szétkapcsol szinonimái

ige
 • kikapcsol, kiold, kioldoz, szétnyit, szétválaszt, széjjelválaszt, szétszed
 • (telefonösszeköttetést): szétbont, megszakít, megszüntet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

almárium

főnév
 • szekrény, pohárszék, bufet (tájnyelvi), ládácska (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétkapcsol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

széljegyzet

főnév
 • jegyzet, észrevétel, annotáció (szaknyelvi), glossza, kommentár, ceruzaforgács (régies)

sátoroz, sátorozik

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

rózsás I.

melléknév
 • rózsaszínű, pirospozsgás, rózsapiros, felhevült, kipirult, piruló
 • derűs, örömteljes, vidám
 • ígéretes, kedvező, biztató

punkció

főnév
 • megcsapolás (szaknyelvi), szúrócsapolás (szaknyelvi), pungálás (szaknyelvi)

szépítőszer

főnév
 • kozmetikum, arcfesték, smink, kendőzőszer (régies)
 • illatszer

táborozik

ige
 • tanyázik
 • állomásozik, tartózkodik
 • nyaral, üdül, sátorozik, kempingezik

paprikajancsi

főnév
 • bohóc, komédiás, tréfacsináló, harlekin (választékos), pojáca, clown (idegen)
 • (pejoratív): mitugrász, macskajancsi, ripacs

összpontosul

ige
 • koncentrálódik, egyesül
 • tömörül

meghal

ige
 • elhuny, elhalálozik, exitál (szaknyelvi), elhal, halálát leli, megboldogul, elalszik, elszenderül, kiszenved, elmegy, eltávozik, elköltözik, életét veszti, meghalálozik (régies), kiterítik, felfordul (durva), meggebed (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyúlik (durva), kidől a sorból (bizalmas), bekrepál (szleng), megkrepál (szleng), megmurdel (szleng), kipurcan (szleng), kinyiffan (szleng), bekampecel (tájnyelvi), eltalpal (tájnyelvi), kihűl (tájnyelvi), megnyuvad (tájnyelvi), kiegyenesedik (tájnyelvi), megmered (tájnyelvi), betestál (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi), elvégez (tájnyelvi) Sz: a barátok zsákjába jutott; a fekete bika a lábujjára hág; a halál fogára jut; a halál horgára akad; a hátára fektetik; a másvilágra költözik; Ábrahámra vicsorítja a fogát; alulról szagolja az ibolyát; ámen neki; átszenderül a másvilágra; az örök világosság fényeskedik neki; beadja a kulcsot (szleng); beadja a mennyország kulcsát; beadja az ipart (szleng); befejezi az életet; befejezi földi pályafutását; beleharap a halál kutyája; beszámol a bőrével; beteszi az ajtaját a halál; búcsút vesz az árnyékvilágtól; csizmáját üresen hagyja; csontjára hűl a bőre; elalszik a gyertyája; elalszik a világa; elalszik az Úrban; elalszik örökre; elejtette a kanalát; elejti a kiskést; eljön érte a Kaszás; elköltözik a másvilágra; elköltözik Ábrahám kebelébe; elköltözik az örök vadászmezőkre; elmegy Földvárra deszkát árulni (bizalmas); elmegy tormát ásni; elmegy vakondokországba; elmetszették a fonalát; elnyelte a horgot; elnyújtotta a bocskort; eloltják gyertyáját; elragadja a halál (választékos); elragadta a Szent Mihály lova; elrúgja a szeget; elszakad az élete fonala; eltávozik az élők sorából; elválik a kenyér héjától; feldobja a talpát (szleng); felkötik az állát; félreteszi a csákóját; felveszi a néhai nevet (bizalmas); férgeknek adja testét; fűbe harap (bizalmas); itt hagyja az árnyékvilágot; jobblétre szenderül; kákkot mond; karóra kerül az irhája; kiadja a lelkét; kidől a sorból; kifingott a kürtőn (durva); kifüstöl a Krisztus kéményén; kihúzták alóla a gyékényt; kikéri a levelét, kileheli a lelkét (választékos); kimúlik az árnyékvilágból (választékos); kiterítették a bőrét; kivette a csatot; koporsóba száll; körmöt rúg; lefújtak neki; lehunyja a szemét; lehunyja a szemét örökre (választékos); leköszön a hivatalról; lemond a házhelyről; leszalad a csillaga; leteszi a gondját; magához szólítja az Isten; marjára fekszik; megfőzték a torkásáját; megkönnyebbedik az ágya szalmája; megrúgta a Szent Mihály lova, soha ki nem gyógyul; megszűnik létezni; megtér atyáihoz (választékos); megtér őseihez (választékos); négy deszka közé teszik; nem eszik több lágy cipót; nem látja többet az Isten egét; örök álomba merül (választékos); örök nyugovóra tér (választékos); padlásra kerül a bőre; padra kerül a bőre; padra teszik a csizmáját; padra viszik a bőrét; papok erszényébe kerül; Pilátushoz megy vacsorára; Pilátusra vicsorítja a fogát; porba harap; ráhűl a bőr; rálép a csőszökör a lábára; sírba száll; szegre akasztják a csizmáját; testamentumot csinált; utoléri a vég; utolsót rúg; ütött az órája; vége lesz; végleg elhagyja övéit (választékos); végsőt lehel; visszaadja lelkét teremtőjének (választékos); viszatér a porba, amelyből vétetett
 • (harcban, erőszakos halállal): elpusztul, halálát leli, kimúlik, elesik, odavész, ottmarad Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (bizalmas)

pedantéria

főnév
 • rendszeretet, pontosság, alaposság, gondosság(bizalmas)
 • szőrszálhasogatás, kicsinyeskedés, tudálékosság, vaskalaposkodás

támasz

főnév
 • támaszték, tartó, támaszfa, támasztórúd, támfal, dúc, alátámasztás, megerősítés
 • pillér, oszlop, karó, cövek
 • pártfogó, gyám, oltalom, segítség
 • mankó, istáp (régies)
 • bástya, erősség
 • (tájnyelvi): könyöklő, karfa, korlát

terasz

főnév
 • erkély, tornác, veranda
 • balkon
 • plató, lépcsőzet (szaknyelvi)

hazaenged

ige
 • hazabocsát, hazaereszt, elenged
 • hazaküld

virágtartó

főnév
 • váza
 • virágállvány

útinapló

főnév
 • útleírás, úti beszámoló
 • hajónapló

szétomlik

ige
 • szétmállik, szétesik, széthull, szétmegy
 • (haj): elomlik, szétterül

szék

főnév
 • ülőke, ülőhely, lésza (tájnyelvi), hokedli, bíróbúsuló (tájnyelvi)
 • trónus
 • (tájnyelvi): mészárszék
 • tisztség, poszt, beosztás, állás, hivatal
 • (régies): tanácskozás
 • (régies): kerület
 • széklet, székelés, ürülék

szögmérő

főnév
 • (hajón): szextáns (szaknyelvi), Jákob-pálca, irányoló, szondázó, sarkaló, sáskaláb (tájnyelvi)

unokanővér

főnév
 • unokanéne
 • unokahúg

színleg

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

semleges

melléknév
 • (szaknyelvi): neutrális (idegen), inaktív (idegen), indifferens (idegen)
 • pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, tárgyilagos, objektív
 • közömbös, közönyös, érdektelen

szurkoló

melléknév, főnév
 • rajongó, drukker

utazás

főnév
 • körút, út, társasutazás, túra, kirándulás, kiruccanás, utazgatás, kéjutazás, expedíció
 • (szleng): hallucináció, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés