szenteste szinonimái

főnév
 • karácsonyeste

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

deportál

ige
 • kitelepít, elhurcol, kitoloncol, kilakoltat, elűz, elkerget, számkivet, száműz

egyenest

határozószó
 • egyenesen, közvetlenül, rögtön, tüstént, rögvest, hirtelen, egyszerre, direkte (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szenteste szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szapul

ige
 • áztat, lúgoz
 • sulykol
 • megszól, ócsárol, dorgál, kibeszél, szid, szidalmaz, gyaláz, becsmérel, korhol, fedd, befeketít, pocskondiáz, csepül, csépel (tájnyelvi), cikiz (bizalmas)

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

ripők

főnév, melléknév
 • szemtelen, pimasz, kihívó, arcátlan, faragatlan, krakéler (régies), bugris, bunkó

prédikáció

főnév
 • szentbeszéd, beszéd, egyházi beszéd, igehirdetés, homília (idegen), hitszónoklat, intelem (régies)
 • (bizalmas): lelkifröccs (bizalmas), kioktatás, fejmosás (bizalmas), dörgedelem, korholás, dorgálás, megrovás, papolás, hegyi beszéd (szleng)

széltoló

főnév
 • felelőtlen, megbízhatatlan, semmirekellő, csirkefogó, szélhámos, széllelbélelt, hóhányó, kókler (bizalmas), svihák (bizalmas), léhűtő, naplopó, link

szörpöl

ige
 • iszik, kortyol, kortyint, szürcsöl, hörpöl, hörpint

ötöl-hatol

ige
 • hímez-hámoz, köntörfalaz, kertel, mellébeszél, csűri-csavarja a szót, rizsáz (szleng)

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

megelégedett

melléknév
 • boldog, gondtalan, vidám, víg, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott
 • kielégített, elégedett, kielégült

park

főnév
 • liget, közkert, díszkert, cifrakert (tájnyelvi), majáliskert (tájnyelvi)

szüntelen I.

melléknév
 • folyamatos, folytonos, permanens, megszakítás nélküli, állandó, szakadatlan, lankadatlan, örökös, tartós, véget nem érő, szűnni nem akaró
 • gyakori

teketóriázik

ige
 • körülményeskedik, vacakol, halogat, hezitál, tétovázik, vacillál

harsona

főnév
 • puzon (idegen), pozaun (idegen), trombon (szaknyelvi), fanfár
 • kürt

vezéreszme

főnév
 • vezérelv, vezérgondolat, idea, sarkcsillag (bizalmas), vezércsillag, főgondolat, irányelv, alapgondolat

újít

ige
 • innovál (idegen), modernizál
 • ésszerűsít, racionalizál, javít, forradalmasít
 • (szleng): lop, rajzol (szleng)
 • szerez, beszerez
 • átalakít, újjáalakít, megújít

szenvedély

főnév
 • szenvedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, enthuziazmus (idegen), pátosz, lelkesedés, vehemencia, láz, tűz, mánia, őrület, hév, forróság, indulat
 • kedvtelés, vesszőparipa, passzió (bizalmas), hobbi, megszállottság, függés
 • szerelem, vágy

számszerű

melléknév
 • szám szerinti, számbeli, numerikus (szaknyelvi)
 • statisztikai
 • tényszerű

szívgörcs

főnév
 • szívszorulás, stenocardia (szaknyelvi)

tüskeszőlő

főnév
 • (tájnyelvi): egres, pöszméte (tájnyelvi), piszke (tájnyelvi), köszméte (tájnyelvi)

szervíroz

ige
 • felszolgál, tálal, feltálal, felad

salátaboglárka

főnév
 • aranyka, aranysaláta, galambbegy, galambsaláta

szór

ige
 • szétszór, széjjelszór, hint, széthint, dobál, gór (tájnyelvi), hány, hányogat (tájnyelvi), terít
 • (vizet): permetez, spriccel, preckel (tájnyelvi)
 • oszt, osztogat, áraszt, terjeszt, sugároz, (lángot) okád
 • (pénzt): pazarol, herdál, tékozol, fecsérel, elver, elveszteget

úgyhogy

kötőszó
 • így, tehát, ennek következtében, következésképpen, következésképp