retek szinonimái

főnév
 • (bizalmas): piszok, kosz, szutyok, mocsok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyezség

főnév
 • egyetértés, békesség, béke, szövetség, összetartás, összhang, harmónia, egység, barátság

feldereng, földereng

ige
 • felsejlik, felrémlik, feltűnik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a retek szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

patrícius

főnév
 • nagypolgár

papiros

főnév
 • papír, papírlap
 • irat, okirat, okmány, írás (bizalmas), igazolás, igazolvány, oklevél

oldalvonal

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

semmiféle

névmás
 • semmilyen, semminemű (választékos), semmi néven nevezendő (választékos), semminő (régies)
 • (pejoratív): értéktelen, akármilyen

művésznő

főnév
 • színésznő, díva (régies), sztár, filmsztár, csillag
 • (pejoratív): prostituált, kurtizán (választékos), kokott (régies), hetéra (választékos)

mozsár

főnév
 • mozsártörő
 • mozsárágyú, tarack (régies)

kuksol

ige
 • gubbaszt, csücsül, guggol, kuporog, kucorog, kukog (tájnyelvi)
 • rejtőzik, visszavonult életet él

nekigyürkőzik

ige
 • hozzálát, hozzáfog, hozzákezd, nekifog, nekilát, nekiveselkedik, nekifekszik, nekidurálja magát (bizalmas), nekibuzdul, nekilódul, rászánja magát, nekikészül, hozzákészül, nekifohászkodik, megfogja a dolog végét, nekihuzakodik (tájnyelvi)
 • nekivetkőzik, felgyűri az inge ujját, nekitürkőzik (tájnyelvi), köpi a markát, felgyürkőzködik (tájnyelvi)

sipirc

módosítószó
 • sicc!, mars!, hess!
 • takarodj!, lódulj innen!, ki innen!, tűnés! (szleng)

szalmakalap

főnév
 • takarmánykalap (tréfás)

fohász

főnév
 • ima, imádság, kérelem, kérés, folyamodás, sóhaj, kívánság
 • esedezés, esdeklés, könyörgés

tömít

ige
 • szigetel, fojt, tapaszt, dugaszol, eltöm

takarékos

melléknév
 • gazdaságos, ökonomikus (szaknyelvi)
 • előrelátó, beosztó, spórolós (bizalmas), körültekintő, mértékletes, gondoskodó

retúrjegy

főnév
 • retúr (bizalmas), menettérti jegy

ráolvas

ige
 • szemére hány, fejére olvas, felró
 • ráimádkozik, kuruzsol, bájol (tájnyelvi)
 • (régies): rámér, ráró

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív

szűkül

ige
 • kisebbedik, keskenyedik, fogy
 • (régies): szűkölködik, nyomorog

robbant

ige
 • felrobbant, szétrobbant
 • (kőzetet): repeszt, porlaszt, jöveszt (szaknyelvi)
 • feloszlat, felbomlaszt

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

sátoroz, sátorozik

ige
 • sátrat üt, sátrat ver, tanyáz, tanyázik
 • táborozik, kempingezik

tájékozódik

ige
 • orientálódik, informálódik, tudakol, kérdezősködik, beletekint (valamibe), tudakozódik, kíváncsiskodik, utánanéz (valaminek), utánajár (valaminek)
 • eligazodik, kiismeri magát (valahol)