gázbojler szinonimái

főnév
 • gáz-vízmelegítő (szaknyelvi), vízmelegítő, átfolyó, melegvíztároló, autogejzír (régies), bojler

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elidegenedik

ige
 • elhidegül, eltávolodik

visszabeszél

ige
 • visszafelel (tájnyelvi), felesel, nyelvel, visszapofázik (durva), visszadumál (bizalmas), visszavág, visszatromfol, ellentmond
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gázbojler szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fölényeskedik

ige
 • nagyzol, nagyképűsködik, lehengerel Sz: a kert felől áll; a part felől áll; adja a bankot; adja a nagyot; fenn hordja az orrát; magas lóra ül; magas lóról beszél

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)

fejedelem

főnév
 • uralkodó, herceg, princeps (idegen), princ (régies)
 • goszpodár, zsupán, vajda, knyáz, maharadzsa, emír, kán
 • nemzetségfő, törzsfő, vezér

elvon

ige
 • elhúz, félrehúz, félrevon
 • elvesz (valakitől)
 • megvon (vmit vkitől), leszoktat (valamiről)
 • (figyelmet): elterel, eltérít, elfordít
 • elvonatkoztat, absztrahál (idegen)

fürdőköpeny

főnév
 • fürdőköntös, köntös, frottírköpeny, strandkabát

gyöngyvirág

főnév
 • májusi gyöngyvirág, májusivirág, kakukkvirág, szelence (tájnyelvi), szentgyörgye, Szent György-virág, Salamon pecsétje, borsoska, csörgővirág
 • (megszólításként is): kedves, szerető, gyöngy

őrjít

ige
 • felzaklat, dühít, tébolyít, őrületbe kerget

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás

elbájol

ige
 • elvarázsol, megbabonáz, megigéz, elbűvöl, megragad, megejt, lenyűgöz, lebilincsel, elkápráztat, elragad, megboszorkányoz

befűt

ige
 • begyújt, tüzet rak, (kazánt) felfűt, bedurrant (tréfás), betüzel (tájnyelvi), beböffent (tájnyelvi), bedörrent (tájnyelvi), behevít (tájnyelvi), bekongat (tájnyelvi), bepernyeszt (tájnyelvi)
 • (helyiséget): átfűt, bemelegít, felmelegít
 • (valakinek): elintéz (valamit), megtáncoltat, megszorongat, elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas), betesz (valakinek) (szleng), alátesz (valakinek) (szleng), betart (valakinek) (szleng)

elképzel

ige
 • eltervez, elgondol, kigondol, megálmodik, kitalál, kieszel, kimódol, kiagyal, kifőz (bizalmas), kitervel
 • feltételez, feltesz, vél, gondol

hadiflotta

főnév
 • flotta, hajóhad, armada (régies)

hátország

főnév
 • biztonság, védelem, háttér

képeskönyv

főnév
 • album, ábrakötet, cifráskönyv (régies), illusztrált könyv, képesalbum

ingatag

melléknév
 • dűlékeny, düledező, dülöngélő, ingó, tántorgó, támolygó, omladozó, hintázó, billegő, rozzant
 • változékony, változó, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, határozatlan, ingadozó, problematikus, kétes, kialakulatlan, beteges, gyenge, törékeny
 • állhatatlan, csapodár, csélcsap, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, labilis, szeszélyes, habozó, csapongó, könnyelmű, felelőtlen

gazdasszony

főnév
 • háziasszony, családanya
 • kulcsárné (régies), házvezetőnő

főhatalom

főnév
 • felsőbbség, fönnhatóság (régies), szupremácia (szaknyelvi), vezető szerep, vezérszerep, ellenőrzés, irányítás, autoritás (idegen), hegemónia

gyakorlott

melléknév
 • tapasztalt, jártas, járatos, verzátus (régies), ügyes, képzett, szakavatott, tanult, betanított, szakképzett, képesített, hozzáértő, szakszerű, profi, professzionális
 • gépies, rutinos, begyakorolt, kipróbált

illusztráció

főnév
 • szövegkép, ábra, szemléltetőanyag
 • ábrázolás, szemléltetés, megvilágítás, magyarázat

gigantikus

melléknév
 • hatalmas, óriási, nagyszabású, grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), emberfeletti, monumentális, mamut-, roppant, mérhetetlen, eget verő, irdatlan, horribilis

felhőtlen

melléknév
 • napfényes, világos, napsütéses, sugárzó, ragyogó, derült, tiszta, áttetsző, átlátszó, felhő nélküli, borútlan (régies), homálytalan (régies)
 • vidám, derűs, kedélyes, boldog, jó hangulatú, optimista, gondtalan, békés, meghitt, zavartalan, idilli, harmonikus

gyerekeskedik

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, haszontalankodik, szeleburdiskodik, komolytalankodik, éretlenkedik

indulatos

melléknév
 • heves, lobbanékony, ingerlékeny, robbanékony, hirtelen haragú, rabiátus (választékos), féktelen, vad, szilaj, tüzes, szenvedélyes, vérmes, vehemens, zabolátlan, kolerikus (szaknyelvi), heveskedő, fékezhetetlen, pukkancs, faktúrás (tájnyelvi), mordály (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a puskaporos hordó; lobban, mint a száraz szalma; nem szilvalé a vére; a víz is méreggé válik benne; nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi)
 • haragos, ingerült, felindult, dühös