nyomtatás szinonimái

főnév
 • nyomás, kiadás, kinyomtatás, napvilágra kerülés, publikálás, megjelentetés
 • (tájnyelvi): cséplés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

ügyetlenség

főnév
 • esetlenség, alkalmatlanság, gyámoltalanság, ügyefogyottság, balkezesség, bénaság (szleng), kontárság
 • baklövés, baki (bizalmas), hiba, balfogás, melléfogás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomtatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

netán

határozószó
 • talán, netalán, esetleg, történetesen

mennydörgés

főnév
 • égzengés, dörgés, égdörgés, égzörgés (tájnyelvi)
 • (választékos): robaj, moraj, morajlás, dübörgés, zengés, dördülés, csattanás, zúgás

megvereget

ige
 • megütöget, megpaskol, meglapogat (tájnyelvi), megpotyol (tájnyelvi)

megbecsülés

főnév
 • elismerés, megtiszteltetés, kitüntetés, tisztelet, tekintély, renomé, becsület, respektus (idegen), reputáció, méltatás, nagyrabecsülés, értékelés, becsü (tájnyelvi), becs, nimbusz, reverencia (idegen)
 • felbecsülés, taksálás, becslés

nyavalygás

főnév
 • betegeskedés, gyöngélkedés
 • (bizalmas): siránkozás, panaszkodás, nyávogás, nyafogás, szenvelgés

öltöztet

ige
 • csinosít, dekorál, felcicomáz, pampucol (tájnyelvi), beburkol(tájnyelvi)
 • ruház, ellát, gúnyáz, felruház

lekopik

ige
 • lefoszlik, lemegy, levásik, lenyúzódik, lerongyolódik, ledörgölőzik
 • (szleng): elmegy, eltávozik, elkotródik (bizalmas), lelécel
 • lemorzsolódik, kimarad, kibukik (iskolából), elmarad, kikopik (bizalmas)

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)

jellemszínész

főnév
 • karakterszínész

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

örök II.

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

párnahuzat

főnév
 • párnahaj (tájnyelvi), vánkoshéj, vánkoshuzat, párnaciha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi)

elhibáz

ige
 • elront, eltéveszt, elvét, elbaltáz (szleng), elpuskáz (bizalmas), kihagy, eltol (bizalmas), elszúr (bizalmas), elbarmol (szleng), elcsesz (szleng), elbaszik (durva), elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), elpackáz (bizalmas), melléfog, bakot lő, kudarcot vall, elügyetlenkedik, elhülyéskedik, elnéz
 • mellélő, mellétrafál Sz: elhibázza, mint a macska a fingást; balfogást csinál; rossz lóra tesz; eltalálja szarva közt a tőgyit; eltalálja, mint cigány a búzavetést

specialitás

főnév
 • jellegzetesség, sajátság
 • különlegesség, ételkülönlegesség, attrakció, főszám (bizalmas)
 • érdekesség, nevezetesség, furcsaság

rébusz

főnév
 • rejtvény, talány, fejtörő
 • rejtély
 • célzás

nyugágy

főnév
 • fekvőszék, nyugszék
 • pamlag, heverő, kerevet

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)

ordináré

melléknév
 • (pejoratív): közönséges, útszéli, faragatlan, goromba, durva, illetlen, trágár

rángás

főnév
 • rángatódzás, rángatózás, vonaglás, görcs, vergődés, konvulzió (szaknyelvi), tekergés
 • (régies): földrengés

odahaza

határozószó
 • otthon, idehaza (bizalmas)

mesés

melléknév
 • mesebeli, mitikus, képzeletbeli, földöntúli, mondaszerű, regés, költött
 • meseszerű, mesébe illő, álomszerű, hihetetlen
 • csodás, csodálatos, fantasztikus, bámulatos, nagyszerű, kitűnő

osztályrész

főnév
 • örökség, hagyaték, járandóság, juss (tájnyelvi), részesedés, kontingens, hányad
 • sors, végzet

rávilágít

ige
 • ráesik, rásüt, rátűz, ráragyog
 • rámutat, megvilágít, megértet
 • elárul, napvilágra hoz, fölfed