kárpótol szinonimái

ige
 • megtérít, visszatérít, visszafizet, ellensúlyoz, kártalanít, jóvátesz
 • kompenzál, rekompenzál (idegen), bonifikál (idegen), gratifikál (régies), regresszíroz (idegen, régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

haderő

főnév
 • katonaság, hadsereg, fegyveres erő, honvédség

cukorgyár

főnév
 • cukorfábrika (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kárpótol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

hullámvonal

főnév
 • kígyóvonal, szinuszgörbe (szaknyelvi)

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

halmaz

főnév
 • rakás, csomó, halom, tömeg, gomolyag, tömkeleg, stósz (bizalmas), marék, kupac, köteg, nyaláb, csokor
 • sokaság, összesség, halmazat (szaknyelvi), konglomerátum (választékos)
 • (jelzőként): halomnyi, sok

kaotikus

melléknév
 • zavaros, zűrös (bizalmas), zűrzavaros, rendezetlen, áttekinthetetlen, szervezetlen, fejetlen, kusza, zilált, anarchikus, összevissza

kiállítás

főnév
 • tárlat, bemutató, parádé, exhibíció (idegen), kirakat
 • kirakás, kitevés
 • alak, forma, prezentáció (idegen), kivitel, kidolgozás, kikészítés, csínozás (szaknyelvi), adjusztálás (idegen), külső, külalak
 • kizárás, letiltás, eltiltás
 • megírás, megszövegezés
 • kitöltés

szántó

főnév
 • szántóföld, föld, tábla, talaj, termőföld
 • ekés

garzon

főnév
 • garzonlakás, legénylakás, egyszobás lakás, kis lakás
 • (régies): legényember, agglegény

futballista

főnév
 • labdarúgó, futballjátékos, focista (bizalmas)

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

gótikus

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

kiereszt

ige
 • kienged, kibocsát, csapol, kifolyat, megcsapol
 • útnak ereszt, elbocsát, elenged, kiszabadít, felszabadít
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • szabadon enged, szabadlábra helyez
 • szabadjára enged
 • (ruhát): bővít, tágít, kienged

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

máris

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), legott (régies), mindjárt, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), haladéktalanul, nyomban, azon nyomban, azonmód, gyorsan

láger

főnév
 • hadifogolytábor, fogolytábor, koncentrációs tábor, internálótábor, gyűjtőtábor, munkatábor
 • katonai tábor, lóger (régies)
 • (szaknyelvi): csapágy

kártol

ige
 • fellazít, bont
 • fésül, tisztogat, gerebenez, héhel (tájnyelvi, régies)
 • gyarat (tájnyelvi)

jóság

főnév
 • alkalmasság, hasznosság, minőség, érték, becs
 • szavatosság, felhasználhatóság, fogyaszthatóság
 • jóindulat, jószívűség, jólelkűség, szívjóság, kegyesség, nyájasság, szívélyesség, irgalom, könyörületesség, jámborság, részvét, emberség
 • erkölcsösség, erény, romlatlanság, tisztaság, tisztesség, becsületesség
 • adakozás, bőkezűség, jótékonyság, támogatás, nagylelkűség, szponzorálás, mecenatúra (idegen)

kerget

ige
 • űz, űzőbe vesz, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, hajkurász, zavar, zargat (bizalmas), hesseget, bolygat, megszalaszt, futamít (régies), kénytet (tájnyelvi), kurgat (tájnyelvi), kajtat (valaki után) (tájnyelvi), fut (vki, vmi után)
 • kényszerít (valahova)
 • követ

kútostor

főnév
 • kankalék (régies), kútsudár (tájnyelvi), sudár (tájnyelvi)

kéjenc

főnév
 • élvhajhász, kéjhajhász (régies)
 • (jelzőként): kéjvágyó, kéjsóvár, kéjelgő, buja, bujálkodó

hűt

ige
 • hűvösít (régies), kihűt, meghűt, lehűt, jegel, fagyaszt, hidegít

ketted

számnév
 • fél, egyketted

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)