kék szinonimái

melléknév, főnév
 • sötétkék, mélykék, tintakék, indigókék, tengerészkék, tengerkék
 • középkék, molnárkék, enciánkék, hupikék, búzavirágkék, búzakék, szilvakék, királykék, kobaltkék, acélkék, párizsi kék, vízkék, szürkéskék, levendulakék, ultramarinkék, akvamarinkék
 • világoskék, halványkék, pasztellkék, égszínkék, égszínű, lazúrkék, azúrkék
 • zöldeskék, türkizkék, türkiz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pöffeszkedik

ige
 • páváskodik, hivalkodik, henceg, kevélykedik, kidülleszti a mellét, feszít, fontoskodik, döngeti a mellét, nagyzol, kérkedik, dölyfösködik, adja a nagyot (bizalmas), proccol (bizalmas), dikheckedik (tájnyelvi), fúvászkodik (tájnyelvi), hámfárolódik (tájnyelvi), fújja a pofáját (tájnyelvi)

fényrekesz

főnév
 • blende (bizalmas), diafragma (szaknyelvi), rekesz, írisz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kamara

főnév
 • parlament, képviselőház
 • testület, hatóság, számvevőszék
 • (régies): kincstár
 • (tájnyelvi): kamra, éléskamra
 • rakhely (régies), raktár

idegenkedik

ige
 • (valamitől): viszolyog, húzódozik, vonakodik, visszaborzad, visszaretten, irtózik, iszonyodik, fázik (valamitől) (bizalmas), borsódzik a háta, kerül (valamit), átall (valamit)

hozzáférkőzik

ige
 • odamegy, megközelít, odaférkőzik, hozzáfér
 • megkörnyékez, beszínlel (régies)

hanyagság

főnév
 • gondatlanság, vigyázatlanság, lazaság, nemtörődömség, fegyelmezetlenség, pongyolaság, pontatlanság, felületesség, elnézés, indolencia (idegen), negligencia (szaknyelvi), lezserség, könnyelműség, felelőtlenség, hányavetiség

karrierizmus

főnév
 • törtetés, becsvágy, nagyravágyás, népszerűség-hajhászás

kiépít

ige
 • kibővít, kifejleszt, formál, fejleszt
 • kialakít, létrehoz, létesít
 • megszervez, megteremt

szégyenlős

melléknév
 • bátortalan, tartózkodó, szemérmes, restelkedős, szemérmetes, félénk, félős, szűzies, lányos, kényeskedő
 • prűd

gesztenye

főnév
 • gesztenyefa, vadgesztenyefa, szelídgesztenyefa, szelídgesztenye, vadgesztenye
 • maróni (bizalmas), gubacs (tájnyelvi)
 • gesztenyemassza, gesztenyepüré

galád

melléknév
 • rossz, gonosz, elvetemült, gyalázatos, erkölcstelen, becstelen, nemtelen (régies), komisz, mocsok, pimasz, alávaló, aljas, hitvány, alacsonylelkű, semmirekellő, szégyentelen, istentelen, bűnös

elhomályosít

ige
 • elsötétít, beárnyékol, eltakar, homályba burkol, elfátyoloz, elfelhősít
 • (indulat): megzavar, összezavar
 • elködösít
 • felülmúl, túlszárnyal, túltesz (valakin), háttérbe szorít, kisebbít, elhalványít

gürcöl

ige
 • gürizik (szleng), fáradozik, dolgozik, erőlködik, verejtékezik, küszködik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), hajt, hajból (tájnyelvi), brusztol (szleng), lejsztol (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), robotol (bizalmas), melózik (szleng), gályázik (szleng), güzül (szleng)

kijátszik

ige
 • kihív, kiad
 • bedob
 • megszeg, megkerül, semmibe vesz, figyelmen kívül hagy, megsért
 • félrevezet, megcsal, becsap, kicselez, kibabrál (bizalmas), túljár az eszén, megtéveszt, rászed, átejt (bizalmas), lóvá tesz, felültet, orránál fogva vezet
 • megrövidít

kivonul

ige
 • kimegy, eltávozik, kitakarodik
 • kiszáll, kirajzik, kirukkol (régies), felvonul

mechanika

főnév
 • erőtan (régies), erőműtan (régies), mozgástan (régies), géptan (régies), gépészet (régies)
 • szerkezet
 • működés

láthatatlan

melléknév
 • rejtett, titkos, észrevétlen, szemrevehetetlen (tájnyelvi), látatlan (régies)

kelendő

melléknév
 • kapós (bizalmas), keresett, kurrens, közkedvelt, népszerű, fogyós (tájnyelvi), jókeletű (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a cukrot; viszik, mintha ingyen adnák; nem kell neki cégér

kakasszó

főnév
 • kukorékolás

kevésbé

határozószó
 • kisebb mértékben, kisebb fokban, nem annyira

lakatlan

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

képtelenség

főnév
 • alkalmatlanság, inkapacitás (idegen), tehetetlenség
 • lehetetlenség, értelmetlenség, érthetetlenség, nonszensz (bizalmas), abszurdum, oktalanság, nevetségesség, hihetetlenség, zagyvaság, badarság, ostobaság, bolondság, szamárság, hülyeség, marhaság (bizalmas), csacsiság
 • ellentmondás, paradoxon Sz: fából vaskarika; lehetetlen, mint gúzzsal tormát ásni
 • (régies): idomtalanság, formátlanság

igazgatóhelyettes

főnév
 • aligazgató

kibont

ige
 • kiold, szétfejt, szétnyit, kiterít, kigöngyöl, kicsomagol
 • (tájnyelvi): kinyílik
 • felbont, kinyit, kidugaszol, kiold, kioldoz, kicsomóz, kibogoz, kiköt, kicsomagol, kifejt, kihámoz, kiburkol, kicsatol, kihüvelyez, szétbont, kifeszít, feltár
 • kifésül

lárifári

főnév
 • ostobaság, hiábavalóság, haszontalanság, lirumlárum (régies), encemence (tájnyelvi), táréváré (tájnyelvi)
 • fecsegés
 • szóbeszéd, mesebeszéd