pupák szinonimái

melléknév, főnév
 • együgyű, élhetetlen, tehetetlen, mamlasz, mulya, málé, bamba, hasznavehetetlen, balga

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

hideg I.

melléknév
 • fagyos, jeges, kihűlt, lehűtött, jégbe hűtött, hűs, hűvös, fűtetlen, dermesztő, zimankós, csípős (időjárás), metsző (szél), éles (szél)
 • fagyasztott, izzítatlan, melegítetlen, préselt
 • szenvtelen, szenvedélytelen, szenvedélymentes, érzéketlen, közönyös, frigid, rideg, közömbös, tartózkodó, begombolkozott, barátságtalan, egykedvű, fásult, élettelen
 • szívtelen, keményszívű, kegyetlen, cinikus
 • elfogulatlan, pártatlan, józan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pupák szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

örvénylik

ige
 • forog, kering, felbuzog, lobog (tájnyelvi), perdül, pörög
 • kavarog

ökológia

főnév
 • (szaknyelvi): környezettan, környezettudomány

népiskola

főnév
 • elemi, elemi iskola

próbadarab

főnév
 • mintadarab, minta, vizsgálati darab, mintapéldány

restauráció

főnév
 • visszaállítás
 • tisztújítás
 • helyreállítás, rendbehozatal, felújítás, kijavítás, rekonstruálás, renoválás

mersz

főnév
 • bátorság, merészség, kurázsi (bizalmas), elszántság, vakmerőség, lelkierő, rettenthetetlenség, kiállás

meló

főnév
 • (szleng): munka, teendő, tennivaló, gálya (szleng), fáradság, vesződség, robot (pejoratív), gürcölés, gürizés (szleng), strapa (bizalmas), melódia (szleng)

koptató

főnév
 • védőszalag, ripszszalag

miután

kötőszó
 • azután, hogy, ahogy, amint, midőn (régies), miérthogy (tájnyelvi), minekutána (régies), mihelyt, mert

ring2

főnév
 • szorító

settenkedik

ige
 • setteng, sündörög, senderkedik (tájnyelvi), seppenkedik (tájnyelvi), setrenkedik (tájnyelvi), somfordál, sompolyog, kujtorog, lopakodik, lopódzik, ólálkodik, oldalog, oson, surran
 • rejtőzik, lappang, bujdokol
 • (valaki körül): forgolódik, lábatlankodik

feloszlik, föloszlik

ige
 • felbomlik, elrohad, szétmállik, elkorhad, elporlad, szétporlad, szétesik, széthull, széthullik, taplósodik, purhásodik (tájnyelvi), pudvásodik (tájnyelvi), revesedik, revül (tájnyelvi), porhad, elenyészik
 • szétszóródik, szétszéled, szétoszlik
 • szétdarabolódik, megsemmisül, felszámolódik, megszűnik, tönkremegy

teljesít

ige
 • elvégez, megold, megtesz, véghezvisz, végrehajt, keresztülvisz, befejez, maga mögött hagy
 • eleget tesz (valaminek), valóra vált
 • megtart

szétmegy

ige
 • széjjelmegy, elszéled, szétszéled, széjjelszéled, feloszlik, szétoszlik
 • elágazik, szétágazik, kettéágazik, szétválik, szétfut
 • (hír): elterjed, szétterjed, szétfut, széjjelfut
 • elszakad, elreped, elrongyolódik, szétesik, széjjelesik, szétbomlik, szétfoszlik, szétfeslik
 • szétmállik, ellapul, szétlapul, szétnyomódik, porig megy (tájnyelvi)
 • szétterjed, szétfolyik, szétfut, elömlik
 • (kapcsolat): felbomlik, megszakad, megbomlik, megromlik

puskagolyó

főnév
 • töltény, lövedék, töltés (régies), golyóbis (régies)

pogrom

főnév
 • zsidóüldözés, zsidóverés
 • öldöklés, mészárlás, lincselés

reform

főnév
 • átalakítás, változtatás, újítás, megújítás, nováció (idegen)
 • átalakulás, változás, megújulás, megújhodás (választékos)

szerelő

főnév
 • mechanikus (régies), montőr (idegen), műszerész, installatőr (idegen)
 • iparos
 • autószerelő

ragadozó II.

főnév
 • dúvad (régies), fenevad (régies)
 • (régies): tolvaj, félkézkalmár (régies)

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt

rendelkezés

főnév
 • intézkedés, utasítás, parancs, rendelet, rendszabás (régies), határozat, diszpozíció (szaknyelvi), ediktum (régies), végzés, direktíva (idegen), meghagyás, előírás, instrukció (idegen), ukáz (régies)

szét

határozószó
 • széjjel, szerte, szerteszét, szerteszéjjel, szanaszét, szétfelé (tájnyelvi)