tiszafa szinonimái

főnév
 • csapfa, halálfa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráció

főnév
 • ész, értelem
 • érv, ok, ésszerű magyarázat

ausztriai

melléknév
 • osztrák, sógor (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tiszafa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

templom

főnév
 • istenháza, szentély, úrháza (régies), székesegyház, katedrális, bazilika, dóm, kápolna, imaház
 • (zsidó) zsinagóga, (mohamedán) mecset, mosé (idegen), dzsámi, (buddhista) pagoda

szintaxis

főnév
 • (szaknyelvi): mondattan

szerkesztőség

főnév
 • redakció (idegen)

spárga1

főnév
 • zsineg, madzag, zsinór, kötél, spagát (idegen), spagóca (szleng)

tervszerűtlen

melléknév
 • ötletszerű, átgondolatlan, véletlenszerű
 • céltalan

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon

repülőszerencsétlens

főnév
 • légi katasztrófa

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

művészet

főnév
 • ars (régies), art (idegen), kunszt
 • hozzáértés, ügyesség, készség

romlik

ige
 • rongálódik, kopik, vásik
 • poshad, rothad, fülled, avasodik, enyekesedik (tájnyelvi)
 • (tojás): zápul
 • (fog): szuvasodik, odvasodik, vásik
 • rosszabbodik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, hanyatlik
 • (látás, hallás): gyengül
 • lesüllyed, züllik, lejtőre kerül, korrumpálódik (idegen)
 • (pénz, árfolyam): esik, csökken, zuhan, értéktelenedik, devalválódik

tüzesvérű

melléknév
 • heves, szenvedélyes, forróvérű, lobbanékony
 • szilaj, vad

vagyonos

melléknév
 • gazdag, módos, jómódú, birtokos, pénzes, tehetős, zsíros, dúsgazdag, bírhatós (tájnyelvi), potens (régies)

játékvezető

főnév
 • bíró, mérkőzésvezető, játékmester (régies), rigó (szleng)

zacskó

főnév
 • papírzacskó, tasak, stanicli (bizalmas), zacsek (bizalmas), acskó (tájnyelvi)
 • táska, nejlonszatyor, reklámszatyor

tisztátalan

melléknév
 • (választékos): erkölcstelen, feslett, bűnös, romlott, züllött, szemérmetlen, becstelen
 • tisztátlan, szennyes, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szutykos, lucskos, maszatos, mosdatlan

televízióantenna

főnév
 • tévéantenna, parabolaantenna (szaknyelvi), parabola

törvényhozás

főnév
 • jogalkotás, törvénykezés, törvényalkotás, kodifikáció (szaknyelvi), kodifikálás (idegen), judikatúra (idegen)
 • országgyűlés, parlament, törvényhozó szerv, törvényhozó testület, diéta (régies), legislatura (régies)

vízmosás

főnév
 • vízomlás, árok, mélyedés, gödör, horhos (tájnyelvi), mélyút (tájnyelvi)

tolószék

főnév
 • tolókocsi, rokkantkocsi, kerekes szék, járószék

szociális

melléknév
 • társadalmi, közösségi
 • népjóléti, kommunális, anyagi

trombitál

ige
 • harsonázik, kürtöl, tülköl, recseg (tréfás), harsog
 • (szleng): kiáltoz, ordít, bömböl, üvölt

vulkán

főnév
 • tűzhányó, tűzokádó (régies)