törvényhatóság szinonimái

főnév
 • helyhatóság, önkormányzat, municípium (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

népszerű

melléknév
 • közkedvelt, híres, nagyhírű, jó nevű, kedvelt, közszeretetnek örvendő, szeretett, közismert, nagyszerű, nevezetes, illusztris, neves, jeles, felkapott (bizalmas), elterjedt, divatos, menő (szleng), nagymenő (szleng)
 • közérthető, keresetlen, könnyen érthető
 • népies, vulgáris, populáris (idegen)
 • elérhető, hozzáférhető, megfizethető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a törvényhatóság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

titkon

határozószó
 • titokban, rejtve, dugva, alattomban, lopva, észrevétlenül, a színfalak mögött, szűr alatt, sub rosa (idegen), orozva, sundám-bundám (bizalmas), suttyomban, sutyiban (bizalmas), sunyiban (szleng), stikában (bizalmas), loppal (tájnyelvi), mutyiban, fű alatt (bizalmas) Sz: guba alatt

szükségmegoldás

főnév
 • kényszermegoldás, pótmegoldás

szónoklat

főnév
 • beszéd, előadás, felszólalás, elokúció (szaknyelvi), oráció (régies), szpícs (bizalmas), filipikka (választékos)

szalma

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)

útbaigazítás

főnév
 • tájékoztatás, felvilágosítás, eligazítás, tanácsadás, útmutatás, információ, instrukció (idegen)

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

ródlizik

ige
 • szánkázik, szánkózik

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz

selyempapír

főnév
 • csomagolópapír
 • fluszpapír (régies)

ügyvitel

főnév
 • ügyintézés, üzletvitel, adminisztráció

végigsimít

ige
 • végigsimogat, megsimogat, megcirógat

kálvária

főnév
 • keresztút
 • hányattatás, kínszenvedés, pokoljárás, szenvedés, tortúra

törvénytelenség

főnév
 • törvénysértés, törvényszegés, jogtalanság, jogsértés, jogtiprás, szabálysértés, mulasztás, vétség, bűn, bűntény, bűncselekmény, bűntett, delictum (régies)
 • túlkapás, kihágás, igazságtalanság

tisztás

főnév
 • rét, láz (tájnyelvi)
 • irtás, erdővágás, nyiladék

ugrabugrál

ige
 • ugrándozik, szökdécsel, ficánkol, fickándozik, viháncol
 • (tájnyelvi): kapkod, hirtelenkedik

zsiger

főnév
 • belrész, belső

tuba

főnév
 • galamb, tubi (bizalmas), gerle, tubica (bizalmas)

tájékoztatás

főnév
 • útbaigazítás, útmutatás, felvilágosítás, információ, tanácsadás, tájékoztató, beszámoló, közlemény
 • értesítés, közlés, tudatás, bejelentés, ismertetés

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú