lazsál szinonimái

ige
 • tétlenkedik, henyél, lóg (bizalmas), lebzsel, lustálkodik, lóg (bizalmas), lopja a napot, lógatja a lábát, bliccel (bizalmas), sumákol (szleng), amerikázik, tökölődik (durva), mereszti a seggét (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végigtapogat

ige
 • megtapogat, megérint, megfogdos

elítél

ige
 • megbüntet, elmarasztal
 • hibáztat, helytelenít, rosszall, kifogásol, kárhoztat, nehezményez, ellenez, tiltakozik, elutasít, megvet, pálcát tör (valaki felett), megbélyegez, leszól, bírál, kritizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lazsál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kuporog

ige
 • kucorog, kuksol, guggol, kushad (bizalmas), gubbaszt, csücsül, kuttog (tájnyelvi), csücsörög (tájnyelvi), gubbad (tájnyelvi)

kitermelés

főnév
 • fejtés, bányászás, kiaknázás, üzemeltetés, kinyerés, jövesztés (szaknyelvi)

kipuhatol

ige
 • megtudakol, kinyomoz, kifürkész, kikutat, kitud, kérdezősködik, kiderít, kémkedik, kikémlel, kiszimatol, kitapogat, körüljár, kivizslat (régies), rekognoszkál (idegen), kitimporál (tájnyelvi)

keménykalap

főnév
 • figaró (régies), cilinder

laktanya

főnév
 • kaszárnya, garnizon (idegen), hadlak (régies), hotel (szleng), bánya (szleng)

levisz

ige
 • lecipel, lehord, lehurcol, lehordoz
 • (út, lépcső): levezet, lemegy
 • eltávolít, lemos, letisztít, eltüntet
 • lehorzsol (bőrt)
 • (lázat): csökkent, lehúz, mérsékel, megszüntet
 • lesodor, lemos, lefúj
 • leszakít, letép, elvisz

főnév
 • varrótű
 • kötőtű
 • horgolótű
 • biztosítótű
 • gombostű
 • melltű, bross, mellcsat, gyöngytű, dísztű, kitűző
 • fibula
 • tűlevél
 • (szleng): fecskendő, injekciós tű, csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), műszer (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng)

irtózat

főnév
 • iszony, iszonyat, iszonyodás, idegenkedés, undor, utálat, borzalom, visszahőkölés, rémület, félelem, rettenet, rettegés

induló I.

melléknév
 • távozó, elutazó, elmenő
 • kezdő
 • születő

fiaskó

főnév
 • kudarc, bukás, balsiker, sikertelenség, vereség, csőd, felsülés

jeges

melléknév
 • fagyos, hideg, zimankós, vacogtató, kemény
 • síkos, csúszós
 • jegelt, jéghideg, jégbe hűtött
 • barátságtalan, visszautasító, rideg, merev, kimért, ellenséges

ige
 • tüzel, lövöldöz, lődöz, durrant
 • (várat): ostromol, ágyúz
 • (íjjal) nyilaz
 • (folyadék): lövell, kilő, spriccel (bizalmas)
 • (állatot): elejt, leterít, megöl
 • (gólt) rúg
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

bármilyen

névmás
 • bármily (választékos), bárminemű, bárminő (régies), akármilyen, bármely, bármelyik, bármiféle, mindenféle, akármely, akármelyik

nyomás

főnév
 • támadás, ráhatás, erőszak, kényszer, befolyás, presszió
 • feszítés, szorítás, szorongatás, fájdalom
 • feszültség
 • erő, tenzió (idegen), feszítőerő, kompresszió (szaknyelvi), nyomaték
 • rajzolat
 • kiadás, nyomtatás
 • sajtolás, préselés
 • (tájnyelvi): csapás
 • legelő
 • (bizalmas): részegség, ittasság, mámor

mialatt

határozószó
 • miközben, míg, amíg, amikor

leállít

ige
 • megállít, feltartóztat
 • lestoppol (bizalmas), megszüntet
 • abbahagy, felhagy (valamivel)

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

mérőedény

főnév
 • mérce, bádog (tájnyelvi), menzúra (idegen), mérték

legfeljebb, legfölje

határozószó
 • maximum, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

kivetés

főnév
 • kidobás, kihajítás
 • kiközösítés, kizárás, kitagadás, kiátkozás
 • kiszabás, kirovás

letagad

ige
 • lehazudik, eltagad, elmismásol (bizalmas), elmisol (tájnyelvi) Sz: lehazudja a csillagokat is az égről

méz

főnév
 • vadméz, színméz, lépesméz
 • édessége (valaminek), öröm