szövetség szinonimái

főnév
 • államszövetség, föderáció, konföderáció, unió, alliance (idegen)
 • tengely
 • koalíció, liga, tömb, blokk, társaság, egyesülés, egyesület, egylet
 • társulás, frigy (régies), kötés, szövetkezés, tömörülés
 • testamentum, szerződés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfigyel

ige
 • megnéz, szemügyre vesz, szemlél, tanulmányoz, obszervál (idegen)
 • kémkedik, kikémlel, megszagol, leselkedik, lesben áll, fürkész, kísér, szemmel tart, figyelemmel követ, nyomon követ, fixíroz (bizalmas), megvigyáz (tájnyelvi), megfigyelés alatt tart, kifigyel, felkutat

elővéd

főnév
 • előőrs, előhad, élgárda, élcsapat, avantgárd (régies), felderítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szövetség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színes

melléknév
 • tarka, tarkabarka, sokszínű, többszínű, színdús, színpompás, színezett
 • kromatikus
 • változatos, sokféle, mozgalmas, fordulatos, sokoldalú, szemléletes (leírás), gazdag (stílus), eleven, érdekes, élénk
 • (régies): színlelő, képmutató

specializál

ige
 • specifikál (idegen), szakosít

simafenyő

melléknév
 • árbocfenyő, selyemfenyő

rekeszizom

főnév
 • diafragma (szaknyelvi), ágyékhártya (régies)

szomszéd II.

melléknév
 • szomszédos, határos

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

pihentet

ige
 • kímél, nyugoszt (régies)
 • hevertet, parlagon hagy
 • állni hagy
 • (ügyet): fektet, elodáz, halogat

peder, pödör

ige
 • sodor, fodor (régies), bodroz (régies), fodorít (régies), bodorít
 • fon, összesodor

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

porcukor

főnév
 • cukorliszt

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla

torreádor

főnév
 • bikaviador (régies), torréró (idegen)

hivatásos II.

főnév
 • profi (bizalmas), professzionista
 • (bizalmas): prostituált, kurva (durva), szajha

zegernyés

melléknév
 • (tájnyelvi): zimankós, hóviharos, hófúvásos, hóförgeteges
 • viharos
 • (tájnyelvi): kötekedő, akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), házsártos, zehernyés (tájnyelvi)

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság

szövőszék

főnév
 • esztováta (tájnyelvi), osztováta (tájnyelvi)

szigorúan

határozószó
 • keményen, zordul, zordan, mereven, ridegen

tanuló II.

főnév
 • iskolás, diák, deák, növendék, nebuló (bizalmas), tanítvány, hallgató, alumnus (régies)
 • inas, tanonc, újonc, segéd

vajúdik

ige
 • kínlódik, szenved, vesződik
 • szül, sajlódik (tájnyelvi), vajlódik (tájnyelvi)

szürkeség

főnév
 • egyhangúság, unalom, monotónia, érdektelenség, fantáziátlanság, köznapiság, prózaiság
 • ismeretlenség, jelentéktelenség
 • egyformaság

sudár I.

melléknév
 • karcsú, nyúlánk, vékonytestű, nyurga, egyenes, nyílegyenes
 • szép szál, nagy szál, szálegyenes, szálas (régies), daliás, délceg, deli, magas, sugár (tájnyelvi) Sz: egyenes, mint a nád

társalgás

főnév
 • beszélgetés, párbeszéd, dialógus, eszmecsere, diskurálás, konverzáció (régies), szóváltás, csevegés, fecsegés, locsogás, csevej, duma (szleng), traccsparti (szleng), paláver (szleng)

vallásszabadság

főnév
 • vallásbéke, lelkiismereti szabadság