nyersolaj szinonimái

főnév
 • nafta (régies), kőolaj, ásványolaj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

libben

ige
 • lebben, repdes, lippeg (régies), hibban (tájnyelvi)
 • szökell, táncol

rááll

ige
 • rálép, feláll, fellép, ráhág
 • beleegyezik, elfogad, belemegy (bizalmas), rálesz (tájnyelvi), hozzájárul, helybenhagy, jóváhagy, enged, engedélyez
 • rájár (keze, lába)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyersolaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemdohányzó

melléknév
 • dohányzásellenes, antinikotinista (idegen)

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely

megtérül

ige
 • kifizetődik, kiegyenlítődik, amortizálódik (idegen), visszatérül

mazsoláz

ige
 • (bizalmas): válogat, kikeres, szemelget
 • ollóz

nőstény

főnév
 • anyaállat
 • (durva): nő, asszony, feleség, szerető

osztójel

főnév
 • perjel

légvédelem

főnév
 • légelhárítás, légoltalom
 • (bizalmas): tüzérség

lazít

ige
 • ereszt, enged, bont, tágít
 • csökkent
 • (talajt): porhanyít, felás
 • kikapcsolódik, pihen, ejtőzik, lazul (szleng), relaxál (idegen)

javaslat

főnév
 • kezdeményezés, indítvány, előterjesztés, felterjesztés, ajánlás, ajánlat, javallat, propozíció (régies), tervezet, tanács, elgondolás, tipp, ötlet, projektum (régies), elaborátum (idegen)

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát

önkínzás

főnév
 • önsanyargatás, önmarcangolás, önvád, önemésztés
 • önostorozás, flagelláció, aszkézis
 • emésztődés, gyötrődés, tépelődés

pár II.

számnév
 • kettő
 • egy-két, néhány, kevés

elfogy

ige
 • kifogy, kiapad, elúszik (bizalmas), (pénz) elfolyik, kifúj (szleng) Sz: volt, de elkölt
 • elkel, gazdára talál
 • (erő, türelem): kimerül, felőrlődik, elapad, felmorzsolódik, véget ér

sor

főnév
 • sorrend, rend, gléda (régies)
 • rangsor, hierarchia
 • (szaknyelvi): számsor, haladvány
 • sorozat, láncolat, füzér, széria
 • (régies): utca, sétány, út, szer (tájnyelvi)
 • barázda
 • írás, vonal, linea (választékos)
 • verssor
 • libasor (bizalmas), emberkígyó (választékos)
 • csatasor, hadoszlop, menetoszlop
 • sorozás
 • (bizalmas): sors, életpálya, életsors, helyzet, állapot
 • végzet
 • (jelzőként): számos, sok, seregnyi

ráparancsol

ige
 • rászól, ráförmed, utasít

nyílás

főnév
 • virágzás, virulás, virágba borulás
 • rés, hézag, lyuk, lék, repedés, repedék (régies), hasadék, hasadás, pórus, apertúra (szaknyelvi), meatus (szaknyelvi), stoma (szaknyelvi), nyiladék (régies), slicc (bizalmas)
 • száj, torok
 • kapu

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

olt1

ige
 • megszüntet
 • csillapít, enyhít, csendesít, mérsékel, csökkent, gyengít, tompít

ráhatás

főnév
 • hatás, behatás, befolyás, befolyásolás, nyomás, ösztönzés, sugalmazás, sugallat, ihlet, inspiráció, szuggesztió

nyugvópont

főnév
 • holtpont
 • nyugalom

mennykő

főnév
 • villámcsapás, villám, istennyila (bizalmas), ménkő (tájnyelvi)

orientálódik

ige
 • tájékozódik, körülnéz, ismerkedik (valamivel)
 • igazodik (valamihez), irányul (valamerre)

ráng

ige
 • rángatódzik, rángatózik, vonaglik, fetreng