tartó szinonimái

főnév
 • tok, hüvely, szelence (régies), doboz, skatulya
 • tartály, konténer
 • tároló, lomtár, kamra
 • siló
 • állvány, polc, téka

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csodál

ige
 • gyönyörködik, megcsodál, ámul-bámul, álmél (régies), szájat tát (bizalmas)
 • bámul, tisztel, imád, bálványoz, felnéz (valakire), rajong (valakiért), adorál (régies), respektál, hódol, hasra esik (valaki előtt) (bizalmas), odáig van (valakiért)
 • csodálkozik, furcsáll

hamisítvány

főnév
 • utánzat, talmi, koholmány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

szatyor

főnév
 • bevásárlótáska, necc (bizalmas), cekker (bizalmas), kézitáska, táska
 • (pejoratív): szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vénasszony, satrafa (bizalmas)
 • öregember, vénember

szakértő I.

melléknév
 • hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, jártas, kompetens (szaknyelvi), illetékes, szakavatott, szakképzett, képesített, szakismerő, műértő, hivatott, hivatásos, professzionális, profi (bizalmas)
 • ügyes
 • véleményező

rövidség

főnév
 • kurtaság, múlékonyság
 • tömörség, velősség
 • (tájnyelvi): kár, hiány, szükség, veszteség, fogyatkozás

tanyázik

ige
 • befészkeli magát, betelepszik, beköltözik, tanyát üt
 • időzik, táborozik, állomásozik, tartózkodik, lakik, honol
 • vesztegel, áll, dekkol (szleng)

tipp

főnév
 • ötlet, javaslat, tanács, éca (bizalmas), füles (bizalmas), drót (bizalmas)

pulóver

főnév
 • pulcsi

pöfékel

ige
 • füstöt ereget, pöfög, füstöl (bizalmas)
 • dohányzik, pipázik

messzelátó I.

melléknév
 • távollátó
 • messze tekintő, előre tekintő

rámpa

főnév
 • feljáró, felhajtó, kapaszkodó, kocsifeljáró
 • (tájnyelvi): sorompó, korlát

tolózár

főnév
 • retesz, rigli (bizalmas), zárfa (régies), reteszzár, tolóka, tolóretesz

tüsténkedik

ige
 • tesz-vesz, sürög-forog, készségeskedik, siet, igyekszik
 • (tájnyelvi): türelmetlenkedik
 • (tájnyelvi): tűnődik, töpreng

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

vészkiáltás

főnév
 • jajgatás, jajveszékelés, segélykiáltás
 • vészjel

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

tabu

főnév
 • tilalom
 • szentség, sérthetetlenség

térítés

főnév
 • ellenszolgáltatás, ellenérték, fizetés, ár, díj
 • hittérítés, misszió

véresszájú

melléknév
 • uszító, szító, lázító, izgató, felbujtó
 • (régies): hangoskodó, nagyszájú, harcias

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

szekta

főnév
 • felekezet
 • csoport, klikk
 • közösség

testtartás

főnév
 • testhelyzet, tartás, pozitúra, póz, testállás

vesz

ige
 • fog, megfog, megragad
 • emel, nyalábol, átölel, körülfog
 • von, felkap
 • szed, mer, merít
 • fogyaszt, eszik, iszik
 • (ruhát): felvesz, felhúz, felölt, rágombol (tájnyelvi), rávesz
 • (vállára vesz): vállal
 • (valaminek, valahogyan): értelmez, magyaráz, felfog, tekint
 • ért
 • (valamennyinek): becsül értékel, saccol (bizalmas)
 • igényel, kér, követel, megszerez, kap
 • merít, tanul, kölcsönöz
 • vásárol, szerez, cserél, vált
 • (valakit valahova): fogad, odafogad
 • alkalmaz
 • (régies): megkap, kap