terület szinonimái

főnév
 • térség, vidék, táj, övezet, régió, terep, tér, helyszín, terrénum (idegen)
 • hatáskör, feladatkör, érdekkör, szféra, territórium (idegen), felségterület, tevékenységi kör, hatókör, mozgástér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kinéz

ige
 • kipillant, kitekint, kiles, kibámul, kikukkant, kikukucskál (bizalmas), kikandikál, kikémlel
 • kimegy, kisétál, kiugrik
 • (tájnyelvi): kilátszik, kikandikál, kilóg
 • (valamiből): látszik, sejthető, kitűnik, megmutatkozik, kisejlik (régies)
 • (valahogyan): fest, mutat
 • kiolvas, lemásol, kipuskáz (bizalmas), lepuskáz (bizalmas), lenéz
 • kiszemel, kipécéz, kiszúr, kiválaszt, kijelöl, kitűz, szemügyre vesz, kikeres, kifürkész

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terület szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

szétnyílik

ige
 • széttárul, kinyílik, széjjelnyílik
 • szétreped, széjjelreped, széthasad, széjjelhasad
 • kibomlik, kikapcsolódik

szemléltetés

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

slusszkulcs

főnév
 • indítókulcs, autókulcs, gyújtókulcs

tép

ige
 • szakít, szaggat, marcangol, hasít, szétszaggat, szétmarcangol, elszaggat, elrongyol, foszlat, őröl (foggal), melleszt (tájnyelvi)
 • cibál, ráncigál, rángat, cincál (tájnyelvi), csibrál, csupál (tájnyelvi), gyimál (tájnyelvi)
 • (tollat) foszt
 • (betegség): kínoz, szaggat, gyötör
 • (szleng): rohan, siet, szalad, fut, iszkol, szedi a lábát, spurizik (szleng), üget (bizalmas), teper (szleng), pucol (bizalmas), tűz, söpör (szleng), elhúz
 • (tépi magát): tépelődik, gyötrődik

transzportál

ige
 • szállít, fuvaroz, szállítmányoz
 • (régies): átvisz (könyvelésben)

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

ranglétra

főnév
 • rangsor, hierarchia, szamárlétra (pejoratív), sorrend, besorolás

munkafolyamat

főnév
 • művelet, technológia, kivitelezés

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

túlnő

ige
 • túlhalad, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik
 • elhagy

űrrepülés

főnév
 • űrhajózás, űrutazás, rakétautazás
 • űrkutatás, asztronautika

iszonyodik

ige
 • irtózik, borzad, fél, retteg, viszolyog, visszariad, idegenkedik, undorodik, émelyeg, utálkozik, utál, csömörlik (régies)

vízér

főnév
 • csermely, ér

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny

teakonyha

főnév
 • főzőfülke

tőkefelhalmozás

főnév
 • tőkeakkumuláció

visszalép

ige
 • hátralép, visszahúzódik, hátrál
 • lemond, eláll, visszatáncol, visszakozik, megretirál (tájnyelvi)
 • visszavon, visszacsinál, visszaszív

tipikus

melléknév
 • jellegzetes, sajátos, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető, egyéni, specifikus, karakterisztikus, markáns, kiemelkedő, típusos (választékos)
 • vérbeli, hamisítatlan
 • jellemző, szokásos, szokványos, általános, rendszeres

szín2

főnév
 • kocsiszín, állás, pajta, bódé, sufni (bizalmas), fészer, szárnyék (régies), félhéj (tájnyelvi), álláska (tájnyelvi)

töröl, törül

ige
 • ken, dörgöl, eltörölget, eltörülget, törölget, törülget, letörölget, letörülget, megtisztít
 • kihúz, keresztülhúz, kiradíroz, áthúz, kihagy, kiixel, sztorníroz (szaknyelvi), deleál (idegen)
 • érvénytelenít, hatálytalanít, hatályon kívül helyez

vitrin

főnév
 • tárló, üvegszekrény, kirakat