részesedik szinonimái

ige
 • kap, részesül, jussol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

győzelem

főnév
 • diadal, diadalom (régies), győzedelem (régies), siker, az első hely, elsőség, viktória (idegen), felülkerekedés, nyerés, hódítás, eredmény, triumfus (régies)

elszórakozik

ige
 • mulat, elmulat, eljátszik, kedvét tölti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a részesedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

pásztorbot

főnév
 • kampósbot (bizalmas), galymó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi), kamó (tájnyelvi)
 • bakulum (szaknyelvi), püspökbot (tájnyelvi)

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

oláh

melléknév, főnév
 • román
 • (tájnyelvi): görög katolikus

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon

sejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, kifürkészhetetlen, sejtes (régies)
 • homályos, halovány

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

mozdonyvezető

főnév
 • masiniszta (régies), gépkezelő, gépész, vezér (bizalmas), vasutas (bizalmas)

krónika

főnév
 • évkönyv, annales (szaknyelvi), kronográf (régies), história, történet, feljegyzések, jegyzetek, napló
 • tudósítás, beszámoló, híradó

néha

határozószó
 • időnként, időközönként, esetenként, elvétve, olykor, időről időre, némelykor, néhanapján, néha-néha, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, imitt-amott, itt-ott, alig, nagy ritkán, kivételesen, alkalmilag
 • (régies): hajdan, egykor, régen

síkos

melléknév
 • jeges, fagyos, csúszós, csuszamlós, csuszamékos (régies), sikamlós (régies), nyálkás, iszamlós (tájnyelvi), csúszkorás (tájnyelvi)

szalámi

főnév
 • olaszkolbász (régies)
 • felvágott

foglár

főnév
 • börtönőr, fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), fegyőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

tökös

melléknév
 • (szleng): belevaló (bizalmas), karakán, keménykötésű, vagány (bizalmas), életrevaló, férfias
 • (durva): sérves, lágyéksérves, sérvéses (tájnyelvi)

tágul

ige
 • bővül, nagyobbodik, szélesedik, mélyül, gyarapszik, fokozódik, enged, növekedik
 • lazul, lazodik (tájnyelvi)
 • terjeszkedik, expandál (szaknyelvi), kiterjed, dagad, nő
 • távozik, takarodik, kotródik, elhordja az irháját, tisztul (bizalmas), vakarodik (tájnyelvi)
 • (régies): (fájdalom) enyhül, csökken, mérséklődik, gyengül, szelídül, alábbhagy, szűnik

részletesen

határozószó
 • aprólékosan, alaposan, töviről hegyire, apróra, kimerítően, nyomosan (tájnyelvi)

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

szuterén

főnév
 • alagsor, pincelakás

riporter

főnév
 • tudósító, újságíró, hírlapíró, újdondász (régies)

példás

főnév
 • jeles, ötös

sarkall

ige
 • ösztökél, ösztönöz, biztat, serkent, bátorít, lelkesít, buzdít
 • nógat, noszogat, unszol, késztet, motivál, szorgalmaz, inspirál, stimulál, doppingol (bizalmas)
 • siettet, sarkantyúz, élénkít, gyorsít
 • hajt, űz, sürget

tabu

főnév
 • tilalom
 • szentség, sérthetetlenség