terjed szinonimái

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bulvárlap

főnév
 • pletykalap

törekvés

főnév
 • akarat, akarás, szándék, igyekezet, ambíció, iparkodás, becsvágy, aspiráció, aspirálás, intenció (idegen), erőfeszítés, hajtóerő, fáradozás
 • mozgalom, irányzat
 • tendencia, trend
 • célkitűzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terjed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távközlés

főnév
 • híradástechnika (szaknyelvi), távírás, távírászat, telegráfia (régies), telekommunikáció (szaknyelvi)

szertelen I.

melléknév
 • nagyfokú, extrém, túlfűtött, túlhajtott, túlzott, mértéktelen, határtalan, korlátlan, tomboló, végtelen, szélsőséges
 • aránytalan, túlméretezett, enormis (idegen)
 • heves, erős
 • csintalan, pajkos, oktalan, rakoncátlan, fegyelmezetlen
 • féktelen, zabolátlan, egzaltált (idegen), heves, szenvedélyes

szembeszökő

melléknév
 • feltűnő, szembetűnő, szembeötlő, nyilvánvaló, ordító, eklatáns, különös, rendkívüli, kirívó, manifeszt (idegen)

simafenyő

melléknév
 • árbocfenyő, selyemfenyő

téltemető

főnév
 • kikeletnyíló, télihunyor, télike

törvényhatóság

főnév
 • helyhatóság, önkormányzat, municípium (régies)

recsegés

főnév
 • ropogás, csikorgás, nyikorgás, sercegés

rajtaüt

ige
 • megrohan, meglep, rátámad, rátör, letámad, megtámad, nekiront, ráront, megostromol, megrohamoz, lecsap, rajtacsap (régies), megüt (régies), rajtahajt (régies)

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik

részletesen

határozószó
 • aprólékosan, alaposan, töviről hegyire, apróra, kimerítően, nyomosan (tájnyelvi)

tucatáru

főnév
 • bóvli, vásári áru
 • tömegáru

ügyintézés

főnév
 • ügykezelés, adminisztráció, ügyvitel
 • ténykedés

iskola

főnév
 • tanintézet, nevelőintézet, alma mater (választékos), oskola (régies, tájnyelvi), tanoda (régies), isi (bizalmas), suli (szleng), sulesz (szleng), sulaj (szleng), tanház (szleng)
 • tétel, elmélet, teória, gondolatrendszer, doktrína (szaknyelvi)
 • tanfolyam, továbbképzés
 • irányzat, módszer

visszatükröződik

melléknév
 • visszaverődik, visszasugárzódik, tükröződik
 • kifejeződik, megmutatkozik, megjelenik

térképész

főnév
 • kartográfus

táska

főnév
 • kézitáska, válltáska, retikül, ridikül
 • szatyor
 • tarisznya, tarsoly, iszák
 • iskolatáska, hátitáska
 • hátizsák
 • aktatáska, diplomatatáska, irattáska
 • sporttáska, sportszatyor
 • útitáska, bőrönd, utazótáska
 • béles, batyu
 • (szem alatti): zacskó

tornyosul

ige
 • tornyosodik, torlódik, emelkedik, halmozódik, felhalmozódik, összegyűl, összegyűlik

viszont II.

kötőszó
 • ellenben, pedig, ezzel szemben, megfordítva, ellenkezőleg, vice versa (választékos)
 • de, azonban

tétovázó

melléknév
 • tétova, bizonytalan, határozatlan, tanácstalan, habozó, ingatag, hezitáló, vacilláló (bizalmas), ingadozó, teketóriázó, labilis

széttipor

ige
 • széjjeltipor, összetipor, széttapos, széjjeltapos, összetapos, agyontapos

tömény I.

melléknév
 • koncentrált, telített, sűrített, hígítatlan
 • nagyfokú (rosszindulat)

visszasüllyed

ige
 • alásüllyed, lesüllyed, elmerül, alámerül
 • visszaesik