sípcsont szinonimái

főnév
 • lábszárcsont, lábszár, kényescsont (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vaságy

főnév
 • tábori ágy, fémágy
 • priccs

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sípcsont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajtol

ige
 • présel, nyom, nyomtat, facsar, csavar, sutul (tájnyelvi)
 • tapos
 • (választékos): gyötör, kínoz, nyomorgat
 • alakít, formál

pszichikum

főnév
 • lelkivilág, lélek, lelkület
 • lelki mozzanat

portéka

főnév
 • áru, árucikk, cikk
 • tárgy, dolog, holmi
 • jószág (régies)
 • (szleng): lány, nő, csaj (szleng)

összevissza II.

melléknév
 • zavaros, zűrzavaros, zűrös (bizalmas), rendetlen, zagyva, kusza, zilált, kaotikus, fejetlen, konfúzus (régies)

semmilyen

névmás
 • semmiféle, semmi néven nevezendő, semminemű (választékos), semminő (régies)
 • (bizalmas): bizonytalan, határozatlan, se ilyen, se olyan

szalutál

ige
 • tiszteleg
 • köszön, üdvözöl
 • kegyelettel adózik (valakinek)

nyugtalan

melléknév
 • izgő-mozgó, nyughatatlan (tájnyelvi), állhatatlan, változékony, csihatag (tájnyelvi), nyüzsgeteg (tájnyelvi), fészkelődő, zajos, besózott Sz: álmában is ellenséggel harcol; azt műveli, mintha rozsféreg lenne a seggében; bogár bújt a seggébe; egész nap lót-fut, mint a csatlóskutya; eleven, mint a madár; eleven, mint a csík; felkelti az alvó macskát; hétördög; izeg-mozog, mint a sajtkukac; jár, mint az ördög motollája; jön-megy, mint a bűnös lélek; keresztben áll benne a lélek; kutya farkára való; magával sem bír; mindig mozog, mint a sajtkukac; mintha tüskén ülne; nem fér a bőrébe; nem találja a helyét; nem fér a bőrében; nincs nyugta, mint a bolygó zsidónak; nyüvek termettek az alfelében; olyan rossz, mint az ördög; olyan fürge, mint az ürge; olyan, mint az ördög kötötte rokka; olyan, mint az égés; olyan, mint a higany; ördög bújt beléje; pondró van a fenekében; szúrja a zabszem a fenekét; tűkön ül; zabszem van a seggében
 • kiegyensúlyozatlan, zaklatott, izgatott, aggódó, nyugtalankodó, aggodalmaskodó, szorongó, ideges, ingerlékeny, izgága, zavart, hebehurgya, nervózus (idegen), felspannolt (szleng), gondterhelt, felindult, feldúlt, felpaprikázott, epés, túlérzékeny
 • elégedetlen, zúgolódó, lázongó, türelmetlen, akadékoskodó, kötekedő, csendzavaró, háborgó, békétlen
 • mozgalmas
 • zűrzavaros, forrongó, háborús
 • viharos, hullámzó

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti

lemondat

ige
 • megbuktat (kormányfőt), megdönt (kormányt), megfoszt (hatalomtól)

oldalvonal

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)

szatyor

főnév
 • bevásárlótáska, necc (bizalmas), cekker (bizalmas), kézitáska, táska
 • (pejoratív): szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vénasszony, satrafa (bizalmas)
 • öregember, vénember

színjátszó2

főnév
 • színész, színművész, előadóművész, komédiás, aktor (régies), teátrista (régies)

gondnok

főnév
 • kurátor, vagyonkezelő, felügyelő
 • gyám, tutor (idegen), gondviselő

utoljára

határozószó
 • utolsóként, utolsónak, utolszor, utolsósorban
 • utolsó ízben
 • végül, végre, végezetül, ultimó
 • elvégre, utóvégre, végtére, végre is, végül is

termékeny

melléknév
 • jól termő, kövér, zsíros, szapora, gyümölcshozó, bőven termő, bőtermő, virágzó, gazdag, produktív, jövedelmező, hasznot hajtó, bővelkedő
 • rentábilis (szaknyelvi), gyümölcsöző, áldásos
 • gazdag, sokoldalú, alkotó, leleményes, színes

sirat

ige
 • gyászol, elsirat, siratgat, siratoz (régies)
 • búcsúztat, emleget, felidéz
 • sajnál, fájlal, bánkódik, búsul, szomorkodik, kesereg, keserül (régies), megbán

ruház

ige
 • öltöztet, fölöltöztet, ellát, felszerel, ruhával ellát
 • ráruház, megbíz, átad, átenged
 • (szleng): ütlegel, ver, püföl, üt-ver, náspángol, elagyabugyál

sűrű I.

melléknév
 • dús (választékos), buja
 • tömött, tömény, tömör, gazdag, bőséges, buhagos (tájnyelvi)
 • mély (erdő)
 • vastag
 • tömzsi, vaskos, zömök
 • gyakori, többszöri, mindennapi, hétköznapi, ismétlődő

tengerpart

főnév
 • tengermellék, partvonal, partvidék, mart (választékos)

sorozatgyártás

főnév
 • szériagyártás, tömeges előállítás, tömeggyártás

rab I.

melléknév
 • letartóztatott, bebörtönzött
 • elnyomott, leigázott, kiszolgáltatott
 • megigézett, elvarázsolt (szleng), megbabonázott, megbűvölt, rabul ejtett

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

térítésmentes

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, potya (bizalmas)