hazugság szinonimái

főnév
 • valótlanság, hamisság, csúsztatás, torzítás, kitaláció, falsum (idegen), hazudság (régies), koholmány, kacsa (bizalmas), blöff, mese (bizalmas), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng), hamuka (szleng), tészta (szleng), kefe (szleng), humbug (bizalmas), füst (szleng) Sz: álmodta, mint macska az esőt; borbélyműhelyben faragott újság; cigányul van ez mondva; hat cigány is megesküdne rá; mese a zöld disznóról; mese habbal (bizalmas); olyan igaz, mint az öklöm, bizonyítja a könyököm
 • hazudozás, kitalálás, füllentés, őszintétlenség, mellébeszélés
 • félrevezetés, ámítás, álnokság, kétszínűség, becsapás, rászedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

harmadfél

számnév
 • két és fél, kettő és fél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazugság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hapsi

főnév
 • (szleng): férfi, ember, pasas (bizalmas), fickó, pasi (bizalmas), pali (szleng), pacák (szleng), krapek (szleng), alak, tag, csávó (szleng), ürge (szleng), pók (szleng), fazon (szleng), hapi (szleng), ipse (bizalmas), manusz (szleng), mandzsó (szleng), muksó (szleng), mócsing (szleng)

gáztűzhely

főnév
 • gázfőző, gázsparhelt, sparhelt (tájnyelvi), takaréktűzhely, tűzhely
 • gázrezsó, rezsó, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

futtat

ige
 • szalaszt, futamtat (régies), futtaszt (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): versenyeztet, indít (versenyzőt), benevez (lovat)
 • (bizalmas): támogat, népszerűsít, felkarol, patronál, favorizál
 • (valamivel): bevon, befuttat
 • (szleng): prostituál, (nőt) áruba bocsát

felrobbant, fölrobba

ige
 • levegőbe repít, szétrepeszt, szétpukkaszt, szétvet, felvettet (régies), felrobbaszt (tájnyelvi)
 • szétrombol, elpusztít, megsemmisít

hátradől

ige
 • hátrahanyatlik, hátrahajol, hanyatt fekszik

hozzátöröl, hozzátör

ige
 • odatöröl, hozzáken, odaken, hozzámázol, odamázol
 • megtöröl, beletöröl

puffan

ige
 • csattan, durran, püffen, huppan, buffanik (tájnyelvi)
 • pukkan

esténként

határozószó
 • estelente, estenden (régies), estennen (régies)

érez

ige
 • érzékel, felfog, tapasztal, észlel, észrevesz
 • átél
 • sejt, hisz, vél, alít (régies), gyanít, lát, minősít, megsejt, megszimatol, sejdít, orront (régies)

céhbeli

melléknév, főnév
 • szakmabeli, hivatásos, mesterember, céhtag (régies)
 • (tájnyelvi): szajha, ringyó, cafka, utcalány, utcanő, prostituált, kurva (durva)

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

hűlés

főnév
 • megfázás, meghűlés, nátha, takonykór (tréfás)

ismérv

főnév
 • ismertetőjegy, ismertetőjel, kritérium, megkülönbözető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen), kórtünet, tünet

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

heccelődik

ige
 • tréfálkozik, ingerkedik, gúnyolódik, csúfolódik, ugrat

hangvétel

főnév
 • stílus
 • hangnem

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás

kéret

ige
 • hívat, magához parancsol, berendel, beidéz, becitál

herél

ige
 • ivartalanít, kasztrál (idegen), férfiatlanít, miskárol (tájnyelvi), kappanoz (tájnyelvi)

géz

főnév
 • kötszer, kötözőszer, pólya, mullpólya (szaknyelvi)
 • fátyolszövet

honvédelmi

melléknév
 • katonai, védelmi, hadügyi, nemzetvédelmi

kétely

főnév
 • kétség, aggály, szkepszis (idegen), skrupulus, gyanú, gyanúper, bizonytalanság, habozás, tétovázás, kétkedés, tamáskodás, kételkedés
 • hitetlenkedés, bizalmatlanság