semhogy szinonimái

kötőszó
 • mintsem, hogysem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsiványság

főnév
 • gazemberség, gazság
 • betyárság
 • huncutság, kópéság, csibészség, csíny

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a semhogy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rovás

főnév
 • rovátka, horony, fánc (régies), barázda, rece, vágat
 • rovásírás, rúna
 • metszés, bemetszés, irdalás
 • (régies): adósság, járandóság, tartozás, hitel
 • összeillesztés, hornyolás
 • rovó, megrovás, intő

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás

plecsni

főnév
 • (bizalmas): folt, szennyeződés, zsírfolt
 • kitüntetés, érem, érdemrend, érdemérem, rendjel
 • (szleng): pofon, tasli (bizalmas), nyakleves, frász (bizalmas)

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

sárhányó

főnév
 • sárvédő, sárfogó, sármentő (régies), sárhágó (régies)

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet

nyelvmester

főnév
 • (régies): nyelvtanár, nyelvoktató
 • nyelvkönyv

nevezetes

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

lehervad

ige
 • lekonyul, lekókad, elfonnyad
 • lehull
 • szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik, semmibe vész
 • (bizalmas): elkedvetlenedik, elszontyolodik, elcsügged, elbágyad

odairányul

ige
 • ráirányul, odafordul, rátapad

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)

szétbont

ige
 • széjjelbont, szétfejt, felfejt, elfejt (tájnyelvi), szétszed, széjjelszed, kifejt, szétszerel, széjjelszerel, szétválaszt, széjjelválaszt, kibont, kibogoz, elboncol (tájnyelvi)
 • (telefonvonalat) szétkapcsol
 • (vegyületet): felbont, megbont, dekomponál (idegen)

generátor

főnév
 • áramfejlesztő, dinamó, átalakító

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú

temetkezik

ige
 • temetteti magát
 • beletemetkezik (valamibe), elmerül (valamiben), elfoglalja magát, beleássa magát, belemerül (valamibe), belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek)

semmirekellő I.

melléknév
 • semmirevaló, haszontalan, ördögadta, hitvány, utolsó, alávaló, lusta, henye, lingár (régies) Sz: a föld sír alatta; ha garas van a szájában, sem ér egy pénzt; hiába eszi a császár kenyerét; istennek nem gyertyája, ördögnek nem piszkafája; kótyomfitty ember; kutyatej a homokon; libapásztor sem lesz belőle; mihaszna ember

roppan

ige
 • reccsen, ropog, törik-szakad
 • (régies): dördül (tájnyelvi), elsül
 • (régies): perdül, harsan

sróf

főnév
 • csavar

teke

főnév
 • kugli (bizalmas), tekejáték
 • kugligolyó, tekegolyó, golyó

simlis

melléknév
 • (szleng): ravasz, furfangos, hamis, rafinált, dörzsölt (bizalmas), fifikus, fineszes (szleng), hétpróbás
 • (szleng): megbízhatatlan, szélhámos, csaló, széltoló (bizalmas), hóhányó, imposztor (régies), link (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas)

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

suta I.

melléknév
 • balkezes, balog (régies), balos
 • félszeg, ügyetlen, idétlen, balogsüti (régies), balogsuta (tájnyelvi), ügyefogyott, gyámoltalan, sete-suta (tájnyelvi), senye-suta (tájnyelvi)(bizalmas)
 • nehézkes, esetlen, merev, csukabuka (tájnyelvi)
 • csonka, sánta, szarvatlan, farkatlan, szárnyatlan, hibás

teljes

melléknév
 • egész, hiánytalan, komplett, összes, százszázalékos, totális, globális, ép, csorbítatlan, hibátlan
 • maradéktalan, kifogástalan, érintetlen, bruttó (idegen)
 • tökéletes, korlátlan
 • alapos, gyökeres, abszolút (idegen), feltétlen
 • tele, teli, telt, egész
 • (tájnyelvi): gömbölyű, gömbölyded, kerek