozzátesz, hozzáfűz
 • kiegészít

tábla

főnév
 • felirat, jelzőtábla, hirdetőtábla
 • cégtábla
 • emléktábla
 • iskolatábla, falitábla, deszka (szleng)
 • fedél (könyvé)
 • (tájnyelvi): gyúródeszka, nyújtódeszka
 • sakktábla
 • földterület, mező, parcella, szántó
 • (régies): bíróság, ítélőtábla (régies)

szótlanul

határozószó
 • némán, hangtalanul

számonkérés

főnév
 • számbavétel, kérdőre vonás, felelősségre vonás, vallatás, faggatás, tetemrehívás (régies), vizsgálat
 • leszámolás
 • feleltetés, ellenőrzés, beszámoltatás

tönkremegy

ige
 • elromlik, megrongálódik, elhasználódik, meghibásodik, elkopik, lerobban (szleng), odalesz Sz: tropára megy (szleng); gajra megy (szleng); az ördögé ez már; derékba törik; ebek harmincadjára kerül; eljár rajta az idő, mint az öreg lányon; felmondja a szolgálatot; gazda a gazban; jajharasztjára kerül; kifogyott belőle minden jóság, mint a vásári acélból; kordéra jut (valami); összement, mint a tót orgona
 • (étel): megromlik, megavasodik, megpenészedik, megrothad, elveszelődik (tájnyelvi), megavul (tájnyelvi)
 • tönkrejut, csődbe megy, csődbe jut, fizetésképtelenné válik, eladósodik, megbukik, elszegényedik, tönk szélére jut, koldusbotra jut, felőrlődik, belebukik, bekrachol (bizalmas), befuccsol (bizalmas) Sz: padlóra kerül(bizalmas)

utószó

főnév
 • epilógus, utóhang, zárszó, zárószó, záradék, végszó, peroráció (régies)
 • utóirat

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies

romlatlan

melléknév
 • friss, ép, hibátlan
 • ártatlan, szűzies, szűzi, tiszta, gyermeki, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), feddhetetlen, mocsoktalan

nimbusz

főnév
 • (választékos): megbecsülés, nagyrabecsülés, közmegbecsülés, köztisztelet, hírnév, tekintély, renomé (bizalmas), reputáció (idegen), respektus (idegen), presztízs, auktoritás (régies), ázsió (régies)
 • dicsfény, glória, fénykoszorú, sugárkorona, aureola (szaknyelvi)

sérelmes

melléknév
 • kellemetlen, fájdalmas, káros, sértő, bántó
 • jogtalan, jogsértő, igazságtalan, méltánytalan, hátrányos, kedvezőtlen

üröm

főnév
 • istenfa (tájnyelvi)
 • keserűség, bánat, bosszúság, keserv

vegyeskereskedés

főnév
 • vegyesbolt, kisbolt (bizalmas), szatócsbolt (régies), szatócsüzlet (régies), krájzleráj (régies), fűszerkereskedés

kantin

főnév
 • büfé
 • étkezde, menza, kajálda (szleng)
 • vegyesbolt

transzparens I.

melléknév
 • átlátszó, áttetsző

titoktartó

melléknév
 • diszkrét, szómegálló (tájnyelvi) Sz: hallgat, mint a sír

újítás

főnév
 • innováció (idegen), modernizáció (idegen), divatolás (tájnyelvi), forradalmasítás
 • javítás, átalakítás, újjáalakítás, tatarozás, renoválás
 • reform

zsugorgat

ige
 • gyűjt, félretesz, takarékoskodik, garasoskodik, kuporgat, spórol (bizalmas), őrizget, rejteget
 • fukarkodik, fösvénykedik

tulajdonság

főnév
 • jellegzetesség, jellemvonás, sajátság, sajátosság, milyenség, vonás, jelleg, mineműség (választékos), mivolt

találat

főnév
 • becsapódás, célba érés, ütés, tus (szaknyelvi)

uszoda

főnév
 • úszócsarnok (régies), fürdő
 • strand, strandfürdő