vérhas szinonimái

főnév
 • dizentéria (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

terített

melléknév
 • megrakott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vérhas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

városháza

főnév
 • tanácsház (régies), városház, polgármesteri hivatal, önkormányzat

trancsíroz

ige
 • darabol, aprít, vagdos, vagdal, metél, szabdal, szeletel, fölszel

több II.

melléknév
 • többféle, többfajta
 • hosszabb, részletesebb, bővebb, terjedelmesebb
 • fontosabb, értékesebb, jelentősebb

tapsol

ige
 • tapsikol, tapsizik (bizalmas), csattogtat (tájnyelvi), applaudál (régies)
 • helyesel, éljenez
 • örül

végtére

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, a végén, végezetül, utolsónak, mégiscsak
 • csakhogy
 • utóvégre, elvégre, hiszen, hisz (bizalmas)

vízszínű

melléknév
 • színtelen, átlátszó
 • (szem): seszínű, savószínű (tájnyelvi), halvány, vizenyős

szerelmes II.

főnév
 • lovag, gavallér (régies), szerető, udvarló
 • választott, rózsa, ideál
 • hősszerelmes, amorózó (idegen)

szembeállít

ige
 • szembesít, konfrontál (idegen), szembehelyez, ellentétbe állít
 • összeveszít, egymásnak ugraszt
 • összehasonlít, összevet, egybevet, összefüggésbe hoz, viszonyít

páncélos I.

melléknév
 • (szaknyelvi): csontpikkelyű
 • kemény
 • vértes
 • páncélozott

színpompa

főnév
 • színesség, tarkaság, színgazdagság, színorgia (választékos)
 • gazdagság, változatosság, sokféleség

zarándokol

ige
 • búcsút jár
 • vándorol, utazik
 • ellátogat, felkeres

kitágul

ige
 • megnő, kiszélesedik, kinyúlik, megereszkedik, kibővül, kiterjed, (cipő) kitaposódik, kiöblösödik, kitácsul (tájnyelvi)
 • (ismeretkör, látókör): kibővül, kiszélesedik, elmélyül
 • (szem): kidülled, mereszkedik (tájnyelvi)

verő I.

melléknév
 • dobogó, lüktető, pulzáló

vandál II.

főnév
 • vadember
 • garázda

viszonyít

ige
 • összehasonlít, szembeállít

vetélytárs

főnév
 • versenytárs, ellenlábas, ellenfél, ellentárs (tájnyelvi), rivális, konkurens, konkurencia

tudomány

főnév
 • tan, tárgy, scientia (idegen), diszciplína
 • hozzáértés, szakértelem, ismeret, jártasság, tudás

visszavág

ige
 • (ütést): viszonoz, visszaüt, riposztoz (idegen)
 • elhárít
 • megfelel, odamond, visszabeszél, visszaválaszol, replikázik, felesel, paríroz (régies), tromfol (régies)
 • megtorol, megbosszul, revansol (idegen)
 • (vereséget) helyrehoz
 • visszametsz, visszanyes, lecsonkol, megkurtít, tetejez (tájnyelvi)
 • visszadob, visszautasít