emlékezőtehetség szinonimái

főnév
 • memória (idegen), emlékezet, emlékerő (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elv

főnév
 • princípium (szaknyelvi), alapelv, eszme, tantétel, tézis, meggyőződés, életszabály, vezérelv, irányelv

dívány

főnév
 • pamlag, kanapé, rekamié, heverő, kerevet, sezlon, ágy, hencser (tájnyelvi), szófa (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a emlékezőtehetség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

egyszer II.

határozószó
 • valamikor, egykoron, valaha, régen, rég, egykor, hajdan, egykorban (régies), egyolykor (tájnyelvi)
 • jövőre, majd egyszer, majd, alkalomadtán, a közeljövőben
 • (egyszer csak): hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

édeskömény

főnév
 • ánizskapor, édesánizs, édeskapor, magyaránizs

csille

főnév
 • bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi, lóré, kutya (tájnyelvi)

elvégre

határozószó
 • utóvégre, utóvégre is, végre is, végül is, végtére, végtére is, végeredményben, legvégre (régies), lényegében, hiszen, hát, éppen, tulajdonképpen, voltaképpen
 • (régies): végül, végezetül

faggyú

főnév
 • zsír, zsiradék, háj, sebum (idegen)
 • kenőcs

megtekintés

főnév
 • megszemlélés, megnézés, szemle, átnézés, vizsgálódás, inspekció (idegen), felülvizsgálat, revízió, szemrevételezés, megvizsgálás, vizsgálat, fürkészés

boríték

főnév
 • levélboríték, koperta (régies), kuverta (tájnyelvi)
 • borító, borítólap, fedél, fedőlap
 • (régies): borítókas
 • (régies): burok, burkolat, tok

bizsereg

ige
 • csiklandik, viszket, zsibbad, zsibog, bizseg (tájnyelvi), bizserékel (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizsog (tájnyelvi), sajog

buksi II.

főnév
 • (bizalmas): fej, fejecske, kobak

fatörzs

főnév
 • törzs, törzsök (régies), suháng (tájnyelvi), geszt (régies), sudár (szaknyelvi)
 • tönk, fatönk, fatuskó, tuskó, farönk, rönk, tőke, csutok (tájnyelvi), csutkó (tájnyelvi), fatönköly (tájnyelvi), rönköly (tájnyelvi)

felpofoz, fölpofoz

ige
 • felképel, leken egy pofont, nyaklevest ad, arcul csap, arcul üt, pofon üt, pofon vág, feltasliz (régies), ad egy susnyákot (szleng), fültövön vág (szleng), felhókol (tájnyelvi), felmókol (tájnyelvi), felnyakal (tájnyelvi), fejbeket ad (tájnyelvi), felszájal (tájnyelvi)

hatókör

főnév
 • hatósugár, hatótávolság, hatókörzet

gereblye

főnév
 • gráblya (tájnyelvi), gerábla (tájnyelvi), fogacsos vas (régies)
 • (szleng): fésű, tetűfegyver (szleng)

emse

főnév
 • nőstény disznó, anyadisznó, koca, eme (tájnyelvi), emedisznó (tájnyelvi), magló (tájnyelvi), gönye (tájnyelvi)

elrendezés

főnév
 • rendberakás, rendbetevés, helyretevés, megigazítás
 • csoportosítás, átcsoportosítás, osztályozás, rangsorolás
 • (ügyé): elsimítás, tisztázás, megoldás, elintézés, egybehangolás, egyeztetés
 • tagozás, felépítés, alakzat, kompozíció, megszerkesztés, szerkezet, struktúra, beosztás

eszes

melléknév
 • okos, értelmes, intelligens, jófejű, lumen (bizalmas), éles eszű, nyílt eszű, éles elméjű, elmés, eszélyes (régies), agyas (tájnyelvi), meggondolt, bölcs, zseniális, racionális, logikus, józan, körültekintő, agyafúrt, ravasz Sz: úgy vág az esze, mint a borotva

gátfutás

főnév
 • akadályfutás, gát (bizalmas)

érdektelenség

főnév
 • közöny, közömbösség, részvétlenség, tompultság, fásultság, nemtörődömség, cinizmus, apátia
 • semlegesség, neutralitás (idegen)

ekkora

névmás
 • ilyen, ekkorú (tájnyelvi)

évjáradék

főnév
 • évdíj (régies), apanázs (régies)

gépgyártás

főnév
 • géptermelés, gépipar