szinonimái

főnév
 • gyökér, gyök (régies), tus (tájnyelvi)
 • szőlőtőke, szőlőtő
 • szótő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lezár

ige
 • befed, lecsuk, becsuk, bezár, bedugaszol
 • lehuny, behuny
 • lepecsétel, lelakatol, leragaszt, leplombál
 • (területet): bekerít, elrekeszt, elhatárol, blokál (idegen)
 • pontot tesz a végére (valaminek)
 • berekeszt, beszüntet

bemárt

ige
 • belemerít, alámerít, benedvesít, átitat, beáztat, bevizez
 • (bizalmas): befeketít, megrágalmaz, bevádol, hírbe hoz, rossz hírbe kever, áskálódik, beárul, felad, besúg, eláztat (bizalmas), fúr (bizalmas), bemószerol, benyálaz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

testtartás

főnév
 • testhelyzet, tartás, pozitúra, póz, testállás

szóvirág

főnév
 • sallang, cikornya, frázis, ciráda, szólam, szódísz (régies)

szintén

kötőszó
 • ugyancsak, hasonlóképpen, is, éppúgy, szintúgy, ugyanúgy, dettó, nemkülönben, valamint, úgyszintén, azonképpen

szabadalom

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium

tódít

ige
 • túloz, nagyot mond, nagyít (tájnyelvi), lódít, megtold, nagyzol, hazudik, hazudozik, füllent, gurít (bizalmas), háryjánoskodik, űz-fűz (tájnyelvi), linkel (szleng)

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)

rokkan

ige
 • leereszkedik, alászáll, megülepszik, leülepszik
 • megrokkan

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

négyzet

főnév
 • négyszög, kvadrát (szaknyelvi)
 • második hatvány

salamonpecsét

melléknév
 • Salamon pecsétje, pecsétgyökér, soktérdű gyöngyvirág

utánaszámol

ige
 • ellenőriz, átszámol, újraszámol, újraszámlál
 • utánaszámít

várományos

melléknév
 • reménybeli, jövendő, leendő, leendőbeli, örökös
 • jelölt, kandidátus, aspiráns (választékos)

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

zsálya

főnév
 • rézsuka (tájnyelvi), szalvia

többször

határozószó
 • több ízben, néhány ízben, párszor, néhányszor, nemegyszer
 • sokszor, gyakran, sűrűn, számtalanszor, gyakorta
 • többé

térnyerés

főnév
 • terjeszkedés, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen)

túlzó

melléknév
 • szélsőséges, szertelen, féktelen, zabolátlan, esztelen, végletes

zengő

melléknév
 • éneklő, daloló, zengedező (választékos)
 • csengő, csilingelő, dallamos
 • érces, harsogó, harsány, hangzatos, éles, metsző, telt, erőteljes, messze hangzó, öblös, zengzetes

töröl, törül

ige
 • ken, dörgöl, eltörölget, eltörülget, törölget, törülget, letörölget, letörülget, megtisztít
 • kihúz, keresztülhúz, kiradíroz, áthúz, kihagy, kiixel, sztorníroz (szaknyelvi), deleál (idegen)
 • érvénytelenít, hatálytalanít, hatályon kívül helyez

sztyepp

főnév
 • sztyeppe, puszta, füves síkság

tüsszent

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszent, hapcizik, pisszent (tájnyelvi), trüsszent (tájnyelvi)

zúzódás

főnév
 • sérülés, contusio (szaknyelvi)
 • roncsolás