tipeg szinonimái

ige
 • totyog, tipereg (tájnyelvi), tipeg-topog
 • jár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

valótlan

melléknév
 • hamis, hazug, ál-, fals, igaztalan, igazságtól eltérő, igazsággal ellenkező
 • helytelen, téves, alaptalan, félrevezető
 • koholt, kitalált, költött, fiktív, kiagyalt, kieszelt, kifundált
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tipeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

télvíz

főnév
 • (régies): tél, télidő, zimankó

színművész

főnév
 • színész, aktor (régies), teátrista (régies), színjátszó (régies), előadóművész, Thália papja (választékos)

szeretetre méltó

melléknév
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, kedves, aranyos, szívélyes

sötétszürke

melléknév, főnév
 • feketés, kormos, ólomszürke

térség

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)

túlharsog

ige
 • túlordít, túlordibál, túlkiabál, túlkiált, túlüvölt

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

református

melléknév, főnév
 • protestáns, kálvinista, helvét (régies), lóformátus (tréfás, régies), kálomista (régies), csancsó (tájnyelvi), vastagnyakú, egyoltáros, keresztyén

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

román2

melléknév
 • újlatin, neolatin (szaknyelvi)

tűz2

főnév
 • láng, gyúlás (tájnyelvi)
 • parázs, üszög, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), üszök (régies), elevenszén (régies), élőszén (régies), éltűz (régies)
 • tűzvész, tűzeset, vörös kakas, incendium (régies)
 • tüzelés, lövöldözés, lődözés, pufogtatás, harc, tűzharc, puskatűz, ágyútűz
 • (drágakő): ragyogás, fény
 • (boré): erő, zamat
 • láz, égető fájdalom
 • buzgalom, buzgóság, hév, gerjedet (régies), indulat, hevesség, hevület, lelkesültség, lelkesedés, szenvedély, lángolás

vágtázik

ige
 • vágtat, galoppozik
 • rohan, száguld, száguldozik, robog, viharzik, lohol, iramlik, nyaka közé szedi a lábát, nyaka közé kapja a lábát, nyargal, iszkol, spurizik (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), repeszt (szleng)

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

zaba

főnév
 • (szleng): ennivaló, étel, eledel, élelem, élelmiszer, elemózsia, harapnivaló, táplálék, koszt (bizalmas), kaja (szleng), abrak (szleng), flamó (szleng)
 • (szleng): evés, táplálkozás, falatozás, lakomázás, eszem-iszom, evés-ivás, zabálás (szleng)

tiszafa

főnév
 • csapfa, halálfa

telepes

melléknév, főnév
 • letelepedő, letelepülő, kitelepülő, betelepülő, gyarmatos, farmer, földhöz juttatott, telepgazda

törtető

melléknév, főnév
 • nagyra törő, nagyravágyó, karriervadász, becsvágyó, akarnok, ambiciózus, rámenős, karrierista, stréber (bizalmas), pedálozó, kapaszkodó, könyöklő, tolakodó, erőszakos, buzgómócsing, népszerűség-hajhászó

vizit

főnév
 • (régies): látogatás, vendégség
 • orvosi vizsgálat

tollbamondás

főnév
 • diktálás, diktandó (régies), diktátum (idegen)

szobafenyő

főnév
 • araukária, nemesfenyő, norfolkifenyő

triccs-traccs

főnév
 • (bizalmas): terefere, csevej, csevegés, traccsparti

völgykatlan

főnév
 • katlan, medence, völgyteknő, szakadék