tipli szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): faék, faszeg, fadugó, pecek
 • (bizalmas): dudor, daganat, púp, pukli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feltör, föltör

ige
 • széttör, megtör
 • (talajt): felszánt
 • (zárat): felfeszít, kifeszít
 • kidörzsöl, feldörzsöl, felhorzsol, felsebez, felsért, kisebesít
 • előbuggyan, felbuggyan, előtör, feltör, felfakad, előjön, feljön, felbuzog, kilövell, felszökik, felforrik (tájnyelvi)
 • felszakad (választékos), kitör (valakiből)
 • felküzdi magát, beérkezik, befut (bizalmas), előretör, az élre tör, feljön
 • meggazdagodik

ködmön

főnév
 • bunda, télikabát, szűr, bekecs, mente, csurapé (tájnyelvi), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tipli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

temet

ige
 • elhantol, sírba tesz, elföldel, örök nyugalomra helyez, kivisz a temetőbe, megadja a végtisztességet (valakinek), koporsóba tesz, eltakarít, búcsúztat
 • elrejt, eldug, elás

szinopszis

főnév
 • összefoglalás, összegzés, kivonat, tartalom, vázlat

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)

sövény

főnév
 • kerítés, sövénykerítés, vesszőkerítés, gyepű (régies), cserény (tájnyelvi), csarlang (tájnyelvi), mezsgye (tájnyelvi)

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

túljut

ige
 • átgázol, átjut, átlábal, átlábol (tájnyelvi), átvergődik, átlép
 • keresztülmegy
 • túllép, meghalad, felülemelkedik, leküzd

repül

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

régebbi

melléknév
 • régi, korábbi, előbbi, előbbeni (régies), egykori, hajdani, azelőtti, ezelőtti, valamikori

művelődéstörténet

főnév
 • kultúrtörténet, kultúrhistória (régies), művtöri (bizalmas)

romantikus

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

tüzel

ige
 • fűt, fűtőzik (tájnyelvi)
 • ég, hevül, lángol
 • süt
 • lelkesít, izgat, biztat, ösztökél
 • ingerel, szít, lázít, motivál, stenkerol (szleng)
 • heveskedik, tüzeskedik, lelkesül, hevül
 • mérgeskedik, mérgelődik, pattog
 • lő, lövöldöz, (fegyvert) elsüt
 • (testrész): ég, langallik (tájnyelvi)
 • (szuka) ivarzik

vágy

főnév
 • vágyakozás, vágyódás, nosztalgia, törekvés, nisus (idegen), kívánság, kívánalom, szomj (régies), viszketegség (pejoratív)
 • libidó (idegen), kény, óhaj, sóvárgás, áhítozás, epedés
 • elképzelés, ábránd, délibáb, vágyálom

járványos

melléknév
 • ragályos, fertőző, epidemikus (szaknyelvi), endemikus (szaknyelvi), ragadós, átszármazó (régies)
 • elterjedt

zabla, zabola

főnév
 • fék, gát, korlátozás, akadály
 • (tájnyelvi): pállás, pállottság

tiszt

főnév
 • katonatiszt, parancsnok
 • (régies): tisztviselő, hivatalnok
 • (választékos): hatáskör, munkakör, tisztség, feladat, beosztás, reszort (idegen)

települ

ige
 • meghonosodik, elhelyezkedik, letelepedik

törülközik, törölköz

ige
 • szárítkozik, kendik (tájnyelvi)

vízízű

melléknév
 • íztelen, seízű

tolmács

főnév
 • fordító, dragomán (régies)
 • (választékos): szószóló, védelmező

szobatárs

főnév
 • lakótárs, hálótárs

trillázik

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

vörös, veres

melléknév, főnév
 • rőt, vörhenyes, borvörös, bronzvörös, céklavörös, kárminvörös, korallszínű, bíborvörös, tűzvörös, lángvörös, lángszínű, meggyvörös, paprikavörös, pipacsvörös, rákvörös, rókavörös, rozsdavörös, rubinvörös, skarlátvörös, téglavörös, vérvörös, vérszínű Sz: olyan, mint a cseppentett vér
 • kommunista, komcsi (bizalmas)
 • szocialista, szoci