gyanúsít szinonimái

ige
 • gyanúval illet, gyanúperrel él, gyanúba vesz, inszinuál (idegen)
 • vádol, hibáztat, rágalmaz, ráfog, ráken

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)

fúródik

ige
 • (valamibe): behatol, beleáll
 • tolakodik (tájnyelvi), furakodik (régies), furakszik (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyanúsít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gereblye

főnév
 • gráblya (tájnyelvi), gerábla (tájnyelvi), fogacsos vas (régies)
 • (szleng): fésű, tetűfegyver (szleng)

féltő

melléknév
 • aggódó, aggodalmas
 • óvó, vigyázó
 • (régies): becses, féltett

félmeztelen

melléknév
 • félig öltözött, hiányos öltözetű, félpucér, félcsupasz, gatyás (tájnyelvi)

esély

főnév
 • lehetőség, alkalom, sansz (bizalmas), kilátás, perspektíva, ziccer (bizalmas), dobás (szleng)
 • eshetőség, valószínűség

gőzölög

ige
 • párolog, gőzzé válik, párállik (régies), kipárolog, kigőzölög, füstöl (régies)

hamv

főnév
 • hamu, pernye, hulladék, salak, üszök
 • rom, omladék
 • maradvány, por
 • üdeség, tisztaság, hamvasság

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)

elmondhatatlan

melléknév
 • kimondhatatlan, nagyfokú, mérhetetlen

elkártyáz

ige
 • eljátszik, elveszteget, elveszít

berendez

ige
 • bebútoroz, felszerel, arranzsál (régies), arranzsíroz (régies)
 • megszervez, megtervez, beoszt, organizál

elporlad

ige
 • elporlik, elhamvad, elpizled (tájnyelvi)
 • szétmállik, elkorhad

harcos I.

melléknév
 • harcias, harckedvelő, katonás, támadó, marcona, agresszív
 • kötekedő, civakodó, házsártos
 • kitartó, szívós, kemény, küzdő

híresztel

ige
 • (hírt): terjeszt, továbbmond, továbbad, hírlel (tájnyelvi), tudomására juttat, értésére hoz, újságol, hirdet, hírét költi, világgá kürtöl, kikiált, reklámoz
 • mesél, regél, rebesget, szétkürtöl, pletykázik, pletykálkodik, tereferél, kofálkodik, fűnek-fának elmond

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

jégtábla

főnév
 • jégtükör, táblajég

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

genetikus

melléknév
 • keletkezési, fejlődési
 • származási, öröklési, öröklött
 • (módszer): származtató, eredeztető, oknyomozó, történeti

hajkurász

ige
 • kerget, hajszol, hajhász, zavar, üldöz, űz, szaladgál (valaki után)

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

fennállás

főnév
 • létezés, megléte (valaminek), létel (régies), fennmaradás, érvényesség, hatályosság

halánték

főnév
 • vakszem (tájnyelvi), halánk (tájnyelvi), nemlátó (tájnyelvi), póka (tájnyelvi), szólító (tájnyelvi), szólóka (tájnyelvi)

javíthatatlan

melléknév
 • helyrehozhatatlan, menthetetlen, korrigálhatatlan (idegen), orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, reménytelen, elveszett, kilátástalan(idegen)
 • léhűtő, naplopó, pokolravaló, gonosz, megátalkodott, megrögzött, notórius, hétpróbás, cégéres, haszontalan, nevelhetetlen