testi-lelki szinonimái

melléknév
 • odaadó, bizalmas, meghitt, intim, bensőséges, benső (régies), hűséges

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

matring, motring

főnév
 • gombolyag, tekercs, fonalköteg, spulni, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a testi-lelki szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teker

ige
 • forgat, csavar, tekercsel
 • sodorint, pödör
 • pörget, hajt, kurbliz (bizalmas)
 • (labdát) nyes
 • göngyölget, göngyölít, becsavar
 • (bizalmas): kerékpározik, kerekezik, biciklizik
 • (szleng): hajt (valamire), törtet, pedálozik (szleng)
 • (szleng): siet, rohan, tép (szleng)
 • (szleng): közösül

széttör

ige
 • összetör, szétzúz, széjjelzúz, összezúz, kettétör, széjjeltör

szendereg

ige
 • bóbiskol, szundít, alukál (bizalmas), alszik, szundikál, szunnyadozik, szunnyad, szunyókál, félálomban van, csucsul (tájnyelvi), gyökint (tájnyelvi)

sokadik

számnév
 • x-edik, n-edik, ezredik

terem1

ige
 • tenyészik, fejlődik, gyarapodik, nő, növekszik, sarjadzik, burjánzik, termést hoz
 • hoz, ad, szolgáltat, kifejleszt, megérlel
 • gyümölcsözik, jövedelmez
 • létrejön, keletkezik, születik
 • (valamire): alkalmas, megfelelő
 • odatoppan, becsöppen, megjelenik, beállít, ott terem, belép, eléugrik, eléáll

tribün

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus (régies)
 • lelátó, karzat, nézőtér

reménykedik

ige
 • remél, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), bízik, bizakodik, vár, hisz, óhajt
 • áltatja magát, hitegeti magát
 • (régies): rimánkodik, eseng (választékos), könyörög

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

munkásszármazású

melléknév
 • munkáscsaládból való, fizikai dolgozók gyermeke, F-es

rikít

ige
 • (szín): elüt, kirí, virít, kiabál, ordít
 • (tájnyelvi): rikolt

túra

főnév
 • kirándulás, kiruccanás
 • utazás, körút, körutazás, portya
 • turné, vendégszereplés, hangversenykörút
 • (szaknyelvi): forduló, fordulat

ütő

főnév
 • (régies): sulyok, bunkó, kézidöngölő, ütőfa
 • harangütő

ivarzik

ige
 • párosodik, párzik
 • tüzel

vízköpő

főnév
 • csatorna, kifolyó

tesz

ige
 • cselekszik, csinál, művel, véghezvisz, elkövet, végrehajt
 • okoz, létrehoz, eredményez, előidéz
 • színlel, mímel, tetteti magát
 • helyez, rak, pakol, odatesz, betesz, rátesz, feltesz, ad, biggyeszt
 • kitesz, ér
 • (tájnyelvi): jelent, számít

tehát

kötőszó
 • hát, ezért, ennélfogva, így, eszerint, egyszóval, emiatt, ebből kifolyólag, következésképpen, ennek következtében, annálfogva, azaz, vagyis, vagyis hogy, ennek folytán, következőleg, következésképp, végre is, végül is, mindent egybevetve, ilyenformán, ergo (idegen), denique (idegen) Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége

töltődik

főnév
 • telik
 • emelkedik

visszatekint

ige
 • visszanéz, visszapillant, visszapislant, hátratekint, hátranéz
 • visszagondol, visszaemlékezik

tisztel

ige
 • becsül, nagyra tart, csodál, bámul, meghajlik (valaki előtt), méltányol, elismer, felnéz (valakire), istenít, feltekint (valakire) (választékos), respektál, tiszteletben tart, tisztelettel adózik, fetisizál (pejoratív), honorál, venerál (régies), sokba néz (tájnyelvi) Sz: megemeli előtte a kalapját

színleg

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

törvényellenes

melléknév
 • törvénytelen, törvénysértő, törvénybe ütköző, jogtalan, jogellenes, jogsértő, rendellenes, illegális, illegitim (szaknyelvi), szabálytalan, szabályellenes
 • megengedhetetlen

vizez

ige
 • hígít, felönt, pancsol, hamisít
 • nedvesít, átitat
 • locspocsol, pocsol