kispárna szinonimái

főnév
 • kiskapric (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

műhiba

főnév
 • gondatlanság, mulasztás, tévedés, hanyagság, nemtörődömség

világítóudvar

főnév
 • vakudvar, légakna, lichthof (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kispárna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

kalmár2

főnév
 • lábasfejű, fejlábú (szaknyelvi), kalamájó (régies)

jogilag

határozószó
 • jog szerint, jogosan, de jure, juridice (szaknyelvi)

hülye

melléknév, főnév
 • gyengeelméjű, idióta, abnormális, degenerált, agyalágyult, durák, hütyü, hütyő (tájnyelvi), gyagya, gyagyás, golyós (szleng), lüke (bizalmas), vízagyú (szleng), húgyagyú (durva), flúgos (szleng), stikkes (szleng), dilis, mesüge (szleng), korlátolt, tökkelütött, elmeroggyant (szleng), kelekótya, bolond, félkegyelmű, féleszű, félcédulás, félnótás, sügönye (bizalmas), hibbant, debilis (szaknyelvi), kretén, imbecillis (szaknyelvi), őrült
 • (szitokszóként): bárgyú, buta, ostoba, együgyű, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, fafejű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), állat (durva), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

talmi I.

melléknév
 • ál, hamis, hamisított, fiktív, fals, utánzott, valótlan, nem valódi
 • színlelt, tettetett, megjátszott, hazug

harsona

főnév
 • puzon (idegen), pozaun (idegen), trombon (szaknyelvi), fanfár
 • kürt

hamu

főnév
 • hamv (választékos), pernye, hulladék, salak, üszök

ereszték

főnév
 • horony, vájat, nút (idegen), rovátka, eresztvény, fuga
 • (régies): szárny, toldalék
 • (régies): tornác, folyosó

I.

indulatszó
 • héj! (bizalmas), halló!, figyelem!

kőolaj

főnév
 • ásványolaj, nyersolaj, nafta (régies), gázolaj, petróleum (régies), petró (régies)

kvázi II.

melléknév
 • látszólagos
 • körülbelüli, megközelítő

agyonüt

ige
 • agyoncsap, agyonvág, agyonver, agyonzúz, megöl, leüt, meggyilkol, letaglóz, agyonsújt (választékos), agyonduvaszt (tájnyelvi), megsuvaszt (tájnyelvi)
 • (időt): elüt, eltölt

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

kisugárzás

főnév
 • kibocsátás, kiáradás, szétáradás, kiáramlás, kilövellés, kiömlés, kiválás, eradiáció (idegen), irradiáció (idegen), emanáció (idegen), emisszió (szaknyelvi)

kihívó

melléknév
 • arrogáns, szemtelen, fölényes, arcátlan, pökhendi, provokáló (idegen), provokatív (idegen), sértő, pimasz, ripők (régies), impertinens (régies), hetyke
 • kacér, ledér, feslett, szexi (bizalmas), erotikus, bombázó (szleng), dögös (szleng)

kompilál

ige
 • összeollóz, összemásol, összeír, összeállít

makrancos

melléknév
 • akaratos, csökönyös, nyakas, nyakaskodó, önfejű, dacos, durcás (bizalmas), makacs, engedetlen, ellenálló, rakoncátlan, szilaj, féktelen, fékezhetetlen, zabolátlan, bojtorjános (tájnyelvi), szófogadatlan, durboncás (régies)

kitüntet

ige
 • megjutalmaz, díjaz, koszorúz (régies), dekorál (régies), elismer
 • megtisztel, kegyel, szimpatizál, favorizál, megkülönböztet (valakin)

kapdos

ige
 • kapkod, kapdoskodik (tájnyelvi), kapos (tájnyelvi), kapoz (tájnyelvi), fogoz (régies), ragadoz (régies)

kopog

ige
 • zörög, zötyög, kotyog, kattog
 • kopácsol, kalapál
 • dobol
 • kopogtat, zörget, kocog (tájnyelvi), kocogtat, dörömböl
 • kopogtat, ír, gépel, pötyög
 • távír, lead

margó

főnév
 • lapszél, szegély, perem