termeszt szinonimái

ige
 • nevel, növeszt, szaporít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

udvarló

főnév
 • gavallér, imádó, hódoló (régies), rajongó, kérő, széptevő, lovag (bizalmas), rómeó (bizalmas), szeladon (régies)
 • kedves, szerető, szerelmes, barát
 • fiú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a termeszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tegnap

határozószó
 • nemrég, a közelmúltban, minap, tennap (tájnyelvi)

szétbont

ige
 • széjjelbont, szétfejt, felfejt, elfejt (tájnyelvi), szétszed, széjjelszed, kifejt, szétszerel, széjjelszerel, szétválaszt, széjjelválaszt, kibont, kibogoz, elboncol (tájnyelvi)
 • (telefonvonalat) szétkapcsol
 • (vegyületet): felbont, megbont, dekomponál (idegen)

szemez3

ige
 • beolt, olt, beojt, berak (tájnyelvi), nemesít

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

trágya

főnév
 • istállótrágya, ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), szerves trágya
 • műtrágya, talajjavító, tápsó, komposzt (szaknyelvi), poszmet, aszag (tájnyelvi)
 • (régies): fűszer, ízesítő

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug

rámpa

főnév
 • feljáró, felhajtó, kapaszkodó, kocsifeljáró
 • (tájnyelvi): sorompó, korlát

múlik

ige
 • szűnik, tűnik, csökken, csillapodik, enyhül, oszlik
 • kimúlik, meghal, elpusztul
 • (idő): telik, megy, repül, rohan, halad, fut, szalad, pereg, elszáll, eljár, elillan, tovaröppen (választékos)
 • (évet): betölt, túlhalad
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), áll (valakin, valamin)

révület

főnév
 • önkívület, eksztázis, transz (idegen), elragadtatás, bűvölet, igézet
 • elmélyedés

túlbecsül

ige
 • túlértékel, felértékel, felfúj, nagyít, túlzásba esik

ünneplő II.

főnév
 • jubiláns
 • ünneplőruha, gálaruha, díszruha, kimenőruha, gála, parádé, harci dísz (szleng)

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

vitrin

főnév
 • tárló, üvegszekrény, kirakat

terpeszkedik

ige
 • elnyújtózik, elnyúlik (bizalmas), szétterped, elterül, eltehénkedik (bizalmas)

távlati

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

főnév
 • gyökér, gyök (régies), tus (tájnyelvi)
 • szőlőtőke, szőlőtő
 • szótő

visszahív

ige
 • visszaszólít, visszaparancsol, visszarendel, revokál (régies)
 • visszatérít, visszahúz
 • felhív, feltárcsáz

tilalmas II.

főnév
 • tilos

szikvíz

főnév
 • szódavíz, szóda, kányavíz (tájnyelvi)

törekvő

melléknév
 • iparkodó, igyekvő, célratörő, céltudatos, ambiciózus, becsvágyó, buzgó, lelkes, szorgalmas, győzős (tájnyelvi)

visszfény

főnév
 • tükröződés, visszaverődés