helyett szinonimái

névutó
 • képviseletében (valakinek), gyanánt, fejében (valaminek), enyett (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

áspis

főnév
 • (régies): áspiskígyó, vipera, pápaszemes kígyó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helyett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harmónium

főnév
 • harmónion (régies), melodion (idegen)

gereben

főnév
 • acélfésű, lenfésű, kenderfésű, gyapjúfésű, héhel (tájnyelvi), gyarató (tájnyelvi), kehely (tájnyelvi), héhő (tájnyelvi), ecset (tájnyelvi)

fürj

főnév
 • pitypalatty

felszólaló, fölszóla

melléknév, főnév
 • hozzászóló, interpelláló
 • javasló, pártoló, támogató, közbenjáró

hazajön

ige
 • megjön, hazatér, hazaér, hazaérkezik, hazajut, hazakerül, hazalátogat, hazalát (tájnyelvi)

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

püföl

ige
 • ver, üt, náspángol, puhít (tájnyelvi), páhol, öklöz, elagyabugyál, eldönget, tönkrever, csap, odavág, ütlegel, elfenekel, eltángál, megkalapál (bizalmas), kiporol (bizalmas), ruház (bizalmas), tángál (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi)

etet

ige
 • táplál, étet (tájnyelvi), ellát, kosztol, élelmez, jóltart
 • szoptat
 • (állatot): takarmányoz, abrakol, legeltet, tart, hizlal
 • (szleng): félrevezet, becsap, áltat, ámít, hiteget, szédít (bizalmas), bolondít

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál

cifra I.

melléknév
 • tarka, tarkabarka, színes, sokszínű, díszített, díszes, ékes, hímes (régies), feltűnő, csiricsáré, csicsás (bizalmas), rikító, ízléstelen, hivalkodó, kirívó, kiabáló (bizalmas), puccos (bizalmas), cikornyás, sallangos, túldíszített, cicomás, cafrangos, cincos (tájnyelvi), csicsós (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi), finc-fánc (tájnyelvi), csecsés (régies), piperés (régies), kendett (régies)
 • (tájnyelvi): bonyolult, cikornyás, tekervényes, kacskaringós, körülményes
 • furcsa, bizarr, meghökkentő, különös

fáradozik

ige
 • fárad, törődik, bajlódik, kínlódik, küszködik, vesződik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), küzd, viaskodik, harcol, erőfeszítéseket tesz, talpal (bizalmas), melózik (szleng), robotol (bizalmas), gürcöl, gürizik (szleng), güzül (szleng), csarmalódik (tájnyelvi)
 • (valamin): iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, munkálkodik, ügyködik, foglalatoskodik

ideggyógyintézet

főnév
 • elmegyógyintézet, őrültekháza, diliház (bizalmas), bolondokháza, bolondház (régies), tébolyda (régies), zárt intézet (bizalmas), vigyorgó (szleng), mosolygó (szleng), Hárs-hegy (bizalmas)

ív

főnév
 • görbület, görbe, kanyarulat, kanyar, bógni (szaknyelvi)
 • boltív, boltozat, bolthajtás, árkád
 • ívpapír, árkus (régies)
 • kötőív (szaknyelvi), ligatúra (szaknyelvi)
 • lista, jegyzék, névsor
 • jelenléti ív
 • űrlap, nyomtatvány

kormányfő

főnév
 • miniszterelnök, premier (régies)
 • kancellár

kézfej

főnév
 • kézhát

helyi

melléknév
 • helybeli, helyben levő, itteni, közeli, lokális (idegen), kommunális, topikus (idegen), partikuláris (idegen), endemikus (szaknyelvi)
 • belföldi, honi, őshonos, hazai

harapás

főnév
 • falás, falat, falatka, darab, darabka, katona (bizalmas), harapat (tájnyelvi)
 • marás, csípés
 • kapás

holtvágány

főnév
 • vakvágány

készítmény

főnév
 • gyártmány, termék, preparátum (idegen), csinálmány, produktum (idegen), alkotás, mű

hiba

főnév
 • mulasztás, baklövés, melléfogás, botlás, tévedés, balfogás, gikszer, ballépés, szabálytalanság, eltántorodás, vétek, negatívum, vétség, gyarlóság, balhé
 • félrelépés
 • nyelvbotlás, baki (bizalmas)
 • sajtóhiba, elírás
 • betegség, fogyatékosság, csonkaság, makula (régies), szeplő (választékos), szégyenfolt, takargatnivaló, defektus (idegen)
 • pontatlanság, szabálytalanság, rendetlenség, szabályellenesség
 • hanyagság, hiány, deficit, elszámolás, fogyatkozás
 • tökéletlenség, kivetnivaló, hiányosság, rendellenesség, selejt, anomália (szaknyelvi), error (idegen)
 • baj, kellemetlenség, nehézség, kár, sérülés, rongálódás, csorba, defekt (szleng), difi (bizalmas), gáz (szleng), hézag (szleng)

gondnokság

főnév
 • kuratórium, felügyelőség, felügyelet
 • gyámság, gyámkodás, kuratéla (régies)

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

kezdeti

melléknév
 • első, primer (szaknyelvi), bevezető, előkészítő, kezdő, kezdődő, kialakuló, keletkező, iniciális (idegen)
 • korai, hajdani, régi, eredeti
 • ősrégi, őseredeti, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi)