partvis szinonimái

főnév
 • kefeseprű, lószőr seprű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túró

főnév
 • (szleng): pénz, guba (szleng), dohány (szleng)
 • (durva): semmiség, értéktelenség, nulla (bizalmas), nudli (szleng)

áldozatkészség

főnév
 • önzetlenség, irgalmasság, jótékonyság, bőkezűség, adakozás, altruizmus (szaknyelvi)
 • lemondás, önfeláldozás, abnegáció (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a partvis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ösztönöz

ige
 • késztet, biztat, buzdít, ösztökél, serkent, sürget, nógat, noszogat, sarkall, sarkantyúz, fűt, doppingol (bizalmas), stimulál, animál (idegen), unszol, hajt, inspirál, bátorít, lelkesít, bizgat (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), mozgat, motivál

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

nézés

főnév
 • pillantás, tekintés, szemlélés, kémlés (régies), skubizás (szleng), stírölés (szleng)
 • arckifejezés, tekintet

mindannyi

névmás
 • mindahány, valamennyi, összes, mind

paradicsomi

melléknév
 • édeni, mennyei
 • gyönyörű, kellemes, kies (régies), zavartalan

posztumusz

melléknév
 • (szaknyelvi): utószülött
 • (szellemi alkotás): hátrahagyott

megizzad

ige
 • átnedvesedik, átizzad, kiveri az izzadság, kiveri a víz (bizalmas), megvizesedik (régies), beizzad (tájnyelvi), kiázik (tájnyelvi), megvizül (tájnyelvi)

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

kikefél

ige
 • kitisztít, kifényesít, kivaxol (szleng)

megrágalmaz

ige
 • meggyanúsít, bemocskol, befeketít, megvádol, bevádol, besároz, bepiszkol, leránt, eláztat (bizalmas), meghurcol, meggyaláz, megbecsmél (tájnyelvi), becsületébe gázol, sárral dobál, hírbe hoz, áskálódik Sz: kígyót-békát kiált rá; veszett nevét költi; csorbát ejt a becsületén; cégérré teszi; a nyelvén hordja

prognózis

főnév
 • előrejelzés, jóslat, jövendölés, előrelátás, előérzet, sejtés, előirányzat

rémes

melléknév
 • megdöbbentő, iszonyú, iszonyatos, borzalmas, borzasztó, félelmetes, rémítő, rémisztő, rettenetes, szörnyű, szörnyűséges, ijesztő, hajmeresztő, hátborzongató, kísérteties, rémületes, rémletes (régies)
 • kellemetlen, elviselhetetlen

etióp

melléknév, főnév
 • abesszin (régies), abesszíniai (régies), etiópiai

szögesdrót

főnév
 • tüskésdrót (tájnyelvi)

suta I.

melléknév
 • balkezes, balog (régies), balos
 • félszeg, ügyetlen, idétlen, balogsüti (régies), balogsuta (tájnyelvi), ügyefogyott, gyámoltalan, sete-suta (tájnyelvi), senye-suta (tájnyelvi)(bizalmas)
 • nehézkes, esetlen, merev, csukabuka (tájnyelvi)
 • csonka, sánta, szarvatlan, farkatlan, szárnyatlan, hibás

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

összetört

melléknév
 • megtört, kimerült, megviselt, elgyötört, elkínzott, elcsigázott, lesújtott

piszkos

melléknév
 • koszos, mocskos, mosdatlan, tisztátalan, maszatos, szurtos, fekete, füstös, retkes (bizalmas), szutykos, csatakos, szennyes, danes (tájnyelvi), csajtos (tájnyelvi), loncsos (tájnyelvi), paszatos (tájnyelvi), elhanyagolt, ápolatlan, redvás (szleng), koszlott Sz: a bába mosdatta legutoljára; akkor látott vizet, mikor a bába megmosdatta; alábbvaló a pondrós kutyánál; belepi a piszok; csak a kosz tartja egyben; feketevasárnapot ül húsvét napján is; fekete, mint a szurok; fényes, mint a bogrács oldala; ha a falhoz vágnák, odaragadna; ki se látszik a piszokból; lustos, mint a tehénfark; olyan piszkos, mintha disznókkal hálna; olyan, mint a meszelőkötő; olyan, mint a moslékos sajtár; olyan, mint az üszög; ragad a mocsoktól; retek is kikelne a kezén; szennyes, mint a rab; tiszta, mint a mécses; tiszta, mint a kifordított zsák; tündöklik, mint az üst; úgy néz ki, mint mikor a légy kimászik a mártásból
 • aljas, becstelen, gyalázatos, tisztességtelen, rohoda (tájnyelvi)
 • trágár, malac (beszéd)
 • (pejoratív): zsugori, smucig (bizalmas), kicsinyes, fösvény

sróf

főnév
 • csavar

pelerin

főnév
 • körgallér
 • köpeny, köpönyeg, malaclopó (tréfás)

nyugtató II.

főnév
 • nyugtatószer, idegcsillapító, dilibogyó (szleng)
 • altató, altatószer

polgárság

főnév
 • (régies): burzsoázia, középosztály, harmadik rend (szaknyelvi), purgerség (tájnyelvi)
 • városlakók, lakosság
 • polgárjog

súlyosbít

ige
 • ront, súlyosít, súlyosabbá tesz, növel, nehezít, szigorít, túloz, felnagyít, fokoz, tetéz, felfúj, elmérgesít, kiterjeszt, komplikál