térség szinonimái

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szitok

főnév
 • szitokszó, szitkozódás, szidalom, káromkodás, gyalázkodás, mocskolódás
 • (tájnyelvi): átkozódás
 • átok

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a térség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teherkocsi

főnév
 • teherautó, kamion, furgon, áruszállító kocsi, tehergépkocsi, stráfkocsi (régies)
 • tehervagon

szétmorzsol

ige
 • összemorzsol, szétzúz, összezúz, porrá zúz, porrá őröl
 • (könnyet): eldörzsöl, szétdörzsöl
 • tönkrever, szétver, széjjelver, megsemmisít, elpusztít, felőröl

szemlélő

főnév
 • néző, figyelő, fürkésző, bámészkodó, kukkoló (szleng), leskelődő
 • spektátor (idegen), szemtanú, tanú
 • felügyelő, ellenőr, szemlész (régies)

slendrián

melléknév
 • felületes, hanyag, gondatlan, pontatlan, összecsapott, gyatra, elsietett, elhamarkodott, hevenyészett, nemtörődöm, tessék-lássék, felszínes, trehány
 • gondozatlan, ápolatlan, rendezetlen, lompos, slampos, pacuha (tájnyelvi), pongyola, toprongyos, topis (szleng)

teoretikus

melléknév
 • elméletekkel foglalkozó, bölcselő, filozófus
 • elméleti, absztrakt, elvont, filozofikus, bölcseleti, feltételezett

transzponál

ige
 • áthelyez, átültet, áttesz

reklamáció

főnév
 • reklamálás, felszólamlás, felszólalás, kifogásolás, panasz, tiltakozás, kifogás, észrevétel, hibabejelentés
 • sürgetés, szorgalmazás, siettetés

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

munkaértekezlet

főnév
 • értekezlet, megbeszélés, szakmai összejövetel, szakmai megbeszélés, szeánsz (szleng), paláver (szleng)

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

túlméretezett

melléknév
 • hatalmas, nagy
 • felnagyított, túlzott, felfújt

üröm

főnév
 • istenfa (tájnyelvi)
 • keserűség, bánat, bosszúság, keserv

iszony, iszonyat

főnév
 • iszonyodás, irtózás, irtózat, borzalom, borzadály, borzadás, viszolygás, rémület, rettenet, rettegés, félelem, ijedelem, horror
 • fóbia (szaknyelvi), utálat, undor

vizenyő

főnév
 • ödéma (szaknyelvi)

tervszerűtlen

melléknév
 • ötletszerű, átgondolatlan, véletlenszerű
 • céltalan

tea

főnév
 • csája (bizalmas)
 • teadélután, uzsonna

tőke2

főnév
 • pénzalap, pénz, kapitál (idegen), derékpénz (régies), magpénz (tájnyelvi)
 • (szellemi, erkölcsi): érték, gazdagság

visszakövetel

ige
 • visszakér, revindikál (idegen), reklamál
 • visszakíván, visszaóhajt

tipeg

ige
 • totyog, tipereg (tájnyelvi), tipeg-topog
 • jár

szimulál

ige
 • tettet, színlel, mímel, alakoskodik, tetteti magát, megjátssza magát, színészkedik

törökbúza

főnév
 • (tájnyelvi): kukorica, tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

vitézség

főnév
 • bátorság, hősiesség, merészség, derekasság, virtus
 • hőstett
 • katonaság, honvédség