szavazattöbbség szinonimái

főnév
 • szótöbbség, majoritás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öltöny

főnév
 • férfiruha
 • férfiöltöny
 • ruha, felruha (régies), köntös, felöltő, ancúg (bizalmas), ruházat, viselet, öltözet, öltözék, salni (szleng), kultúröltözet (szleng)

bőgős

főnév
 • nagybőgős, brúgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szavazattöbbség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadegyetem

főnév
 • akadémia (régies), előadás-sorozat

rézsút

határozószó
 • ferdén, rézsútosan, haránt (választékos), átlósan, lejtősen, csapinósan (régies), srégen (bizalmas), félszántúlag (tájnyelvi), kétszántúlag (tájnyelvi)

rémít

ige
 • ijeszt, riaszt, borzaszt, rettent, megfélemlít

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

számfejtés

főnév
 • könyvelés

szintúgy I.

határozószó
 • ugyanúgy, éppúgy, éppen úgy

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

öltözködés

főnév
 • ruházkodás, flanc (szleng)

másodmagával

határozószó
 • kettesben, kettecskén
 • négyszemközt
 • (bizalmas): terhesen, viselősen

összpontosít

ige
 • (figyelmet): koncentrál, fókuszál (idegen), irányít
 • egyesít, összefog, centralizál
 • központosít, összevon
 • felhalmoz (tőkét)

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól

tapsifüles

főnév
 • nyúl, ugrifüles (tréfás), nyuszi, bence (tájnyelvi), füles (tájnyelvi)

halina

főnév
 • daróc (régies), posztó (régies), nemez (régies)

vékony

melléknév
 • hajszálvékony, leheletvékony, lapos, hártyaszerű, hártyavékony, áttetsző, átlátszó, könnyű, finom
 • sovány, keskeny, karcsú, filigrán, nyúlánk, cingár, cinege, vézna, girhes, keszeg, csontkollekció, csihás (tájnyelvi), hígóc (tájnyelvi), peszlek (tájnyelvi), szilimán (tájnyelvi)
 • híg, üres
 • gyenge, gyér
 • kevés, szűkös

tudta

főnév
 • ismerete, tudása, engedélye

százforintos

főnév
 • százas (bizalmas), piros (szleng), piroska (szleng), piroshasú (szleng), kiló (szleng)

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

szerves

melléknév
 • organikus (idegen), integráló(idegen)
 • (kapcsolat): szoros

transz

főnév
 • elragadtatás, önkívület, révület, eksztázis

szélső

melléknév
 • külső, oldalsó, marginális
 • utolsó, végső, legtávolabbi, befejező

rohamoz

ige
 • támad, megrohamoz, rohamot indít, nekitámad, attakíroz (régies), ostromol, ráront, nekiront, rárohan, lerohan, megrohan, rátör, rácsap, lecsap (valakire), rajtaüt

szifon

főnév
 • szívócső
 • bűzelzáró, szagzáró
 • autoszifon (idegen), szódásszifon

tudat1

ige
 • közöl, bejelent, hírül ad, közhírré tesz, kihirdet, jelez, tájékoztat, tudomására hoz, tudtára ad, előad, beszámol, elhíresztel, napvilágra hoz