szegy szinonimái

főnév
 • mell, szügy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tengerpart

főnév
 • tengermellék, partvonal, partvidék, mart (választékos)

szívesen

határozószó
 • készséggel, készségesen, jó szívvel, kedvesen, nyájasan, szívélyesen
 • kedvvel, kedvtelve, boldogan, örömmel, örömest, kész örömmel, ezer örömmel, kész örömest, édes örömest, szíves örömest
 • (tájnyelvi): szívből, őszintén
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

ritkít

ige
 • gyérít
 • kikapál, kigyomlál, egyel
 • kiszed, kitép, kiszaggat

rendszer

főnév
 • elmélet, tan, szisztéma, doktrína (szaknyelvi)
 • berendezkedés, forma, rezsim, kormányzat
 • felépítés, szervezet, organizáció (idegen), struktúra, hálózat, mechanizmus, organizmus (idegen)
 • rendszeresség, szabályosság

poén2

főnév
 • (szaknyelvi): nyerő pont, pontszám, pontérték

szánt

ige
 • barázdál, művel, felszánt
 • hasít, szel, vág
 • ráncossá tesz

szívfájdalom

főnév
 • szívbántalom, szívfájás, szívszorulás, szívgörcs
 • keserűség, keserv, bánat, búbánat, szomorúság, boldogtalanság, gyötrelem, szenvedés, kínszenvedés

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

önkívület

főnév
 • kóma, révület, kábulat, eksztázis, elragadtatás, delírium (szaknyelvi), lázálom, transz (idegen), agónia (választékos), paroxizmus (szaknyelvi), hagymáz (régies), eszméletlenség, ájulás, öntudatlanság

maximum

határozószó
 • legfeljebb, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

páfrány

főnév
 • ördögborda (tájnyelvi)

szorul

ige
 • beszorul, beleszorul, megakad
 • reked, ragad
 • összehúzódik, összerándul
 • (bizalmas): kikap, lakol, bűnhődik, kap a pofájára (durva)
 • (valamire): rászorul, szüksége van

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas

halotthamvasztó

főnév
 • krematórium, halottégető (kemence)

véraláfutás

főnév
 • vérömleny, hematoma (szaknyelvi), zúzódás, bőrelszíneződés, monokli (bizalmas), kék folt, hurka (bizalmas)

túlzott

melléknév
 • eltúlzott, mértéktelen, szertelen, végletes, indokolatlan, vérmes, felnagyított, túlvitt (régies), túlhajtott, túlzásba vitt, túlméretezett, féktelen, exorbitáns (idegen), túlságos

szekció

főnév
 • szakosztály, tagozat, ügyosztály, részleg, csoport, bizottság

szabadnap

főnév
 • szünnap, pihenőnap, kimenőnap, munkaszüneti nap
 • szabadság
 • ünnepnap

szétkapcsolódik

ige
 • kikapcsolódik, kinyílik, kioldódik, kibomlik
 • (telefonösszeköttetés): szétmegy, szétbomlik, megszűnik

trónfosztás

főnév
 • detronizáció (idegen), detronizálás (idegen), visszahívás

szemérmetlen

melléknév
 • szégyentelen, orcátlan, arcátlan, ocsmány, szeméremsértő, tisztátalan, fajtalan (régies), impudens (idegen), indecens (idegen), ledér, trágár, disznó, obszcén, sikamlós, frivol, szennyes, feslett, illetlen, parázna, erkölcstelen, malac, útszéli
 • gátlástalan, szemtelen, alávaló, aljas, arcátlan, pimasz

rongyrázás

főnév
 • hivalkodás, felvágás, flancolás (bizalmas), flanc (bizalmas)

színe-java

főnév
 • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

túljut

ige
 • átgázol, átjut, átlábal, átlábol (tájnyelvi), átvergődik, átlép
 • keresztülmegy
 • túllép, meghalad, felülemelkedik, leküzd