nobilitás szinonimái

főnév
 • nemesség, nemeslelkűség, generozitás (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rakéta

főnév
 • űrrakéta, űrhajó
 • petárda, tűzkígyó (régies), kígyóröppentyű (régies), reppentyű (régies)
 • rakétafegyver, lövedék
 • (szleng): marihuánás cigaretta, hasisos cigaretta, dzsoint (szleng)

trombitaszó

főnév
 • trombitahang, trombitaharsogás, harsogás, kürtszó
 • riadó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nobilitás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagyzol

ige
 • felvág, dicsekszik, fölényeskedik, szájhősködik, tódít, háryjánoskodik (bizalmas), anzágol (bizalmas), henceg, nagyot mond, hetvenkedik, nagyra van, kérkedik, nagyképűsködik, nagy lábon él, rázza a rongyot, előkelősködik, parádézik, hivalkodik, proccol (bizalmas), flancol (szleng), grandol (szleng) Sz: adja a bankot; nagy a mellénye; magas lóra ül

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

megríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi), síróba költ (tájnyelvi)

manysi

melléknév, főnév
 • vogul

nemsokára

határozószó
 • nemsoká, csakhamar, hamarosan, maholnap, előbb-utóbb, rövidesen, mielőbb, a közeljövőben, egykettőre, mindjárt, kisvártatva (választékos), ezenten (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi)

omladék

főnév
 • törmelék, rom, romhalmaz, düledék, dőledék (régies), ruina (régies), maradvány
 • sitt, hulladék, szemét

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

lagymatag

melléknév
 • határozatlan, erélytelen, erőtlen, bátortalan, effeminált (idegen), egykedvű, fásult, apatikus
 • lanyha, tunya, nyálas (szleng), petyhüdt, kókadt, bágyadt, ernyedt, erőtlen, szuszipuszi (tájnyelvi), lágy (tájnyelvi), langyos (tájnyelvi), langymeleg
 • vontatott, kényszeredett, halk, elhaló

lekerül

ige
 • alákerül, alájut
 • lejut, lekeveredik (bizalmas), lekecmereg (bizalmas)
 • letér, lemegy

oszcilláció

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

öv

főnév
 • derékszíj, nadrágszíj, tüsző (régies), (szerzetesi) cingulus (idegen)
 • pánt, heveder
 • égöv, zóna, övezet

elé, elébe

névutó, határozószó
 • eléje, elibe (tájnyelvi), elejbe (tájnyelvi)

siet

ige
 • igyekszik, iparkodik, törtet, tüsténkedik, csipkedi magát (bizalmas)
 • (pejoratív): kapkod, elhamarkodik
 • szalad, rohan, fut, száguld, kilép, repül, szedi a lábát, lohol, nyargal, trappol (bizalmas), teker (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), húz (szleng), söpör (szleng), pucol (szleng), sprintel (szleng), spurizik (szleng), iszkol, kotrecel (tájnyelvi) Sz: szikrázik a patkó; alig látni a lábát; mintha levelet vinne

ráerőltet

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít, ráoktrojál, ráimádkozik (bizalmas), rátukmál, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr
 • rábír, rábeszél, elunszol (tájnyelvi), rálőcsöl (tájnyelvi)

normalizálódik

ige
 • rendeződik, szabályozódik, helyreáll

nagykorú I.

melléknév
 • cselekvőképes, érett, önjogú, teljes jogú, meglett

odafigyel

ige
 • odafülel, odahallgat, hegyezi a fülét, kinyitja a fülét
 • meghallgat

pumpa

főnév
 • szivattyú, fújtató
 • szív

nyel

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

melegágy

főnév
 • (pejoratív): táptalaj, tenyésztalaj, termőtalaj
 • melegház, üvegház, orangerie (idegen)

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl