pöszméte szinonimái

főnév
 • egres, piszke, biszke, köszméte (tájnyelvi), tüskeszőlő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önköltség

főnév
 • üzemár, előállítási költség, gyártási költség

publikum

főnév
 • közönség, nézőközönség, nagyközönség, hallgatóság, nyilvánosság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pöszméte szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pimaszság

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, packa, ripőkség, cinizmus, impertinencia (idegen), inszolencia (idegen), pofátlanság, neveletlenség, krakélerség (idegen), pökhendiség, arrogancia (idegen), szégyentelenség, tiszteletlenség

öltözőasztal

főnév
 • pipereasztal, toalettasztal, toalett

óramű

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter

napozik

ige
 • napfürdőzik (választékos), napfürdőt vesz, sütkérezik, napkúrázik, sütteti a hasát

póni

főnév
 • törpeló, póniló

régió

főnév
 • vidék, országrész, tájegység, terület, térség, tájék, provincia, tartomány, övezet, zóna, körzet, kerület, táj
 • szektor (szaknyelvi), szféra (régies)

melódia

főnév
 • dallam, motívum, hanglejtés
 • dal, nóta, ének, zene, muzsika, szám
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot (pejoratív)

megtisztul

ige
 • kitisztul, meghiggad (tájnyelvi), szublimálódik (idegen), leülepedik, leülepszik, megülepedik
 • megszabadul, mentesül

kokárdavirág

főnév
 • bagolyszem, papagájvirág, szépasszony szeme

metsző I.

melléknév
 • (tájnyelvi): levágnivaló
 • (fájdalom, hideg): éles, hasító, csontig ható, dermesztő, átható, kegyetlen
 • (megjegyzés): sértő, maró, gúnyos, szúrós, csípős, mardosó, szarkasztikus (választékos), fülsértő, elevenbe vágó, szatirikus, kíméletlen, fullánkos, égető, epés

rengeteg II.

számnév
 • tömérdek, roppant sok, töméntelen, ezernyi, számtalan, megannyi, megszámlálhatatlan, milliónyi, tengernyi, kismilliónyi, nagyszámú, számos, felmérhetetlen, felbecsülhetetlen, kiszámíthatatlan, miriád (régies), egy csomó (bizalmas), rahedli (szleng) Sz: annyi, mint égen a csillag; annyi, mint a nyű; annyi, mint a szemét; Dunát lehetne vele rekeszteni

sás

főnév
 • káka, nád, szittyó (régies)

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

távlat

főnév
 • távolság, mélység, messzeség
 • háttér, látkép, panoráma
 • jövő, kilátás, perspektíva
 • nézőpont, szempont, látókör, rálátás, szemszög, látószög
 • eshetőség, esély, sansz (bizalmas), lehetőség

szénfekete

melléknév, főnév
 • koromfekete, éjfekete, szurokfekete, ébenfekete

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

piál

ige
 • (szleng): iszik, iddogál, iszogat, kortyol, tütül (szleng), tütükél (szleng), tintázik (szleng), trinkel (szleng)
 • iszákoskodik, részegeskedik, kocsmázik

rákap

ige
 • felvesz, felkap (bizalmas), ráterít, magára terít, magára vesz
 • rászokik, hozzászokik

szemben I.

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

ördögi

melléknév
 • sátáni, diabolikus, félelmetes, pokoli, infernális (régies), démonikus, démoni, kísérteties, gonosz, alvilági, ördöngös
 • kárörvendő, gúnyos

rátapint

ige
 • megtapint, megérint
 • rájön, eltalál, kitalál, ráhibáz, rátalál

szemrehányás

főnév
 • rosszallás, pirongatás, feddés, dörgedelem, intelem, bírálat, letolás (bizalmas), arcázás (régies), dorgálás, korholás, szidás, rekrimináció (idegen), szemrevetés (régies), kifogásolás