nárcisz szinonimái

főnév
 • csokros havadi (tájnyelvi), húsvétvirág, kápolna (tájnyelvi), kápolnavirág (tájnyelvi), kákvirág (régies), náciska (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

korrepetál

ige
 • felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nárcisz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mumpsz

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)

megpatkol

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

megjelenít

ige
 • megelevenít, bemutat, ábrázol, formál, szemléltet, megszemélyesít, leír, visszaad, éreztet, kifejez, mutat, tükröz, érzékeltet, felidéz, jellemez, előad, láthatóvá tesz, elénk állít, kivetít (választékos)
 • alakít, megtestesít, játszik, eljátszik, domborít (régies)

lótusz

főnév
 • tündérrózsa, tavirózsa, vízililiom, vízitök (tájnyelvi)

nagydarab

melléknév
 • termetes, testes, megtermett, tagbaszakadt, behemót, drabális

nyúzott

melléknév
 • elgyötört, megviselt, elkínzott, fáradt, elnyűtt
 • kialvatlan

különben

határozószó
 • különbül, jobban, kiválóbban
 • erősebben, inkább
 • másképpen, másképp, másként, más módon
 • egyébként, egyébiránt, máskülönben, amúgy, másfelől
 • (ksz-szerűen): ellenkező esetben, ellenben
 • azaz, azazhogy, mégis

közvetve

határozószó
 • kerülő úton, indirekte, közvetítéssel

indíték

főnév
 • indítóok, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus
 • ösztönzés, lökés, késztetés, kedv, ingerencia

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

odú

főnév
 • üreg, kotorék, lyuk, odor (tájnyelvi), búvóhely, búvólyuk, padmaly (tájnyelvi), vacok (tájnyelvi), borta (tájnyelvi)
 • vájat, gödör, verem
 • barlang
 • kunyhó, fészek (választékos), kalyiba (bizalmas), viskó, bódé (régies), kulipintyó (bizalmas), lebuj (szleng), patkányfészek (pejoratív)
 • (pejoratív): lakóhely, lakás, lak, hajlék, szálláshely, otthon, rezidencia, kégli (szleng)

ősember

főnév
 • troglodita (régies)
 • vadember

egylet

főnév
 • egyesület, szervezet, csoportosulás, szövetség, társulás, társulat, társaság, gyülekezet, testület, kör, társaskör, céh, klub, közösség, klikk (pejoratív)

sajtol

ige
 • présel, nyom, nyomtat, facsar, csavar, sutul (tájnyelvi)
 • tapos
 • (választékos): gyötör, kínoz, nyomorgat
 • alakít, formál

prémium

főnév
 • jutalom, elismerés, jutalék, (biztosítási) járulék, osztalék

naturalista

melléknév
 • természetutánzó, természethű, élethű
 • képzetlen, naiv (művész)

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

nyaralás

főnév
 • üdülés, pihenés, vakáció, szabadság(bizalmas)(szleng)

porond

főnév
 • aréna, manézs (idegen), küzdhomok (régies), szorító
 • sík, mező, harcmező, csatatér, küzdőtér, vívótér
 • (régies): föveny, zátony, homok, kavics, sóder, csorva (tájnyelvi)

némileg

határozószó
 • valamennyire, valamelyest, bizonyos fokig, kissé, kevéssé, részben
 • némiképp, némiképpen

megsokall

ige
 • megelégel, megigenell (tájnyelvi), torkig van (valamivel), elege lesz

nyomás

főnév
 • támadás, ráhatás, erőszak, kényszer, befolyás, presszió
 • feszítés, szorítás, szorongatás, fájdalom
 • feszültség
 • erő, tenzió (idegen), feszítőerő, kompresszió (szaknyelvi), nyomaték
 • rajzolat
 • kiadás, nyomtatás
 • sajtolás, préselés
 • (tájnyelvi): csapás
 • legelő
 • (bizalmas): részegség, ittasság, mámor

pörög

ige
 • forog, csavarodik, kering, piruettez, fordul, dugóhúzózik (szaknyelvi)
 • örvénylik
 • (szleng): táncol, ráz (szleng)