bizalomgerjesztő szinonimái

melléknév
 • bizalomkeltő, bizalomébresztő, megnyerő, szavahihető
 • hitelt érdemlő, hiteles, derék, jóravaló, bizalomra méltó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

kapzsi

melléknév
 • mohó, telhetetlen, pénzsóvár, pénzéhes, pénzvágyó, pénzkóros, harácsoló, nyerészkedő, nyereséghajhászó, haszonleső, koncleső, prédaleső
 • zsugori, fösvény, szőrösszívű, cinok (tájnyelvi), kaparkodó (tájnyelvi), harizs (tájnyelvi), bodzsa (tájnyelvi), húzmány (tájnyelvi), zsebrák (régies) Sz: a bika alatt is borjút keres; a tehénből is kihúzná a borjút; a bakot is megfejné; a rákban is faggyút keres; a szúnyogban is hájat keres; a kútágast is megfejné két garasért; a holtakon is adót szedne; az ökör alatt is borjút keres; azt is irigyli, hogy a nap az égen van; egy pénzért Bécsbe hajtaná a tetűt; egy pénzből, ha lehetne, kettőt csinálna; eladná Krisztus koporsóját is; eladná Istenét is; énes ember; igen facsarja a paréjt; inkább a sárba vetem, mint neked adom; jó ágyat vetett magának; kakas alatt tojást keres; kikérné a cigányból is a gyereket; kimarkolja a dohányt más zacskójából, s magáéba teszi; lehúzná a tetűnek is a bőrét, ha valaki megvenné; másnak javán aggódik; még a követ is megnyúzná, ha bőre volna; még a disznóalmot is el akarja adni; még a napot se eresztené másra, ha lehetne; megfejné az ágast is, ha tejet adna; pénzért az ördögnek is aláírná magát; tíz fillérért gyalog kísérné Pestre a békát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizalomgerjesztő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

besegít

ige
 • bejuttat, beajánl(bizalmas)(bizalmas)
 • (munkában): segít, részt vesz

átgyúr

ige
 • átformál, átalakít, átdolgoz, megváltoztat, módosít, modifikál (szaknyelvi), átfésül
 • átnevel

árleszállítás

főnév
 • árcsökkentés, engedmény, árengedmény, leértékelés, diszkontálás, ármérséklés, árleengedés, árkedvezmény

afelé

határozószó
 • arra, oda, amarra, abba az irányba

bevetés

főnév
 • bedobás, behajítás, betaszítás
 • hadművelet, támadás, harctevékenység, akció

bűntárs

főnév
 • bűnrészes, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi), bűnpártoló, cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

kinn

határozószó
 • kint, kívül, odakinn, künn
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl

cigánygyerek

főnév
 • romagyerek, purdé, cigánypurdé, rajkó (bizalmas), cigányrajkó (bizalmas), purcenás (régies)

csokoládé

főnév
 • csoki (bizalmas)

emlékezőtehetség

főnév
 • memória (idegen), emlékezet, emlékerő (régies)

elcsap

ige
 • (régies): elvág, levág
 • elsuhan, elzúg
 • kidob, elbocsát, destituál (idegen), meneszt, elküld, elmozdít, letesz, felment, fölmond, kirúg, szélnek ereszt
 • (régies): elűz, elkerget, elzavar
 • (tájnyelvi): (jószágot) szabadjára enged, legelőre terel, kicsap
 • (gyomrot): elront
 • (pénzt): elver, elkölt

bizonyíték

főnév
 • bizonyság, tanúbizonyság, tanújel, dokumentum, érv, argumentum, hivatkozás, adat, bizonyítvány (régies)
 • bűntárgy, bűnjel, corpus delicti (idegen)

berek

főnév
 • liget, csalit, cserjés, bozót, pagony (régies), erdőcske, fenyér (régies), ciheres (tájnyelvi), ciher (régies), sór (régies)
 • (tájnyelvi): ingovány, mocsár, láp, lapály

bősz

melléknév
 • gyűlölködő, ádáz, vérengző, brutális, barbár, kíméletlen, vad, kegyetlen, fékezhetetlen, féktelen
 • tomboló, heves, vad
 • (tréfás): szenvedélyes, lelkes, odaadó, dühödt, megszállott, fanatikus

eközben

határozószó
 • időközben, ezalatt, közben

bokormeggy

főnév
 • törpemeggy

atommag

főnév
 • nukleusz

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

elborul

ige
 • beborul, elsötétedik, elsötétül, befelhősödik, elfelhősödik, elhomályosodik, morcsoskodik (tájnyelvi)
 • elkomorodik, elkomorul, elszomorodik
 • (az elméje): megőrül, megbolondul, megtébolyodik, megzavarodik
 • (tájnyelvi): felborul, feldől, leborul