extrém szinonimái

melléknév
 • szélsőséges, szélső, túlzó, végletes
 • szertelen, féktelen, mértéktelen, zabolátlan, túlfűtött, egzaltált, fanatikus, elvakult
 • nagy, rendkívüli, óriási, hatalmas, jelentős, szenzációs (bizalmas), páratlan, fantasztikus, extra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rovatvezető

főnév
 • szerkesztő
 • műsorvezető

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a extrém szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

erjed

ige
 • szeszesedik, fermentálódik (idegen), csiccsed (tájnyelvi), forr, kavarog, megposhad, megromlik, megecetesedik

elhúz

ige
 • elvontat, elvon, elvisz, elmozdít, elvonszol
 • félrehúz, felgördít
 • (szájat): elfintorít, elferdít, eltorzít, elbiggyeszt
 • elnyújt, húz-halaszt, elhalaszt, késleltet, prolongál
 • olajra lép (szleng), elsöpör (szleng), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), lelécel (szleng), elbrékel (szleng), elpucol (szleng), megpattan (szleng), meglép (bizalmas), elmenekül, elsikerál (bizalmas), elrohan, elszáguld, elviharzik, elrobog, elrepül, elszáll
 • lemarad
 • eljátszik, elmuzsikál, elhegedül, elharangoz (tájnyelvi)
 • megbuktat, meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), elhasaltat (bizalmas)

élénkít

ige
 • frissít, üdít, felpezsdít, megújít, vitalizál, erőt önt (valakibe)
 • serkent, feldob (bizalmas), stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, sarkall, felizgat, gerjeszt, megelevenít
 • siettet, szaporáz, fokoz, gyorsít
 • (stílust, előadást): színesít, színez, tarkít

differenciálódik

ige
 • elkülönül, szétválik, megoszlik, szétágazik, bonyolódik, árnyalódik

eszmei

melléknév
 • gondolati, fogalmi, képzeletbeli, képzelt, ideális
 • elvi, ideológiai, szellemi
 • jelképes, névleges, szimbolikus, elméleti

félhivatalos

melléknév
 • meg nem erősített, bizalmas, officiózus (idegen)

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

ciklon

főnév
 • légörvény, szélroham, szélvihar, forgószél, fergeteg, szélvész, vihar, orkán, hurrikán, tornádó, tájfun

büdös II.

főnév
 • büdösség, bűz
 • (személy): semmirekellő, haszontalan

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

felnevel, fölnevel

ige
 • gondoz, istápol, táplál (régies), naggyá növel, felcseperegtet (tájnyelvi)
 • kiképez, taníttat, iskoláztat

fog2

főnév
 • agyar
 • fogazás, bütyök, cakk (bizalmas), kamó (tájnyelvi)

hobbi

főnév
 • kedvtelés, időtöltés, szenvedély, passzió (bizalmas)
 • hóbort, vesszőparipa, rapli (szleng), dili (szleng)

gyújtópont

főnév
 • fókusz (szaknyelvi), tűzpont (régies), gyúpont (régies)

ezennel

határozószó
 • most, mindjárt, jelenleg, ezént (tájnyelvi), ezenteg (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rögtön, azonnal, tüstént

ered

ige
 • kibuggyan, fakad, feltör, felbugyog
 • származik, gyökerezik, kiindul
 • keletkezik, adódik, támad, rezultál (idegen)
 • (valaminek): indul, kerekedik

félárú

melléknév
 • kedvezményes, akciós, olcsó

gyertyatartó

főnév
 • kandeláber, girandole (idegen)
 • menóra

faliújság

főnév
 • hirdetőtábla

elkomolyodik

ige
 • elszomorodik, megilletődik, elszontyolodik (tájnyelvi), elkomorodik, elkomorul(valaminek)

felépítés, fölépítés

főnév
 • megépítés, létrehozás, megvalósítás, megteremtés
 • alapozás, alapítás
 • alkat, fizikum
 • szerkezet, konstrukció, kompozíció, struktúra, váz

gyötör

ige
 • kínoz, bánt, emészt, epeszt, esz, mardos, furdal, nyugtalanít, őröl, rág, csigáz, aggaszt, marcangol
 • zaklat, nyaggat, háborgat, piszkál, zavar, szekál (bizalmas), vegzál (régies), sarcol, sanyargat, ostoroz, megpróbál, izgat, bőszít, cincál (tájnyelvi), nyüstöl (tájnyelvi), ver, üt, sújt, nyúz, molesztál