összefekszik szinonimái

ige
 • együtt hál, közösül, lefekszik (valakivel) (bizalmas)
 • lefektet (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

erre

határozószó
 • errefelé, ide
 • itt
 • ekkor, ezután

csuha

főnév
 • kámzsa, ruha, gúnya
 • habitus
 • (régies): szűr, daróc, szokmány (tájnyelvi), zeke (tájnyelvi), dolmány (régies), köntös
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összefekszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

óta

névutó
 • fogva, kezdve

napa

főnév
 • (régies): anyós, napamasszony (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi)(régies)

must

főnév
 • szőlőlé
 • murci, karcos (tájnyelvi)

megtévesztő

melléknév
 • csalárd, csalóka, csalfa, finta (tájnyelvi), fogós, hamis, hímes (tájnyelvi), csaló, elterelő, fallaciózus (idegen), misztifikáló (idegen), fals, talmi, színlelt, félrevezető, alattomos, hitszegő, csalafinta, kétszínű, álnok, ármányos, tettetett, utánzott

öregúr

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember (pejoratív)

patyolat II.

főnév
 • gyolcs, lenvászon
 • batiszt
 • mosoda, tisztító

másolópapír

főnév
 • fénymásolópapír
 • indigó, átírópapír, karbonpapír
 • kopírpapír (régies), pauszpapír, kopírozó (tájnyelvi)

makacs

melléknév
 • konok, csökönyös, makrancos, dacos, akaratos, akarnok, vasakaratú, nyakas, önfejű, fafejű, vasfejű, kőfejű, betonfejű (szleng), bükkfejes (tájnyelvi), keményfejű, keménynyakú, vastagnyakú, kutyahitű (tájnyelvi), fúrtagyú (régies), fúrtfejű (régies), megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, hajlatlan (régies), bakafántos (tájnyelvi), megátalkodott, megrögzött, javíthatatlan, kérlelhetetlen, ellenálló, csökött Sz: a nemakarom bántja; acél a feje, vasalt a nyaka; akár a lóval imádkozzál, akár evvel beszélj; az Istennek sem hajtja meg a fejét; csökönyös, mint a szamár; csomó van a fültövénél; farhámba ült; farkasgégén eresztett; feltette a fejét, nem hajol; hab ellen úszik; helyéből egy szikrát sem mozdul; igen köti az ebet a karóhoz; jó kiállhatója van; kemény a feje bőre; kemény a nyaka; kutyahumor van benne; makacs, mint az öszvér; még a pisze se parancsol neki; megátalkodott, mint a tokmányba szorult kaszakő; megköti magát, mint a német ló; nagy benne az akarat, mint a rossz lóban; nagy benne az akarat, mint a vénleányban; nem akar kötélnek állni; nem enged a negyvennyolcból; nyakas apa fejes fia; nyakas, mint az acél; nyakas, mint a bivaly; tapodásnyira sem lehet vele elmenni; vas a feje; vastagnyakú kálomista

keresztszülő

főnév
 • kereszt (bizalmas), keresztapa, keresztpapa (bizalmas), koma (tájnyelvi), keresztkoma (tájnyelvi)
 • keresztanya, keresztmama (bizalmas), komaasszony (tájnyelvi)

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

pereg

ige
 • hull, gyöngyözik, pergedez, hulladoz
 • (dob) szól
 • pörög, forog
 • (idő): múlik, folyik, halad, szalad

pszichikum

főnév
 • lelkivilág, lélek, lelkület
 • lelki mozzanat

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

szép I.

melléknév
 • esztétikus, tetszetős, szemrevaló, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, jóképű, csinos, takaros, formás, idomzatos (régies), kecses, festői, daliás, deli, csecse (tájnyelvi)
 • bájdús, örökszép, gyönyörű, fenséges, isteni, angyali Sz: a napra lehet nézni, de rá nem; elnyerte az aranyalmát; kép alá való (lány); orcáján hordozza az ajánlólevelet; szemet gyönyörködtető; szép, mint a hajnal; szép, mint az álom; szép, mint a pünkösdi rózsa
 • kellemes, kedvező, kedves
 • derült, derűs, tiszta, felhőtlen, fellegtelen, verőfényes
 • (eredmény): kiváló, jó, kifogástalan, helyes, helyénvaló
 • barátságos, jóindulatú, szelíd
 • nagy, jókora, tetemes, jelentős

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

ostoroz

ige
 • üt, ver, korbácsol, flagellál (idegen), vesszőz
 • büntet, sújt
 • fedd, dorgál, korhol, szid
 • gúnyol, csúfol, szatirizál (régies)

pára

főnév
 • vízgőz, párásság, gőz
 • nedvesség, köd
 • kipárolgás, kigőzölgés, szag
 • lehelet, szusz (bizalmas), szufla (bizalmas), szellet (régies), szellem (régies)
 • lélek
 • (tájnyelvi): élőlény, teremtés, ember
 • állat

sárgaláz

főnév
 • sárgahideg (régies)

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

pártcsoport

főnév
 • képviselőcsoport, parlamenti frakció, pártfrakció, frakció

segédige

főnév
 • kopula (szaknyelvi)