türelmetlenkedik szinonimái

ige
 • békétlenkedik (régies), tüsténkedik (tájnyelvi), tűkön ül Sz: hamar kell neki, mint a cigánynak a lágy cipó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hülyül

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik (szleng), marháskodik (bizalmas), barmul (szleng), állatkodik (durva)

szélsőséges

melléknév
 • extrém, túlzó, radikális, poláris (szaknyelvi), ultra (idegen), extravagáns (idegen), elvakult, fanatikus, féktelen, zabolátlan, mértéktelen, szertelen
 • szeszélyes, kiszámíthatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a türelmetlenkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törtetés

főnév
 • úttörés
 • előrehatolás, iparkodás, sietés, rohanás
 • karrierizmus, becsvágy, ambíció, nagyravágyás, karrierhajhászás, stréberség (bizalmas), törekvés, hajtás (bizalmas), pedálozás (bizalmas), nyomulás (bizalmas), gázolás, taposás (bizalmas), könyöklés

tapasztalat

főnév
 • tapasztalás, élmény, megfigyelés, észlelés, észlelet (régies), észrevétel, benyomás, tudás, ismeret, empíria (választékos), obszerváció (régies)
 • gyakorlat, jártasság, rutin, praxis

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

szemben I.

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

túláradó

melléknév
 • határtalan, nagyfokú, bőséges, elapadhatatlan, túlzott, fékezhetetlen, fékevesztett, gáttalan

vágó II.

főnév
 • (szaknyelvi): összeállító, cutter (idegen)
 • (régies): mészáros, vágólegény, böllér, sakter (idegen), kaszab (régies)
 • (tájnyelvi): vágóhíd, mészárszék, vágószék
 • (tájnyelvi): kerékvágás, keréknyom, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

sérteget

ige
 • bántalmaz, bánt, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz, szidalmaz, csúfolódik, kötekedik, beleköt (valakibe), bemocskol, lepiszkol (régies), sárral dobál, sérelemkedik (régies), gúnyolódik, inzultál

sárgul

ige
 • hervad, fonnyad, szárad, kókad
 • (régies): sápad, halványul, halványodik
 • (búza): érik, szőkül (tájnyelvi)

nyomtalan

melléknév
 • nyom nélküli, járatlan, töretlen, jeltelen

söpredék

főnév
 • csőcselék, plebs (pejoratív), csürhe, horda (pejoratív), népség, gyülevész, alja, bagázs (bizalmas)
 • (régies): szemét (durva), mocsok, hulladék

valósággal

határozószó
 • valójában, valóban, igazán, igazában (tájnyelvi), komolyan
 • szinte, úgyszólván, csaknem, tisztára (bizalmas)

vétkezik

ige
 • bűnözik, bűnbe esik, hibázik, megtéved, eltévelyedik, botlik
 • félrelép, elcsábul

kegyelt

melléknév, főnév
 • kedvenc, kitüntetett, szeretett, pártfogolt, protezsált, kegyenc, kedvelt, favorit (bizalmas)

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng

töredezett

melléknév
 • töredékes, csorba, szaggatott, darabos

ügyefogyott

melléknév
 • félszeg, gyámoltalan, szerencsétlen, lüke (bizalmas), mamlasz, málészájú, tehetetlen, határozatlan, élhetetlen, sükebóka (tájnyelvi), szuszimuszi, mafla, bibas (idegen), bugyuta, buszma (tájnyelvi), ecebece (tájnyelvi), maszuka (tájnyelvi), léhonda (tájnyelvi), slemil (bizalmas)
 • félkegyelmű, féleszű, gyengeelméjű, gügye (tájnyelvi), totya (tájnyelvi)
 • (régies): elhagyatott, árva

újjászervezés

főnév
 • átalakítás, átszervezés, átformálás, átdolgozás, újjáalakítás, újjáépítés, megreformálás, reorganizálás (idegen)

tarsoly

főnév
 • táska, kézitáska, tarisznya, lóding (régies)
 • pénztárca, erszény

ütközik

ige
 • ütődik, verődik, nekimegy, nekiütődik, nekiverődik
 • megütközik, összecsap, megküzd, harcol, megverekszik
 • (bajusz, szakáll): serked, szökik (tájnyelvi)