kimegy szinonimái

ige
 • távozik, elmegy, kilép, kisétál, kiballag, kijut, kioson, kislisszol, kilopódzkodik, kidugja az orrát, kiszagol, kibújik, kifordul
 • kimászik, kikecmereg, kicsúszik, kibaktat, kitántorog, kibotorkál, kitámolyog, kitakarodik, kisiet, kiszalad, kiugrik, kifut, kilódul, kiered (régies)
 • kimozdul, kificamodik, kibicsaklik, kimarjul, kiugrik, kirándul, kibillen
 • kivándorol, kibujdosik, kimenekül, disszidál
 • WC-re megy, illemhelyre megy, dolgát végzi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sántikál

ige
 • sántít, biceg, bicereg (tájnyelvi), csülkösködik (tájnyelvi), iplikel (tájnyelvi), zsámbikál (tájnyelvi), tepeckel (régies)
 • fondorkodik, ármánykodik, mesterkedik, ravaszkodik
 • akadozik, döcög, botladozik

korlátozódik

ige
 • szorítkozik
 • specializálódik (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kimegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

ízig-vérig

határozószó
 • minden ízében, tetőtől talpig, talpig, teljesen, egészen, maradéktalanul, szíve mélyéig, testestől-lelkestől, szőröstül-bőröstül (bizalmas)

honvédelem

főnév
 • védelem, hadügy
 • honvédség, katonaság, hadsereg, haderő, véderő

kihívó

melléknév
 • arrogáns, szemtelen, fölényes, arcátlan, pökhendi, provokáló (idegen), provokatív (idegen), sértő, pimasz, ripők (régies), impertinens (régies), hetyke
 • kacér, ledér, feslett, szexi (bizalmas), erotikus, bombázó (szleng), dögös (szleng)

kombinát

főnév
 • nagyüzem

sztrájkol

ige
 • sztrájkba lép, beszünteti a munkát

halló

módosítószó
 • figyelem!, hé!, maga ott! (bizalmas), tessék!

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

embergyűlölő

melléknév, főnév
 • mizantróp, emberkerülő, világgyűlölő, világkerülő (régies)

hasad

igekötő
 • szakad, reped, hasadozik, igekötő válik, szétválik, szétnyílik, szétesik, törik, foszlik, feslik, szegik (tájnyelvi), megnyílik
 • rian
 • (tájnyelvi): hajnalodik, pitymallik

kopja, kópia

főnév
 • dárda, lándzsa, dzsida, pika, gerely, nyárs (régies), kelevéz (régies)

közvetít

ige
 • ajánl, szerez
 • közbenjár (valakiért), interveniál (szaknyelvi), intercedál (régies), beavatkozik
 • közbelép
 • békít, egyeztet
 • továbbad, továbbít, tolmácsol
 • sugároz, ad, lead (bizalmas)

megszikkad

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

lyukasztó

főnév
 • perforáló gép, átütő (szaknyelvi), pontozó (szaknyelvi)

kiment

ige
 • megment, kiszabadít, megszöktet, kihoz (bizalmas), kiragad, kitép, kihúz, kiránt, kiold, kivált, megléptet (szleng)
 • menteget, felment, felold, elnéz, kibeszél (régies), exkuzál (idegen)
 • mentesít, tisztáz, igazol

kialvatlan

melléknév
 • elcsigázott, kimerült, fáradt, nyúzott, beesett szemű, karikás szemű

kiuzsoráz

ige
 • kizsákmányol, kiszipolyoz, kifoszt, kiprésel, megvág (szleng), megfej (szleng), megpumpol (szleng)
 • kimerít, kihasznál, kiaknáz

lógat

ige
 • akaszt, aggat, függeszt, biggyeszt, csemmeszt (tájnyelvi)
 • felakaszt, felköt
 • (szleng): füllent, nagyot mond, lódít, hazudik, hazudozik, gurít (bizalmas), linkel (szleng), anzágol (bizalmas), hantáz (bizalmas)

kirabol

ige
 • kifoszt, kirámol, megkopaszt (bizalmas), megrövidít, megkurtít, kipakol (szleng), kizsebel (bizalmas), kicsontoz (szleng), lepúrol (szleng), prédát tesz (valamiben) (régies)

jóval

határozószó
 • jelentősen, sokkal, számottevően

klassz

melléknév
 • (szleng): kitűnő, elsőrangú, nagyszerű, remek, pompás, felséges, mennyei, isteni, csodás, óriási, príma, fasza (szleng), kassa (szleng), NB I-es (szleng), derék, belevaló (bizalmas), keménykötésű, stramm (bizalmas)

lugas

főnév
 • filagória, pergola, lombsátor, lombfedél (régies), szaletli (régies), leveles szín (régies)