ráépít szinonimái

ige
 • ráhúz, rárak
 • bővít, kibővít, hozzáépít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

antiszemita

melléknév, főnév
 • zsidóellenes, zsidógyűlölő

beleszédül

ige
 • beleájul, beleesik, belezuhan, belefordul
 • elszédül (valamitől), megszédül (valamitől), megtántorodik (valamitől)
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik (bizalmas), belehabarodik, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráépít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pótolhatatlan

melléknév
 • nélkülözhetetlen, fontos, elemi, létfontosságú, elengedhetetlen
 • helyrehozhatatlan, orvosolhatatlan, jóvátehetetlen

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

önt

ige
 • borít, dönt, tölt, zúdít, ont, csurgat, csórint (tájnyelvi), zuhint (tájnyelvi), loccsant, löttyent, lottyant, csöpögtet
 • hozzákever, hozzávegyít
 • kiönt, márt, formába önt, mintáz
 • kifejez, megformál, megfogalmaz, megszövegez
 • csepegtet, kelt, ébreszt, támaszt

nobilis

melléknév
 • nemes, lovagias
 • nagylelkű, bőkezű, gáláns
 • előkelő, finom

puffad

ige
 • dagad, duzzad, domborodik, emelkedik, felhúzódik (tájnyelvi), püffed, felfúvódik, feszül

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

micsoda II.

névmás
 • miféle, milyen, minő
 • mennyire

menyasszony

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

kósza

melléknév
 • kóbor, bolyongó, kujtorgó, csavargó, csatangoló
 • kétes, bizonytalan, ellenőrizetlen

morc

melléknév
 • morcos, mogorva, zord, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, rideg, nyers, ingerült, rosszkedvű, harapós (bizalmas), kedvetlen, mísz
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, sértődött, nyűgös (bizalmas), házsártos, zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

romlandó

melléknév
 • romlékony, romlatag (választékos)

skalp

főnév
 • (szleng): trófea

felsőfokú, fölsőfokú

melléknév
 • felső, legmagasabb fokú
 • legfelső

térdkalács

főnév
 • térdcsont, térd, patella (szaknyelvi)

szín3

főnév
 • színpad, színpadkép
 • díszlet

ráfanyalodik

ige
 • rákényszerül, rászorul

porosz

melléknév, főnév
 • burkus (régies)

rémül

ige
 • megijed, megretten, riad

széthord

ige
 • szétvisz, széthurcol, szétszór, széjjelszór
 • (hírt): elterjeszt, szétkürtöl, széjjelkürtöl, kibeszél, elpletykál
 • (tűzfegyver): mellélő

rámenős

melléknév
 • erőszakos, tolakodó, pofátlan, törtető, kíméletlen, akarnok, határozott, céltudatos
 • (sportban): belemenős

összeterel

ige
 • összeszed, összegyűjt, összehajt
 • toboroz, összeverbuvál, egybegyűjt, összecsődít, összehív, összetrombitál

restauráció

főnév
 • visszaállítás
 • tisztújítás
 • helyreállítás, rendbehozatal, felújítás, kijavítás, rekonstruálás, renoválás

szilaj

melléknév
 • vad, féktelen, fékezhetetlen, fékevesztett, zabolátlan, indulatos, heves, szenvedélyes, szertelen, rakoncátlan, tüzes, tüzesvérű, vehemens
 • (választékos): viharos, viharzó, fergeteges, háborgó, tomboló
 • rideg (állattartás)