terjedelmes szinonimái

melléknév
 • nagy, széles, bő, vastag, hatalmas, nagyméretű, tetemes, jókora, vaskos, kiterjedt, nagy kiterjedésű, termetes, téres (régies), hosszadalmas, hosszú, kimerítő, részletes, mindenre kiterjedő
 • testes, kövér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mármint

kötőszó
 • tudniillik, vagyis, ugyanis, azaz, szóval, úgymint

követség

főnév
 • küldetés, megbízás, legáció (régies)
 • külképviselet, képviselet, kirendeltség, diplomáciai képviselet (szaknyelvi), misszió
 • (régies): küldöttség, deputáció (idegen), delegáció (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terjedelmes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távlati

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

szerteszét

határozószó
 • szerteszéjjel, széjjel, szanaszét, szanaszéjjel, szertenden-szerte (tájnyelvi), szeribe (tájnyelvi)

szembetűnő

melléknév
 • feltűnő, szembeötlő, szembeszökő, ordító, kirívó, virító, rikító, nyilvánvaló, félreérthetetlen, evidens, kézenfekvő, észlelhető, látható, kétségtelen

simítás

főnév
 • (szaknyelvi): egyengetés, glettelés
 • (szaknyelvi): finomítás
 • csiszolás
 • (tájnyelvi): vasalás, mángorlás

télvíz

főnév
 • (régies): tél, télidő, zimankó

törvényhozó

melléknév, főnév
 • országgyűlési képviselő, parlamenti képviselő, képviselő, legislator (idegen)
 • törvényalkotó
 • (többes számban): törvényhozó testület, országgyűlés, törvényhozás, parlament, törvényhozó hatalom

redőny

főnév
 • ablakredőny, gördülőredőny

rajtaveszt

ige
 • belebukik, felsül, megjárja, pórul jár, kudarcot vall, rajtaveszít, megszív (bizalmas), beletörik (régies), beleveszt (régies), bebukik (tájnyelvi), leég (bizalmas), befürdik (szleng), lebőg (szleng)

mozdulatlan

melléknév
 • moccanatlan, álló, merev, szoborszerű, nyugodt, élettelen, halott, holt Sz: mint a bálvány, úgy áll; úgy ül ott, mint egy csomó szentlélek
 • állandó, rögzített, fix (bizalmas), stabil, mozdíthatatlan, immobil (idegen)(idegen)

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

tucatszámra

határozószó
 • bőven, nagy számmal, szép számmal

ügyirat

főnév
 • irat, akta, okirat, ügydarab
 • beadvány

iskolai

melléknév
 • tanintézeti, nevelőintézeti, oskolai (régies), tanodai (régies)
 • (pejoratív): iskolás, merev, dogmatikus, szűk látókörű, hagyományos, elavult

visszautasít

ige
 • elutasít, visszadob, visszavet, visszaküld, rekuzál (idegen)
 • elhárít, elvet, kikosaraz, kosarat ad
 • elküld
 • (régies): megbuktat, elvág
 • megtagad, kikér magának, tiltakozik

térköz

főnév
 • szünet, vakrész (szaknyelvi), spácium (szaknyelvi), hézag, köz, rés, hely
 • sorköz, szünet, szakadás
 • távolság, szélesség, fesztávolság
 • hatósugár (szaknyelvi)
 • mozgástér, biztonsági köz

táskás

főnév
 • felpuffadt, dagadt, duzzadt, püffedt

torokgyík

főnév
 • diftéria (szaknyelvi), difteritisz (szaknyelvi), torokbaj (tájnyelvi), gusa (tájnyelvi)

viszontagságos

melléknév
 • hányatott, küzdelmes, viharos, nehéz, megpróbált, válságos, hányt- vetett
 • kalandos, izgalmas, kimerítő

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

szétvág

ige
 • elvág, kettévág, felvág, széjjelvág, felszel, felszeletel, feldarabol, felaprít, feltrancsíroz (bizalmas)
 • szétüt, széjjelüt, szétcsap, széjjelcsap
 • szétrombol, lerombol, széjjelrombol, elpusztít, szétzúz

tömérdek, temérdek I.

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, végtelen, végtelenmiriád (régies), milliomezer (tájnyelvi), számos, számtalan, megszámlálhatatlan, tenger, tengernyi Sz: se szeri, se száma

visszaszerez

ige
 • visszaperel
 • visszakaparint, visszafoglal
 • visszavásárol
 • visszalop
 • visszanyer
 • (állapotot, helyzetet): visszaállít