hatály szinonimái

főnév
 • érvény, érvényesség, hatályosság, jogerő, törvényerő
 • (régies): erő, erély, nyomaték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

erjeszt

ige
 • fermentál (idegen), cefréz, cukrosít, kovászol

letér

ige
 • (útról): lefordul, lekanyarodik, elkanyarodik
 • levág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hatály szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

halkít

ige
 • tompít, gyengít, csendesít, elnyel, csillapít

fülbemászó II.

főnév
 • fülbogár (régies)

főispán

főnév
 • királybíró (régies), comes (régies)

feljut, följut

ige
 • felkerül, felér, felhatol, felmegy, felmászik, felszáll
 • felvergődik, felkapaszkodik, felverekszi magát, feltornássza magát
 • felemelkedik, felhág

harangoz

ige
 • kongat, húzza a harangot, gingallóz (tájnyelvi), búgat (tájnyelvi), kolontyol (tájnyelvi)
 • csönget, csenget, csilingel Sz: húzzák már a levesnótát
 • (lábbal): lóbál, lógáz

hogyisne II.

határozószó
 • hogyne

póz

főnév
 • testtartás, testhelyzet, testállás, elhelyezkedés, pozitúra
 • modor, attitűd, affektálás (idegen)

érik

ige
 • érlelődik, érdik (tájnyelvi), (paprika) pirosodik, (búza) szőkül
 • kifejlik, fejlődik, serdül, férfiasodik, nőiesedik
 • (bizalmas): érettségizik, maturál (régies)

emlékmű

főnév
 • monumentum (régies)
 • szobor
 • diadalív
 • obeliszk

bukéta

főnév
 • (régies): csokor, virágcsokor, bokréta, csokréta (bizalmas)

etika

főnév
 • erkölcstan, erkölcsfilozófia, morálfilozófia

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

injekció

főnév
 • szúrás, szuri (bizalmas), befecskendezés (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): cementbelövés

kocsiszín

főnév
 • villamoskocsiszín, remíz (idegen), garázs, fészer, kocsicsarnok

kéregvasút

főnév
 • földalatti

határozat

főnév
 • döntés, utasítás, rendelkezés, végzet (régies), rendelet, szabály, törvény, ítélet, végzés, rezolúció (régies), verdikt (régies), dekrétum, deliberátum (idegen), decízió (idegen), határozmány (régies)

hála

főnév
 • köszönet, viszonzás
 • lekötelezettség, háládatosság, hálaadás, hálálkodás

hibás

melléknév
 • vétkes, bűnös, tettes, elkövető, hibáztatható, elítélhető, vitiosus (idegen), leveles (tájnyelvi)
 • helytelen, téves, szabálytalan, hamis, elhibázott, elvétett, eltévesztett, elrontott, eltolt (bizalmas), tökéletlen, pontatlan, kifogásolható, selejt, selejtes, meghibásodott, megrongálódott, romlott, irreguláris (szaknyelvi), abnormális, fonák
 • (tájnyelvi): sérült, fogyatékos, rokkant, nyomorék, csökevényes, természetellenes, torz, beteg, csonka, idomtalan, csámpás, csapott (tájnyelvi), cseberbelépkedő (tájnyelvi)
 • bolond (tájnyelvi), hibbant (tájnyelvi), öttűvelkötött (tájnyelvi), lökött (szleng), nyomott (szleng), gyagya (szleng), dilis, flúgos (szleng)

kémkedés

főnév
 • vizsgálódás, vizslatás, fürkészés, leselkedés, szaglászás, puhatolózás, kutakodás, kutatás, nyomozás

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

galéria

főnév
 • karzat, emelet, kakasülő, erkély, balkon, lodzsa
 • folyosó, tornác, oszlopcsarnok, árkád
 • képtár, múzeum, műcsarnok, kiállítóterem
 • műgyűjtemény, műegyüttes
 • (régies): társaság, csoport, banda

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

képzetlen

melléknév
 • iskolázatlan, tájékozatlan, tanulatlan, tudatlan, műveletlen, szakképzetlen, dilettáns, pallérozatlan, kulturálatlan, analfabéta
 • ügyetlen, alkalmatlan, járatlan, tapasztalatlan