szobafenyő szinonimái

főnév
 • araukária, nemesfenyő, norfolkifenyő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

próbálkozik

ige
 • kísérletezik, megkísérel, kísérletet tesz, belefog, nekilát, megpróbál, igyekszik, erőlködik, mesterkedik, ügyeskedik, manőverez

hárpia

főnév
 • házisárkány, szörnyeteg, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, csoroszlya, satrafa, banya, fúria
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szobafenyő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szerencsés

melléknév
 • mázlis (bizalmas), mázlista (bizalmas), sikeres, boldog, fortunátus (régies), burokban született, menő (szleng) Sz: a varjú is neki krákog; a sövényt kolbászból fonja, sódarral támogatja; ablakon hányják be neki; almát szed a száraz fáról is; az istennyila is csak mellette csap le; csillaga van; disznója van; disznóról is gyapjút nyír; elkapta a szürke ló farkát; elkerülte a szelet; elnyerte az aranyperecet; feléje fordítja a fehér ló a farkát; feljött a csillaga; feltette a bársonysüveget; forog a malma; gályáját igen jó szellők fújdogálják; ha szarba markol, az is arannyá válik a kezében; hó hátán is kincset ás és talál; jó órában született; jól imádkozott; kazalban a szénája; kiskirállyá lett; még az ökre is borjadzik; megette a fehér kutyaszart; mindent az ablakon vetnek be neki; nagyobb szerencséje, mint maga; ő is a szőke tehén borja; ördöge van; Riska tehén fia; szerencsefűre talált; szerencsés csillagzat alatt született; tenyerén hordozza a szerencse; vetett ágyba fekszik
 • baj nélküli
 • kedvező, áldásos, eredményes, előnyös
 • szerencsét hozó, biztató

sintér

főnév
 • kutyapecér (régies), pecér (régies), gyepmester (régies), kutyaverő (régies), kutyafogó (tájnyelvi), kutyanyúzó (tájnyelvi), dögész (tájnyelvi), nyúzár (tájnyelvi)
 • hóhér, bakó
 • (pejoratív): orvos, sebész

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

rámegy

ige
 • felmegy (valamire), belemegy, beletapos, belelép, rálép
 • rátámad, ráront, nekiront, rárohan, rátör, lecsap
 • ráfér, felfér, elfér
 • (régies): rátér (valamire)
 • elhatároz, rászánja magát
 • (idő): ráfordítódik, eltelik, beletelik
 • (pénz): elfogy
 • belepusztul, odalesz, beleveszik
 • (egészség): felőrlődik, felmorzsolódik
 • (tájnyelvi): rímel, összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi)
 • (bizalmas): ráhajt, rákoncentrál, összpontosít (valamire)

szimulál

ige
 • tettet, színlel, mímel, alakoskodik, tetteti magát, megjátssza magát, színészkedik

tanulság

főnév
 • példázat, péda, lecke, okulás
 • konklúzió, következmény
 • (tájnyelvi): tudás, tudomány

pecázik

ige
 • horgászik
 • (tájnyelvi): snúroz

parasztság

főnév
 • földnépe (régies), pórnép (régies), falusiak
 • (pejoratív): faragatlanság, bárdolatlanság, csiszolatlanság, pallérozatlanság, bugrisság, bunkóság

megmoccan

ige
 • megrebben, megrezzen, fölneszel

pint

főnév
 • ejtel (régies)

tartam

főnév
 • intervallum, periódus, időköz, szakasz

tiltakozik

ige
 • méltatlankodik, felszólal, berzenkedik, kifogásol, ellenez, reklamál, protestál (régies), visszautasít, remonstrál (idegen), apellál (régies), óvást emel, ellenkezik, opponál (szaknyelvi), ágál (valami ellen), rúgkapál, kapálódzik, kapálózik, szót emel, ellenszegül

hétrét

határozószó
 • földig, mélyen

vízililiom

főnév
 • tavirózsa, tündérrózsa, vízitök (tájnyelvi), lótusz, lótuszvirág

üzér

főnév
 • (régies): nyerészkedő, haszonleső, spekuláns, feketéző (szleng), seftelő (bizalmas), nepper, kufár (régies), adóvevő (régies), díler (szleng)

szociális

melléknév
 • társadalmi, közösségi
 • népjóléti, kommunális, anyagi

szép III.

főnév
 • esztétikum
 • szépség, ékesség
 • bók, kedveskedés

tágul

ige
 • bővül, nagyobbodik, szélesedik, mélyül, gyarapszik, fokozódik, enged, növekedik
 • lazul, lazodik (tájnyelvi)
 • terjeszkedik, expandál (szaknyelvi), kiterjed, dagad, nő
 • távozik, takarodik, kotródik, elhordja az irháját, tisztul (bizalmas), vakarodik (tájnyelvi)
 • (régies): (fájdalom) enyhül, csökken, mérséklődik, gyengül, szelídül, alábbhagy, szűnik

ügyvezető

főnév
 • igazgató, menedzser, ügyvivő, cégvezető

szótár

főnév
 • szógyűjtemény, szószedet, szójegyzék, glosszárium (szaknyelvi), nómenklatúra (szaknyelvi), szókincstár, szókönyv (régies), lexikon (régies), nómenklatúra (régies), dictionarium (idegen)

sokoldalú

melléknév
 • sokrétű, összetett, bonyolult, sokszínű, komplex (idegen), többsíkú, szövevényes
 • átfogó, egyetemes, univerzális, enciklopédikus, sokirányú

támadás

főnév
 • roham, ostrom, attak (idegen), offenzíva, invázió, bevetés, rajtaütés, akció, kirohanás (régies)
 • merénylet, agresszió(idegen)
 • bírálat, szemrehányás
 • sértés, bántalmazás, zaklatás, molesztálás, inzultus
 • keletkezés, eredés, születés
 • (tájnyelvi): kelés, gyulladás

ütöget

ige
 • vereget, verdes, kopácsol, döncöl (tájnyelvi), lapogat, pall (tájnyelvi), kopogtat, kocogtat, kalapál, dömöcsköl (tájnyelvi), paskol, suprikál (régies), hupol (tájnyelvi), hüppöget (tájnyelvi)