léggömb szinonimái

főnév
 • luftballon, ballon, lufi (bizalmas)
 • (régies): léghajó, zeppelin, aerosztát (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karácsonyeste

főnév
 • szenteste, bővedest (tájnyelvi), bővedeste (tájnyelvi)

deklamál

ige
 • szaval, előad, szónokol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a léggömb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lábnyom

főnév
 • nyom, talpnyom, lépésnyom, nyomdok (választékos), nyomdék (tájnyelvi)
 • csapa (tájnyelvi), csapás (tájnyelvi)

kizavar

ige
 • kikerget, kiűz, kidob

kisvendéglő

főnév
 • kiskocsma, zöldvendéglő, kifőzés, kifőzde, étkezde

kerékpártömlő

főnév
 • kerékpárbelső, belső, bicikligumi (bizalmas)

lead

ige
 • lenyújt, visszaad, visszaküld, beszolgáltat
 • közöl, leközöl, közzétesz, megjelentet, publikál
 • kiszivárogtat
 • (labdát): passzol (bizalmas), lepasszol (bizalmas), továbbít, átad
 • lefogy, lesoványodik(bizalmas)
 • (bizalmas): elmond, közöl
 • közvetít, sugároz

lovász

főnév
 • istállószolga, lóápoló, lógondozó, lovászlegény
 • zsoké

úgyhogy

kötőszó
 • így, tehát, ennek következtében, következésképpen, következésképp

ízig-vérig

határozószó
 • minden ízében, tetőtől talpig, talpig, teljesen, egészen, maradéktalanul, szíve mélyéig, testestől-lelkestől, szőröstül-bőröstül (bizalmas)

írás

főnév
 • betűvetés, szépírás, halligráfia (szaknyelvi)
 • macskakaparás, firka, irkafirka (bizalmas), ákombákom, krikszkraksz (bizalmas), kacaboca (tájnyelvi)
 • íráskép
 • tollforgatás, írásmód
 • irat, iromány, dokumentum, igazolás, tanúsítvány
 • szöveg, írásmű, feljegyzés
 • biblia, szentírás
 • (tájnyelvi): minta, rajz
 • rajzolás, festés, varrás

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel

jogszerű

melléknév
 • törvényes, megengedett, szabályszerű, szabályos, helyénvaló, legális, legitim (idegen), juridikus (régies)

mágnesesség

főnév
 • mágnesség, mágneses erő, magnetizmus (régies), vonzerő, delejesség (régies)

megfér

ige
 • elfér, ellakik, eltér (tájnyelvi), belefér
 • (valakivel): kijön, megegyezik, egyetért, kongruál (idegen), harmonizál, kigyűjtőz (tájnyelvi), összeillik, összefér

befektet

ige
 • (pénzt): fordít (valamire), áldoz, fektet (valamibe), beruház, invesztál, belefeccol (szleng), belegazolja a pénzét (valamibe) (szleng), belepumpál (szleng)

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt

minuta, minutum

főnév
 • másodperc, pillantás, perc, pillanat

legitim

melléknév
 • törvényes, törvényszerű, jogos, jogszerű, alkotmányos, megengedett, engedélyezett, szabályos, szabályszerű, legális
 • méltányos, igazságos

külsőség

főnév
 • pompa, ceremónia, szertartás, látszat, külszín, máz
 • formaság, formalitás
 • formai elem
 • (régies): szél, vég

letét

főnév
 • letétemény, foglaló, kaució, talon, zálog, óvadék, depozitum (idegen), depó (bizalmas)
 • átirat, átírás

mikró

főnév
 • mikrohullámú sütő

lekopik

ige
 • lefoszlik, lemegy, levásik, lenyúzódik, lerongyolódik, ledörgölőzik
 • (szleng): elmegy, eltávozik, elkotródik (bizalmas), lelécel
 • lemorzsolódik, kimarad, kibukik (iskolából), elmarad, kikopik (bizalmas)

kollektív

melléknév
 • közös, közösségi, együttes, társas, testületi, csoportos

lidércnyomás

főnév
 • boszorkánynyomás
 • lidérc, aggodalom, félelem, gyötrelem, gyötrődés, szorongás

minősít

ige
 • kvalifikál, értékel, klasszifikál (régies), feltüntet, nevez, bélyegez, rangsorol, megbírál, megítél, véleményez
 • szortíroz (bizalmas), kategorizál, osztályoz, kiválogat, csoportosít, besorol, rendez