körlevél szinonimái

főnév
 • közlemény, körirat, nyílt levél, körrendelet, ismertető, tájékoztató, cirkuláré (régies)
 • enciklika (szaknyelvi), pásztorlevél
 • hirdetmény, falragasz (szaknyelvi), körözvény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mér

ige
 • méreget, kimér, megmér, kalibrál (szaknyelvi), lemér, mérlegel, bemér, felmér, méricskél, mérkél (tájnyelvi)
 • lemázsál
 • szondáz
 • hőmérőz
 • árusít, elad, árul
 • (csapást): ró, tesz, ad, okoz

illusztris

melléknév
 • kiváló, neves, előkelő, magas rangú, tekintélyes, kimagasló, kiemelkedő, közismert, nevezetes, híres, hírneves, híres-neves, nagyhírű, nagynevű, ünnepelt, népszerű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a körlevél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

konkrét

melléknév
 • tényleges, kézzelfogható, érzékelhető, tapasztalható, tárgyi, tényszerű, valóságos, adatszerű
 • adott, meghatározott

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd

keresnivaló

főnév
 • feladat, ügy, dolog, teendő

játszi

melléknév
 • játékos, mókás, tréfás, vicces, bohó, huncut, csintalan, szertelen, ficánkolós, hamiskás, dévaj (választékos), pajkos, enyelgő
 • könnyed, derűs, kedélyes, elmés
 • fel-felbukkanó, tovatűnő, elillanó, lebegő

kotyvaszt

ige
 • főz, főzőcskézik, készít, összeüt, összecsap, pancsol, zagyvál, összehabar, egybefőz (régies)

lajstromoz

ige
 • felír, feljegyez, nyilvántart, regisztrál, katalogizál
 • összeszámlál, leltároz

tesz

ige
 • cselekszik, csinál, művel, véghezvisz, elkövet, végrehajt
 • okoz, létrehoz, eredményez, előidéz
 • színlel, mímel, tetteti magát
 • helyez, rak, pakol, odatesz, betesz, rátesz, feltesz, ad, biggyeszt
 • kitesz, ér
 • (tájnyelvi): jelent, számít

horgászik

ige
 • pecázik, (halat) fog, picéz (tájnyelvi), cincázik (tájnyelvi)

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet

felbőszül, fölbőszül

ige
 • feldühödik, tűzbe jön, méregbe gurul, dühbe gurul, megvadul, fölmérgesedik, elfogja a méreg, dührohamot kap, dühöng, felháborodik, begerjed, begurul, fölindul

icce

főnév
 • meszely

látszat

főnév
 • külső, külszín, felszín, kinézés, megjelenés, külsőség, színezet
 • árnyék, tünemény, rémlet, tünet
 • dekórum (régies), fikció, illúzió
 • eredmény, látat (tájnyelvi)

leukémia

főnév
 • fehérvérűség, vérrák

aranyozott

melléknév
 • aranyos, aranyfestéses

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

megnősül

ige
 • megházasodik, házasságot köt, egybekel (választékos), megesküszik (valakivel), frigyre lép, családot alapít, feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi) Sz: asszonyt visz a házhoz, belép a becsületes emberek sorába; igába fogja magát

köröm

főnév
 • karom, pata

komplett

melléknév
 • teljes, hiánytalan, egész, tökéletes
 • normális, épelméjű, épeszű

kuksol

ige
 • gubbaszt, csücsül, guggol, kuporog, kucorog, kukog (tájnyelvi)
 • rejtőzik, visszavonult életet él

megkopaszt

ige
 • letollaz, lecsupaszít, lekopoz (tájnyelvi), megkoppoz (tájnyelvi), megköpeszt (tájnyelvi), megtép (régies), megmelleszt (tájnyelvi), megtisztít, megpucol (bizalmas)
 • lenyír, levág, megnyír, lekopaszt
 • (bizalmas): kifoszt, kiforgat, megrövidít, megrabol, meglop, kizsebel, kisemmiz, kizsigerel (választékos), kipucol (szleng), kirabol, kirámol, kipakol (szleng)

kövirózsa

főnév
 • kőrózsa, égidörgő, fülbecsavarító, fülbeeresztő, fülfű, házizöld, mennydörgőfű

kicsikar

ige
 • kizsarol, forszíroz (bizalmas), kierőszakol, kikényszerít, kiprésel, kiszed, kihúz, kivasal (szleng), kifacsar, kiszorít, kicsavar (tájnyelvi), pumpol (bizalmas), kifirtat (régies)

külföldi

melléknév
 • idegen, külhoni, jövevény, bevándorló, immigráns (idegen), külországi, külhonos (régies)
 • idegenszerű

megmotoz

ige
 • végigkutat, megvizsgál, kikutat, kotorász, tapogat, megmotorász (tájnyelvi)